Já Jsem,  PENÍZE

SÍLA ŽIVOTA MUSÍ BÝT VÁMI ŘÍZENA

Dostali jste Svobodnou Vůli použít tuto Energii. 

Energie se sama o sobě nediskriminuje; 

plyne 

a pokud si nevyberete, 

jak bude jednat, 

pak prostě plyne bez zvláštního úspěchu jakéhokoli druhu. 

Ale když si uvědomíte, 

že jste ti, 

kdo musí určit, 

zda pro vás tato Energie bude jednat konstruktivně nebo destruktivně, 

stanete se pány Energie, 

která proudí do vašeho světa, 

a můžete ji konstruktivně řídit. 

To je Vítězství! 

Všimněte si rozdílu. 

Nyní si toho všimněte, 

protože je nezbytné si to uvědomit: 

Když jste nechali tuto Energii proudit ven, 

je to jako ventilátor, 

který fouká všemi směry silou vašeho zaměření 

nebo jeho zaměření skrze vás.

Pokud držíte svou pozornost na daném cíli pro jeho dosažení 

a neochvějně ji tam udržujete, 

je Síla Života přinucena proudit přímo do tohoto cíle.

Pokud tuto koncentraci a pozornost 

budete na tomto objektu držet absolutně neústupně, 

není nic, 

co by vám mohlo zabránit 

dosáhnout cíle 

a stvořit jej.

(Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)