Transformace

VÁLKA SLOUŽÍ K UDRŽENÍ MAS POD KONTROLOU

Válka vyvolává nezdravý společenský chaos,

protože uvolňuje dlouhodobý emocionální útisk

na pocitech oběti a bezmoci.

Násilí a nepřátelství vytvářejí velmi

negativní energii strachu,

a když se frekvence strachu vymkne kontrole,

celá Země pocítí kolektivní stres.

Válka vždy sloužila k naladění lidí na vlnu rituální oběti

– a Zemi samotnou jako obětní oltář.

Lidé byli stále znovu vyzýváni,

aby opouštěli své domovy,

Bojovali a dokonce umírali,

aby prolévali svou krev pro oficiální vznešenou věc

nějakého národa či náboženství.

Za ty tisíce let podmiňování vám vštípili víru,

že je čest zemřít za svou zemi nebo svého boha.

Přitom válečná vřava není vázána na časoprostor

– může explodovat do jiných dimenzí

s velmi ničivými následky.

Smrt a zkáza války se často vskrytu využívá jako obětina starým bohům,

jako oběť krve přinesená bytostem z jiných dimenzí, 

které sem přitahuje bolest a chaos způsobené válkou.

Symboly jsou nástroje popisující abstraktno

– mají vám pomoci uchopit neuchopitelné

a ukotvit ve vaší realitě smysl.

Jelikož vnitřní svět je odrazem vnějšího,

co symbolizuje válka?

Přestože za válečné činy se udělují odměny,

války na Zemi se odjakživa vedly na základě přesvědčení,

že „není dost“ země, jídla, paliva či zlata.

Zěmě sloužila a slouží jako vstupní portál

a zkušební zóna války.

Mnohé bytosti jsou na vaší planetě proto,

aby překonaly své sklony znásilňovat, mučit, zabíjet a dobývat

ve snaze připadat si mocnější.

Tato lekce se netýká jen Země.

Ničení života je program,

kterému se v rámci hry existence upsaly různé formy vědomí.

I vy máte svobodnou vůli dělat totéž nebo odmítnout.

A vždycky jednou za čas,

kdy se pole existence octne v nerovnováze,

systém trochu přidá obrátky a „napraví se“.

Část učební osnovy lidstva

obnáší pochopení bolesti a zkázy

způsobené válkou a možnost volby povznést se nad ni.

Je to forma emocionálního vyjádření.

Ve válce nejsou žádní vítězové.

Rozvrací rodiny a spouští nekonečnou smyčku násilí,

které máte vepsané v DNA.

Ve světě, kde se na válku vynakládají neomezené zdroje,

ženy rodí a vychovávají děti pro budoucí bojiště.

Jak může být úspěch nebo smysl života postaven

na znásilňování, zabíjení, plenění a ničení?

Válka otravuje ducha jedem

a ve hře vědomí se po lidstvu požaduje,

aby vědomě rozpoznalo marnost války

a jednou provždy tuto konkrétní formu emocionálního vyjádření odložilo.

Hrozby války a vytváření nepřátel

slouží k udržení mas pod kontrolou

formou falešného burcování emocí strachu.

Lidstvo má za úkol pochopit

dopady války v čase a následná těžká traumata.

Musíte se naučit rozpoznávat vzory a symboly,

které definují vaši realitu,

a intuitivně dospět k novému pochopení,

prohlédnutí jejich zdánlivému významu.

Pamatujte, symboly jsou znamení,

projevy a vyjádření energie.

Nepřipoutávejte se tolik k symbolům,

abyste nepropásli obsáhlejší učení.

Lidé na Zemi se musí probudit,

aby nepodporovali falešné záměry pojící se

ke všem válečným aktům.

Je jen málo těch,

kteří doopravdy chtějí zabíjet,

jen málo těch,

kteří jsou posedlí ničením ostatních.

Je naopak hodně těch,

kdo chtějí, aby Země žila a vzkvétala.

Bude svět patřit většině,

nebo jen té hrstce?

Bude většina utvářet svět, který si přeje,

nebo se těm nepočetným povede

prosadit své zoufalé, despotické herní plány

na separaci lidí a zničení života?

Třeba se té menšině,

prostřednictvím nestoudného počínání a útoků na život,

nakonec podaří probudit většinu,

aby pochopila hodnotu svobody,

sílu mysli a nezlomnost ducha.

Když přijde jedinec do styku s šokujícími událostmi,

mysl okamžitě postřehne trauma

a spustí přirozené obranné reflexy.

Normální stav vědomí se často odpojí,

protože člověk je v šoku,

otřesený a není schopen novou realitu

začlenit a pochopit.

Současně přirozenou cestou vzniká alternativní osobnost,

která trauma obsáhne a zvládne.

Pokud se trauma zpracovává s péčí a láskou,

Na základě pochopení události,

vytvoří se v mysli most mezi oddělenými osobnostmi

a nakonec lze trauma začlenit do vědomého systému

přesvědčení a zkušeností.

Pokud se ovšem trauma opakuje,

buď formou osobní zkušenosti nebo zprostředkovaně,

stav rozštěpení se prohlubuje,

a čím větší je trauma,

tím větší je separace mezi alternativní a původní osobností.

Je též velmi důležité pochopit,

že systém těla a mysli je v rozštěpeném, traumatizovaném stavu

vysoce programovatelný.

Tváří v tvář takovému traumatu

opustí vědomí osoby tělo

a velmi se zdráhá jít zpátky.

Když jste odpojeni od své vědomé vůle,

stáváte se bezděčně účastníkem manipulací,

které mají za cíl změnit vaše vzory chování.

Cíleně navržená realita strachu a chaosu

odvádí vaši pozornost od masového duchovního probuzení,

definujícího tyto časy.

Když se rozhodnete lekce minulosti ignorovat,

historie se opakuje a s šílenou přesností

přehrává stále ta stejná dávná dramata,

pouze v jiných časových epochách.

Každý, kdo zažil válku,

je traumatizovaný, když vidí,

jak divoká krutost přebírá vládu nad životy

i těch nejvyrovnanějších lidí.

Nevyhnutelným důsledkem traumatu

je rozštěpení neboli separace vědomí

a často se stává,

že traumatizvaní lidé se pro zbytek života

z vědomé mysli vzdálí,

protože odmítají své příliš šokující

a bolestivé vzpomínky zpracovat a zařadit.

Rozštěpení lidé mohou mít výpadky paměti a nevědět,

co se s nimi děje.

Trauma má mnoho podob a rozsahů,

ale v zásadě pramení z kontaktu s verzemi reality,

které ochromují smysly.

Traumata se také šíří dimenzemi

a vskutku existuje spousta neklidných,

zbloudilých duchů, 

kteří velmi potřebují nalézt klid.

Mnozí se vracejí na místo,

kde mohou pochopit svou účast v traumatických událostech

z širší perspektivy.

Traumatické události uvádějí masovou psýchu

do vysoce citlivých stavů vědomí.

Ukázka z knihy: CESTA POSÍLENÍ: Barbara Marciniak; Fota : Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text vám přinese skutečné pochopení toho,
  o co se zde HRAJE!
  Je to skutečně velmi, velmi temný plán.
  Trauma z hysterie pandémie, následuje trauma z války,
  pak neodstatek jídla a jiných potřeb
  – další trauma z hladomoru (zapsané v DNA od předků)
  a mysl větší části lidstva se stane rozštěpená,
  a v traumatizovaném stavu je VYSOCE PROGRAMOVATELNÁ!!!
  PRO CO???
  Green Deal… a návštěva (víte odkud)…vznik jednotného náboženství.

  Jde jim nejenom o separaci lidí, jde i o separaci mysli
  a odvedení pozornosti od masového probuzení lidí,
  které definuje tento čas.

  Jediná cesta z toho ven – pochopení, probuzení, poznání své vlastní moci
  – a ovládnutí svých emocí,
  oprostit se od jakéhokoliv strachu, hněvu, pomstychtivosti,
  protože pak vás nemůže nic a nikdo ovládat. 😉