Transformace

TAJNÉ ZNALOSTI TEMPLÁŘŮ: projekt Alfa-Omega

Z textů vyplývá, že existuje velký kosmický plán, takzvaný „Plán stvoření“, matrix neboli kyanotyp Tvůrce, který je označován jako projekt Alfa – Omega.

O tomto projektu se „kvůli srozumitelnosti“ z „málo upravených „originálů dovídáme:

V těchto spisech najdete světlo pravdy za předpokladu, že jste dospěli k duchovní zralosti a vládnete tolerancí, jejímž prostřednictvím existuje láska ke všem formám bytí.

Podle přání našeho Pratvůrce vykládáme ještě jednou pravědomost o vesmírných zákonech a zákonech určujících celé bytí, aby lidská rasa pochopila i rozumem smysl a účel své pozemské existence.

Vykládá se pro blaho lidí, aby znovu poznali, že jejich bytí je vetkané do přirozené hmotné duše, a v souladu s vesmírnými zákony je nezničitelné a božského původu.

Pouze když lidé pochopí, že oni sami jsou TVŮRCI SVÉHO OKOLÍ A PROSTŘEDÍ, a že jako jedno velké společenství bytostí nesou jeden za druhého odpovědnost, jen tehdy mají šanci vrátit se do říše Pratvůrce, aby tam žili v světle pravdy a osvobození od hmoty.

Každý má v sobě stejnou a mocnou JÁ – JSEM přítomnost, všemocnou božskou sílu, pomocí níž můžeme všeho dosáhnout.

Protože všechno potřebné můžeme TVOŘIT a čerpat přímo, napojením se na síly, na rezervoár vesmíru.

Podmínkou využití této mocné síly, aniž by bylo božím dětem ublíženo, je podřídit se příkazům našeho Pratvůrce, neboť jen tehdy může být božská energie, která v prostoru existuje neomezeně, využita bez úhony ve prospěch zduchovnění hmoty.

Alfa – Omega – Projekt existuje od dob, které nejsou uložené v mysli a náš Pratvůrce jej přenáší z universa do universa, aby tak zduchovnil hmotu v prostoru.

My, pozemšťané, jsme také jen částí tohoto velkého „Díla“ a pomáháme silou našich myšlenek spojit energii prostoru s hmotou, aby vznikla v sobě uzavřená Jednota. To je smyslem všeho Bytí.“

Projekt Alfa-Omega je život podle zákonů rezonance.

Znamená to, že člověk má pochopit, že sám je TVŮRCEM a sám vytváří SVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE ve smyslu „Co zaseješ, to sklidíš!“.

Texty nás informují o tom, že zákon rezonance není svévolný zákon, ale je posloupností fyzikálních procesů, které způsobují, že všechno, co si myslíme se i realizuje a materializuje. A tak je to bez výjimek s každou životní situací, ať už jde o nemoc, nehodu, velký úspěch, podivné lidi kolem nás atd.

Cílem je tedy dokonalé ovládání myšlenek a využití myšlenkové síly jen pro dobro Stvoření – jako láska, která nehodnotí a nesoudí.

Protože však člověk to, co způsobil svými myšlenkovými formami, pozná až potom, když to zakusí jako následek na vlastní kůži, jsme podřízeni zákonu rezonance, abychom se postupně naučili vědomě a láskyplně zacházet s našimi myšlenkami tak, jak to dělal Ježíš.

Nevědomým životem a jednáním si člověk přivolává většinou bolest, na jejímž základě se v opakujících intervalech učí s myšlenkami, nejsilnější tvůrčí silou, zacházet. Hlavně na základě bolesti pozná, jak se stát hodným svého vlastního Bytí jako tvůrce a Bytí jako Boha.

Když si uvědomíme, že každý člověk na této planetě v sobě nosí stejnou tvůrčí sílu a jednoho dne i dosáhne téhož cíle – protože všichni podléháme týmž zákonům a procházíme procesem zrání – zjistíme, že hodnotit a soudit druhé, není ve smyslu lásky.

A protože je to tak, zachránit se může každý jen sám.

Svět změníme jen tehdy, když se změníme sami.

Každý z nás může, v dobrém nebo zlém, udělat něco jen za sebe a jen za to se taky před Tvůrcem i před sebou odpovídá.

Z chaosu musíme vyjít každý sám.

Vytvořili jsme ho a uspořádat ho můžeme zase jen my – sebepoznáním, překonáváním se a činy.

Co nás však od této cesty, od nás samých opětovně odvádí?

Naše žádostivost a závist.

Můžeme říci, že jejich původcem je antipól, antiteze neboli Lucifer. Kořením ve hře je právě on. Bez provokatéra, pokušitele, který osvětluje naše stinné stránky a umožňuje nám, abychom si je uvědomili, bychom o našich slabostech vůbec nevěděli.

Konečným cílem je tedy vždy všezahrnující láska, láska k sobě samému a celému stvoření. 

To znamená, že nejprve si musím všimnout vlastních slabostí. Když je znám, je to pro mě výzva, abych na nich pracoval tak dlouho, dokud neodolám opětovným pokušením.

STVOŘITEL tedy není trestajícím Bohem.

Dal nám svobodnou vůli a ukázal tak, že není diktátorem zotročujícím své sluhy. Zákon rezonance je nejlepším důkazem toho, že Stvořitel vůči svým tvorům pociťuje lásku, respekt a toleranci. Rozhodnutí, zda chceme být šťastní nebo trpět, ponechává na nás – můžeme (vy)tvořit, co chceme. Neboť vše, co (si) myslíme, jednoho dne pocítíme i na vlastním těle. Říká se, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!

Když se nám podaří to, co momentálně prožíváme prostě přijmout, bez hodnocení a posuzování, začínáme žít krok za krokem v ráji.

Zní to už tak otřepaně, ale v atlantských spisech se dočteme, že receptem pro dokonalý život je – ŽÍT TEĎ A TADY.

Neztrácet se v minulosti a nesnít o budoucnosti, 

ale začít tam, kde právě jsme.

Život a změna – to je teď, v tomhle okamžiku!

Zdroj: RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY: Jan van Helsing 

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tajné znalosti Temlářů
  jinými slovy vše co obsahují tyto stránky. 🙂 🙂 🙂

  Ještě že je Světlo
  ta nejvíce podceňovaná věc
  ohledně pozornosti jistých skupin. 😉

  • Avatar photo

   Radka

   Moc krásný článek plný známých informací, které je ale potřeba si stále připomínat a opakovat. Takže velmi oceňuji!🥰❤
   A přesně mě to napadlo, Maio, že tyto stránky jsou pokladnici tajných znalostí asi nejen Templářů. ❤❤❤