Já Jsem

VIBRACE SLOV NANEBEVZESTOUPENÝCH BYTOSTÍ

Pamatujte, že vaše Vyšší mentální tělo,

jednající z vaší „Přítomnosti Života“,

je Všemocná Inteligence a není omezeno.

Když s ním mluvíte, 

aby vám dalo Svobodu, 

aby vám poskytlo zásobu, 

vysílá své Mocné Světelné Paprsky, 

které jsou Řídící Inteligencí k harmonizaci a řízení podmínek v lidské oktávě, 

které prostřednictvím přírodních zdrojů

přinášejí, 

i za vašeho přispění, 

uvolnění z podmínek, 

které vás činily nešťastnými. 

To je definitivní; 

to je silné.

Každý z nás, 

kteří jsme se osvobodili od lidských podmínek, 

očistěním fyzického těla 

a jeho vtažením do Nanebevzestoupení, 

jsme byli po věky „autoritou“; 

ale dokud jsem nedávno nepředal toto poznání lidstvu, 

lidstvo to nechápalo.

Znát věc je dobré, 

ale vědět, 

jak ji použít, 

je vždy lepší a silnější.

Nechápali jste, 

že slova nesou podstatu, 

nesou vibrace; 

proto když čtete tato Slova Vzestoupených Bytostí, 

jež jsou Svobodné, Všemocné a Dokonalé Bytosti, 

pak jejich Slova nesou látku 

nabitou dokonalostí Jejich Světa do toho vašeho, 

aby zde byla použita.

Pociťujte, prosím, 

že každou chvíli, 

kdy jim věnujete vaši pozornost, 

nabijí váš svět Kvalitou jejich Aktivity, 

kterou je přirozeně Svoboda a Dokonalost.

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková