MAIA TEXTY

HOJNOST ŽIVOTA 

Jakmile začneme rozumět, jsme velmi záhy společností vzdělávány o hmotě, jež nás obklopuje, jak ji máme škatulkovat, co od ní můžeme předpokládat, jaké má vlastnosti a kam až se může přeměňovat. Že jisté věci jsou živé a jiné neživé.

Ze vzdělávacího systému a od okolní společnosti si lidé utvoří určené představy o světě, který je obklopuje, co od něj mohou očekávat a tento způsob myšlení se velmi intenzivně podílí na tom, co lidé budou ve svém životě prožívat.

Dá se říci, že se tak velmi silně prohloubí jakýsi druh víry, podle které pak většina žije. 

Víra u každého člověka ovlivňuje způsob jeho vnímání a tento specifický způsob vnímání poté formuje výslednou skutečnost, kterou ten dotyčný prožívá.

Teoretický fyzik Fred Allan Wolf řekl: „V novém kvantovém Vesmíru dostanete to, co čekáte, pokud tomu budete věřit.“

Hojnost Vesmíru je připravena na každou možnou víru a očekávání, jaké si ještě ani lidé neumějí představit. Vše už je dávno připravené, dokonce to leží v neviditelném světě, těsně vedle i uvnitř vás. Věci, o kterých jste si mysleli, že existují jen v pohádkách, jsou více pravdivé, než každodenní zprávy v televizi. 🙂

Máme k dispozici úžasnou „elektronovou energii“, která se podílí na každém projevení do hmoty. Už sám o sobě „elektron“ je jedna velká záhada. Nezaujímá žádný prostor, protože není hmotný. Fred Allan Wolf tvrdí, že elektrony jsou jen koncepty, ideje, pravděpodobnosti.

Elektrony obsahují vibračně vše, co jste si kdy přáli či představovali a co máte ve svém Zdroji. Ony znají svůj „dokonalý vzor“, avšak vždy reagují na vaši víru a to, co očekáváte. 

Tato energie elektronu je schopná vytvořit živé z neživého, jakoukoliv věc z ničeho, je schopná během pár minut či hodin obnovit úplně vše na vašem fyzickém těle, a to pouze v případě, pokud není blokována jistým druhem víry, pochybností a očekávání.

Hojnost života je všude kolem nás.

Život byl navržen inteligentní energií tak, aby byl samo obnovující se a samo udržitelný. Ve skutečnosti je tento koncept inteligentního plánu některými vědci dlouhodobě prokazován.

Popíši stručně dva experimenty:

První: 2 zkumavky – v první je voda s částečkami DNA, ve druhé je čistá voda. Obě, hermeticky uzavřené, byly dány k sobě, kolem byla umístěna cívka se 7 Hz elektr. proudem a tyto 2 zkumavky se 18 hodin vařily. Ve zkumavce, kde byla jen čistá voda se objevily částečky DNA.

Druhý experiment – Do běla rozžhavený plážový písek byl umístěn do zkumavky s vodou, která byla sterilizovaná v autoklávu. Zkumavka se nechala 24 hodin stát. Pěna z povrchu zkumavky byla seškrábnuta a pozorována pod mikroskopem, kde byly objeveny a vyfoceny různorodé formy života.

Takovýchto experimentů je velké množství, které potvrzují, že život vzniká z „ničeho“.

Ve vědeckých kruzích se tomu dal název „spontánní generace“. Více se o tomto tématu hovoří v knize „Sparks of Life“ od Dr. James Strich.

Pro mě osobně je to další perfektní dílek skládačky, který tvoří mou specifickou víru. Potvrdilo to mé uvažování o bezmezných regeneračních schopnostech fyzického těla.

Ve skutečnosti nezáleží na tom, v jakém stavu je, záleží jen na tom, nakolik lidská bytost umožní téci Božské Lásce, jíž je „elektronová energie“, která proudí, obnovuje a naplňuje každý atom a buňku fyzického těla. Na základě toho, co mi potvrdily výše zmíněné experimenty, si umím představit, že se v lidském těle může přeměnit cokoliv v dokonalou živou hmotu. Stejně tak jsem pochopila jistá slova o parazitech, která tvrdí, že parazité jsou přítomni pouze v lidském těle, jež není plně vědomě obsazeno. A protože je to ve Vesmíru zařízené tak, že nic nevyjde na zmar, když není člověk plně vědomě přítomný ve svém fyzickém těle, není tzv. Pánem domu, vzniknou v něm formy organismů, které z tohoto těla budou mít užitek a převezmou v něm velení.

Proto protiparazitické kůry nebudou nikdy dostatečně a dlouhodobě účinné, dokud tento jedinec nepřevezme otěže svého života a svého těla. A když to udělá, když se stane Pánem své tělesné schránky, pak automaticky všechny parazitické formy z jeho těla odejdou – bez potřeby vnějšího zásahu. 

Tak jak se z ničeho stvořily, tak se také do nicoty rozpustí.

Hojnost života je všude kolem a ta největší je v nás.

Každé lidské tělo je samo udržitelné v tom nejdokonalejším stavu, 

jaký si lze představit 

a hmota těla je připravena vyhovět těm nejdokonalejším představám.

Autor článku a fotografií: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, které si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při četní dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000