Já Jsem,  PENÍZE

BUDETE MÍT VŠECHNY PENÍZE, KTERÉ SI PŘEJETE POUŽÍT

Přezkoumejte ve své zkušenosti mocného odhodlání, 

které jste kdy měli k tomu, 

abyste dosáhli úspěchu ve vaší vnější aktivitě, 

a pak si uvědomte, 

o kolik silněji může vaše odhodlání tvořit, 

aby dosáhlo vaší Věčné Svobody.

Věřte mi, Milovaní, když vám říkám:

pouze vaše lidské stvoření, 

stojí mezi vámi 

a vaším Osvobozením od jakýchkoliv omezení. 

Toto stvoření není větší než překážka,

kterou přijímáte. 

Pokud odejmete tomuto stvoření jeho sílu omezovat vás, 

každou hodinu, každý den, 

pak můžete radostně vykročit skrze tento závoj 

do svého světa „Elektronové Přítomnosti“,

tak krásné, 

tak radostné, 

tak naplněné Jeho Oslnivým Světlem Slavné Přítomnosti 

a pohybovat se tam navždy ve Světle Věčné Slávy. 

Poté, 

co se vrátíte zpět skrze lidský závoj 

ke službě ve vaší vnější činnosti, 

stále budete cítit slávu Transcendentní Bytosti, 

kterou jste. 

Pak se vás nic z vašich vnějších podmínek 

nebo od těch, okolo vás, 

nedotkne, 

ani vás to nijak neovlivní.

Chci říci, 

jen si to pamatujte, 

že je ve vaší schopností toho dosáhnout

a být tím.

Jak vyrůstáte do stále intenzivnějšího přijímání 

vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,

vnější problémy, 

které se zdály tak děsivé, 

jistě zmizí z dohledu.

Váš problém tedy není pouze vyřešen, 

ale každý takto získaný krok zajistí, 

že se znovu neobjeví. 

Místo toho se stane vaší Věčnou Svobodou.

Pokud toužíte po finanční svobodě, 

žádám vás, 

abyste odstranili vnější aktivitu své mysli z dohledu 

a umístili ji do vaší „Mocné JÁ JSEM přítomnosti“  

jediného Dárce veškerého Mocného Bohatství, 

které existuje. 

Buďte v tom pevní 

a odhodlaní 

a budete mít všechny peníze, 

které si přejete použít. 

Život vás neomezuje! 

Bohatství vás neomezuje! 

Láska vás neomezuje! 

Proč tedy dovolit, 

aby vás omezující lidské koncepty ještě svazovaly?

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP