MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

TĚLO, ÚHEL A STÁLÝ PROUD ŽIVOTA

Tělo je první hmota, jež reaguje na naše myšlenky.

A skrze něj energie Zdroje proudí do našeho světa.

Reaguje na naše myšlenky a pocity nejrychleji.

Přesto je pro mnoho lidí zátěží.

Tolerují ho, ale není objektem jejich láskyplných myšlenek.

A buňky podle této vibrace pracují, i když sami nechtějí.

Ony vědí, jaký je jejich dokonalý vzor, 

umí si pro jeho manifestaci umožnit vše,

bez ohledu na to, kde se nacházíte,

jediné, co je rozhodující, 

jak souladné myšlenky a pocity o sobě máte.

Zda dovolujete energii Života proudit, 

nebo se mu uzavíráte.

Co si o sobě, kdo myslí, se jako první projevuje na jeho postoji.

Aby tělo mohlo splnit požadavek, 

jež mu je vnucován formou nesouladných myšlenek, 

začne jako první postupně ohýbat hlavu a krk do „úhlu“,

a jakýkoliv úhel způsobuje stagnaci energie 

což v tomto případě znamená, 

že energie vašeho Zdroje, 

která do těla vstupuje vrcholkem hlavy,

nemůže proudit páteřním kanálem dolů tak zlehka, 

jako se to děje u dětí.

Když jsou děti malé, mají téměř rovnou páteř od hlavy dolů,

bez výrazných ohybů, kde by se brzdil tok životní energie,

které věda a medicína považuje za normální stav u dospělých jedinců.

Tak jak vibračně a myšlenkami ohýbáme děti 

do nastavených společenských paradigmat a omezení,

jak jim je vnucováno, že nemají věřit svým pocitům – navigačnímu systému, 

ale mají věřit mamince a tatínkovi, pak panu doktorovi, paní učitelce, 

svému šéfovi, politikům, prezidentovi a jiným tzv. autoritám,

jejich páteř se začne pod tíhou nesouladu ohýbat a prohýbat

a některé, spíše větší část dětí, ve věku, 

kdy začnou chodit do školy,

postupně zaujímají hlavu v před, shrbí záda 

a takto kráčí svým životem

s méně proudící energií ze Zdroje, 

a cítí jistou nenaplněnost, 

jakoby jim stále k radosti a lehkosti života něco chybělo.

A toto místo se začne postupně plnit různými závislostmi (i na jídle),

závistí, nenávistí v různých formách (vztek je jen jemnější forma nenávisti),

sebepoškozováním různými způsoby, nebo rezignací nad tím, 

že by se v životě cokoliv, po čem touží, naplnilo.

Tento vznikající úhel mezi tělem a hlavou

je alfa omegou každého stárnutí a degradace těla.

Jakmile dojde k ohýbání, 

způsobuje to vypínání zdravého tonu svalů jazyka,

který je po srdci nejdůležitějším svalem těla.

Je to velmi specifický orgán, který určuje,

zda jeden kráčí životem v plném potenciálu toho, kým je,

nebo zda se od tohoto potenciálu odpojuje 

a jde ve směru kolektivního nastavení mysli a víry.

Víry v nevyhnutelnost stárnutí, nemocí a smrti.

Víry zakořeněné skrze nábožensky praktikujícími či ateisty,

vzdělanci opírajícími se o vědu, či lidmi s méně školami,

teroristy či mírumilovnými lidmi,

mezi politiky, bankéři či bezdomovci,

králi a papeži, nebo lidmi v otrockém vztahu.

Toto jediné přesvědčení spojuje většinu po mnohá staletí a tisíciletí,

Kdy je nutí omílat stále stejnou myšlenku na nutnost chátrání a zemřít.

Dokonce i dnes, kdy jistá forma náboženství = věda,

přináší v této oblasti důkaz o tom, 

že v lidském těle neexistuje mechanismus, 

který by toto předurčoval 

ale naopak, 

i přes masové paradigma,

potvrzuje nesmrtelnost mozku a buněk,

se tato myšlenka šíří dál,

skrze všechny formy lidských společenství.

Kdepak se stala informační chyba v digitálním světě?

Jazyk buď podepírá klenbu nebe,

nebo se válí v tzv. podsvětí.

Vše, co má stoupající energii,

jde vstříc Světlu a Životu,

to, co má tendenci klesat, jde směrem ke stagnaci 

a to, co stagnuje, se postupně rozpadá.

A tento princip platí stejně pro fyzické tělo.

Čím vyšší trvající pozice jazyka,

tím lepší ton svalů obličeje a celého těla,

jelikož jazyk je spojen se všemi jeho svaly až k ploskám nohou.

Další důležitou částí, která je tímto orgánem ovlivněna,

je mozek a jeho způsob fungování.

Způsob držení jazyka také působí na rytmus a podobu dechu,

jenž je přímým spojením s naším Zdrojem Života.

A tak správná pozice jazyka nahoře,

podepírající klenbu patra především vyzdvižením u svého kořene,

rozevírající tlakem v zadní části u stoliček náš zubní oblouk,

je postoj, 

který tvoří Život, krásu, více inteligence a jasného spojení

s naší Přítomností Boha v nás.

Celé tělo na tento postoj jazyka, hlavy, krku a páteře reaguje tím,

že se otevírá projevení větší vitality, lepších pocitů 

a na venek se to zviditelňuje v sebevědomější vyzařování,

větší aktivitě, vylepšenému tonu všech svalů,

což se brzy ozrcadlí v to,

jak se začne formovat obličej do harmoničtějších rysů,

otevřenějších očí, jemnější mimiky, jemného stálého úsměvu, 

a to dál ovlivňuje zcela odlišnou tvorbu chemických látek, 

které tvoří zdraví a povznášející emoce.

Lidské tělo je připraveno předem na projevení všech druhů myšlenek.

Těch nejharmoničtějších, produkujících věčný fyzický Život,

i těch nejméně souladných, 

připravujících tělo na nevyhnutelnost stárnutí a smrti.

Taková je všeobjímající Láska Stvořitele,

který nám poskytl v tvoření maximální svobodnou vůli.

A tato Láska je matematicky přesná.

Když víme, že základem všeho je myšlenka, až pak je zformovaná realita

a že tento princip platí pro VŠE, pak definice „všeho“ 

neobsahuje výjimku na „kromě jedné“.

Přesto, i duchovně probouzející se alternativa, 

udržuje nejstarší svazující paradigma jako „klíč k nebi“.

V tomto Vesmíru však neexistuje jediná věc, 

jež by byla vyjmuta ze Zákona Přitažlivosti.

Vědí to i buňky vašeho těla.

Jen lidské vědomí se občas zatoulá do nepochopení,

které pak předává dál jako nejhlubší a nejsvětější moudrost světa.

A tak když se buňky těla dostanou mimo dosah lidského vědomí,

mimo udržovanou víru v nutnost fyzické smrti, jako cesty do pomyslného ráje,

začnou okamžitě svobodně tvořit svůj věčný, samoudržující se Život.

Protože toto je jejich přirozenost,

toto je v souladu se Zdrojem Života,

který buňky umí mimo dosah lidských přesvědčení,

přijímat a umožňovat přesně,

protože Život je věčně proudící

a tvořící vše, 

co ke svému projevení potřebuje.

Toto je nejvíce střežené tajemství na této planetě,

jelikož je tento stav vědomí

nejvíce osvobozující od všech paradigmat,

která jsou na víru ve smrt navázána.

Když se jazykem opřete o svou klenbu „nebe“ 

začnete cítit lásku ke svému Životu a sami k sobě, 

dostanete se do stavu sebeuznání a sebeúcty. 

Tímto spustíte nepřetržitý proud Života

a tento aktivní Princip

vám otevře dveře k plnosti všeho, 

oč jste, kdy požádali.

Buďte s vědomím, že: 

„JÁ JSEM Jediný, Věčný, 

Soběstačný Život v činnosti!“ 

Toto navždy odstraní z vašeho vědomí myšlenky, 

že existuje stav jako „takzvaná smrt“ 

kdekoli ve Vesmíru!

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

13 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  PÁTEŘ původně znamenalo „otčenáš“,
  ale protože se vždy čerpalo z ještě starších zdrojů,
  umím si představit,
  že to původně vzniklo ze znalosti,
  že je to kanál pro proud Boha = JÁ JSEM Přítomnosti,
  jinými slovy se vědělo,
  že tímto místem (páteří) proudí Tato Božská Energie Života
  a pro Boha je i název „Otec“. 🙂

  Mnoho těchto jasností a informací,
  ze během působení církví zaobalila tak,
  aby z toho vznikly „dezinformace“
  a Bible, Korán a další jsou jedny z nejvíce dezinformačních knih na planetě. 😉

  • Avatar photo

   Maia

   BARUŠKO
   s radostí…toto téma mám moc ráda.
   Původně to měl být jen diskuzní příspěvek,
   ale jak o tomto začnu psát, nejde to zastavit. 🙂 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Baruska

    Taky se mi to téma líbí. A ono je to docela fuška držet jazyk kde má být, kosti z toho bolí, což je ale skvělé, protože to připomíná samotný proces a zlepšování. Ať to jde i v noci 🥰 A držet se rovně, jak krásně pak člověk vypadá 🙂

    • Avatar photo

     Maia

     BARUŠKO
     to je trochu namáhavé jen v tom počátku,
     jakmile se tělo přeprogramuje, třeba za 1-2 týdny,
     tak to postupně nebude taková fučka,
     ale ta síla, která skrze jazyk je cítit a působí i na ty kosti,
     jak zmiňuješ,
     bude příjemná. 🙂

     Parádní na tomto tématu je,
     že popírá to, co učí medicína.
     Že nejdříve rostou kosti,
     až pak svaly.
     Ale ono je na tom zajímavé to,
     že se potvrzuje, ale medicína to moc neaktualizuje,
     že svaly definují kosti.
     Takže práce svalů tvoří kosti.
     Posiluje je a tvaruje je.
     Všude i na obličeji.

     A ano, asi jsi si to vyzkoušela před zrcadlem 🙂 ,
     jak rychle se začne měnit i tvář jen okamžitým velmi rovným postojem
     těla a jazyka.
     Když si pak uvědomíme, jaká změna nastane za nějaký čas,
     kdy jazyk srávně silou působí na obličejové kosti a svaly,
     tak je to úžasné.

     Když jsem toto téma před lety začala studovat,
     viděla jsem změny tváře i na nějakých dospělých.
     Vždy to působí a vždy tělo velmi rádo reaguje
     na dokonalý normálnní postoj.
     Ve směru harmonie se tělo velmi rychle mění,
     ve směru disharmonie musíme na tělo působit déle,
     než se této deformaci podvolí.

 • Avatar photo

  Sona Bazelova

  Maia,
  dakujem za uzasny clanok.
  Z cvicenia jogy som vedela, ze treba mat pritlacenu spicku jazyka k hornemu podnebiu a najlepsie, ked je jazyk stoceny a smeruje dozadu a podnebia sa dotyka az nad korenom jazyka.

  • Avatar photo

   Maia

   Soňo
   děkuji za připomenutí tohoto aspektu jógy. 🙂

   Když si člověk začne sám na sobě zkoušet různé postoje, zjistí,
   že plochost břicha také souvisí s polohou jazka.
   Stejně také postoj nohou,
   že čím blíže máme u sebe chodidla,
   tím lépe a jednodušeji se drží celý jazyk nahoře i u kořene.

 • Avatar photo

  Radka

  Úžasný článek! 💖 Maio, jsou to fascinující souvislosti a člověk si může okamžitě všímat, jak velké změny to dělá! Děkuji! A fotka africké kopřivy je famózní!!! Všechny Tvé fotky jsou úžasně ladící, moc si užívám ty krásně jemné vřesy a krásenky, prostě nádhera! 🌹

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   souvislostí stále přibývá,
   ale napsat to vše do jednoho článku,
   tak byste rolovali až do rána. 🙂 🙂 🙂

   Jé, to je milé že si Ti líbí kopřiva. 🙂 🙂 🙂
   Tuto konkrétní mám záměr letos nechat přezimovat,
   moc se mi líbí tyto zabarvené a pokroucené listy,
   je fakt parádní.

 • Avatar photo

  Baruska

  Dnes jsem cvičila jazyk jako nikdy předtím, chci říct, že nikdy jsem to nevydržela dlouho po celý den. Dnes se velmi dařilo. Cítím tlak dokonce i jakoby za očima. Celé čelisti pracují a když zkusím jakoby skousnout zuby k sobě, cítím maličko zmenu. Chce to vytrvat. A co jsem postrehla, že když není jasná mysl a lítají si tam myšlenky jak chtějí, prostě binec, tak ono jaksi ani nejde být narovnany, ale o tom Maienko píšeš 😘

  • Avatar photo

   Maia

   BARUŠKO
   parádní! 🙂
   A máš super postřehy,
   přesně tak tyto věci souvisí. 🙂
   Jde to tam i zpátky.
   Tělo a jeho postoj a různé nesouměrnosti souvisí s tím,
   jak se nám daří mít více či méně souladné myšlenky se Zdrojem,
   ať již se to týká nás osobně,
   nebo jak se díváme na svět.
   A tělo se potom různými způsoby přizpůsobuje jak píšeš, tomu „binci“. 🙂

   A někdy nemusí být úplně tak jednoduché z pořádného bince směrovat myšlenky hned na soulad,
   ale můžeme si pomoci nějakou „akcí“ v podobě
   posilování jazyka, soustředění se na lepší držení těla, hlavy krku, nohou, nějakégho cvičení a pod….
   Jako první věc, co mě napadá,
   když se soustředíme přes den často na to, kde máme jazyk, hlavu,
   krk a pod.
   dáme méně místa chaotickým nesouladným myšlenkám,
   ale každý posun i v lepším držení jazyka a těla,
   zaznamenáme v lépe myšlených myšlenkách a pocitech. 🙂

   Když jsem začala hledat nějaké obličejové cviky
   a toto cvičení se musí dělat v dobrém držení páteře a hlavy,
   aby nebylo anticvičením,
   pak ty holky sami říkaly,
   že začaly cvičením obličeje, tím rovnaly i svůj postoj těla,
   a najednou se začaly cítíim mnohem lépe, začaly se jim uzdravovat jisté věci,
   začaly vidět svět jinak, přišel úspěch a změnil se jim život.

   Takže,
   když to nevzdáme,
   a na chvli se více zaměříme, ať již z jedné nebo druhé strany,
   pak se to stejně vše spojí v jedno (tělo reaguje na myšlenky, myšlenky reagují na tělo).
   Samozřejmě že nejlepší je začít myšlenkami,
   ale….jak někde říká Abraham,
   „jste vychovávaní jít nejdříve do akce,
   takže když najdete způsob, který pro vás funguje,
   je to pro vás z počátku mnohem jednodušší.“