Já Jsem,  PENÍZE

OVLÁDÁNÍ ENERGIE MYŠLENÍ

A tak v okamžiku, 

kdy do mysli vstoupí jakákoli myšlenka, 

která není v souladu, 

zaujměte stejný postoj 

jako k neposlušnému dítěti, 

které je příliš malé na to, 

aby pochopilo Zákony, 

a s pevným odhodláním řekněte: 

„JÁ JSEM Mistrem (Pánem) svého vlastního myšlení! 

JÁ JSEM Mistr (Pán) a řídím Energii tam, kam si přeji, aby šla!“

Kdokoli, kdo to udělá, 

zjistí, 

že ve velmi krátké době 

snadno ovládá a reguluje tuto Energii.

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)