Já Jsem

UVOLNĚNÍ NEOMEZENÝCH DARŮ PŘÍTOMNOSTI

Myšlenka, která vše harmonizuje: 

„JÁ JSEM to Dokonalé tvořivé myšlení a cítění, 

přítomné všude v myslích a srdcích lidí!“ 

Tato myšlenka působí zázraky, 

nepřináší jen vám samotným klid a mír, 

ale uvolňuje neomezené dary Přítomnosti!

Jiná myšlenka:

 „JÁ JSEM ten Mocný Zákon BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A OCHRANY, 

který je činný všude v myslích a srdcích lidí!“

Tuto myšlenku můžete použít mohutnou silou na všechno! 

Stejně tak: 

„JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA,

která všude naplňuje mysl a srdce lidí!“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková)