Já Jsem

PROČ NEMÁTE STEJNÝ VÝSLEDEK JAKO MRKEV A ŘEDKEV?

Možná si to ještě úplně neuvědomujete,

ale ve vaší JÁ JSEM Přítomnosti máte naprostou převahu nad svým tělem! 

Prosím přijměte toto záření a příště,

až se něco zkusí samo prosadit, řekněte:

„Ó ne, to ne! Jednou jsi mi bylo Mistrem. Teď Jsem tady Mistrem JÁ!“

Co myslíte, že se stane? 

Okamžitě jste uznali, že nejplnější Síla vaší Mocné JÁ JSEM Přítomnosti dominuje 

a je Zdravím ve vašem těle. 

Ukažte mi jakoukoliv lidskou věc,

která se proti tomu může postavit.

A je jedno, jestli je to rakovina, tumor nebo cokoliv jiného.  

Co myslíte, že může udělat jakákoli akumulace v tělesné struktuře vašeho těla 

proti Síle tohoto Světla, 

která ji může rozpustit jako blesk?

Jen proto, že to člověk obejme a řekne, „Obávám se toho a jdu od toho.“ 

Chápete, že to myslím vážně? 

Víte, že je to o vašich opravdových pocitech? 

Chcete se zbavit rušivého stavu, 

ale když vyvoláte plnou Sílu Přítomnosti 

a začne to bolet trochu víc, 

jak se zachováte?

 

Promiňte mi, jestli vám připomínám tyto příklady,

které jsme viděli manifestovat se skrze lidskost po stovky let. 

Cítím, že dnes jste v bodě, 

kdy k vám mohu mluvit upřímně 

a ukázat vám co vaše pocity s vámi dělají, 

když nejsou řízeny. 

Chci abyste viděli, co vaše pocity dělají.

 

Už se nevzdávejme nesouladným věcem jakéhokoliv typu! 

Pamatujte, že v celém životě je vše milující a laskavá spolupráce. 

Copak všude v přírodě, kdykoliv v životě se mísí dub s jabloní? 

Copak se třešeň kříží s broskví?

Není zde ten velkolepý Zákon Výběru?  

Copak se brambory kříží s rajčaty? 

Nebo ředkvičky s mrkví? 

Pak tedy Zákon Výběru – nyní zpozorněte, abyste rozuměli 

– Inteligence Výběru, která pracuje skrze Přírodu je to, 

co se běžně nazývá masové vědomí. 

Když je to řízeno zeširoka Maha Chonanem, 

pak to funguje s jednoznačnou přesností. 

Proč?

 

Protože mrkev se nekříží s ředkví. 

Nezkusí to. 

A víte, že jste mnohem důležitější než ředkvička nebo mrkev?

  

Všimněte si, teď se dostáváme k podstatě do hloubky. 

Toto jsou silné věci, drazí; 

a jak toto jednou dostanete do vašeho pocitového vědomí, 

nikdy to už nenecháte odejít, 

za celičký svět ne.  

To, co působí jako hmota skrze přírodu, 

je daleko méně silné, 

než je Inteligence vaší „Přítomnosti“, 

působící skrze vás, že? 

Můžeme to srovnat? 

Proč tedy nemáte stejný výsledek jako mrkev a ředkev? 

Protože vy se stále vzájemně obtěžujete. 

Nevidíte to? 

Vaše lidství si přeje diktovat druhým lidem a říkat jim, 

co mají dělat, 

kdy a jak to mají dělat, 

to je věc, 

která dělá zmatek v lidském světě. 

Kdybyste mohli být jako mrkev a ředkev, 

nechtěli byste se ovlivňovat navzájem, 

představte si, 

jak krásný by byl život, 

plný krásy, harmonie a Dokonalosti. 

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)