Abraham

VYCVIČILI JSTE SE K ČELENÍ REALITĚ

Vycvičili jste se k čelení realitě. 

Vycvičili jste se k říkání pravdy. 

Vycvičili jste se k mluvení o tom, 

jak věci jsou. 

Takže, 

z počátku tyto představy a sny vnímáte trochu nepatřičně, 

protože to vypadá, 

jako kdybyste klamali sami sebe.

 

Někdy lidé říkají: 

„Dobře, a není to zase jen odmítání?“. 

My říkáme: 

Doufáme, že ano! 

Doufáme, že odmítáte nepřítomnost, kterou nechcete. 

A doufáme, že přijímáte přítomnost toho, co chcete. 

Ale pro vás se ta myšlenka odmítání 

stala až sprostým slovem; 

je přeci slušností čelit realitě hrůz vašich vlastních životů. 

A my bychom zatím ignorovali cokoliv, 

co nás netěší. 

Změnili bychom náš pohled na to, 

co je pro nás dobré.

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks)

Ukázka je z knihy Vortex

Překlad + fotografie: Maia Špačková