Abraham,  PENÍZE

Váš finanční úpadek chudé nepozvedne – Abraham Hicks

Přemýšlejte nad tím, jaká byla ekonomika tohoto národa před několika stovkami let. Co se změnilo? Dovezly se sem snad suroviny z jiných planet? Nebo během delšího časového úseku víc lidí prostě identifikovalo více věcí, které chtějí, a nekonečná Nefyzická energie jim to dodala?

Nikdy jsme neslyšeli, že by někdo z vás řekl: „Už mi bylo tolik let dobře, že jsem se rozhodl/a být chvilku nemocný/á, aby některým lidem mohlo být lépe“. Víte totiž že to, jestli je vám dobře, nebo ne, nemá nic společného s tím, do jaké míry se vede dobře ostatním. Neobíráte nikoho o jeho vlastní Dobro. Totéž platí o hojnosti. Lidé, kteří jsou ve vibračním souladu s hojností, která k nim proudí, tím nikoho o tuto hojnost nepřipravují. Nemůžete nikdy dost zchudnout, abyste tak pomohli chudým lidem prosperovat. Pouze když se vám bude dařit dobře, budete moci něco nabídnout i druhým. Jestliže chcete druhým pomoci, buďte napojeni, naladěni a nastaveni, jak jen umíte.

Važte si těch, kteří představují příklady blahobytu a pohody. Jak byste věděli, že prosperita je možná, kdyby o ní nikde nebyl žádný důkaz? To vše je součástí kontrastu, který vám pomáhá „pilovat“ vaše přání. Peníze nepředstavují podstatu štěstí, ale ani podstatu zla. Peníze jsou výsledkem souladu s energií. Nechcete-li peníze, nebudete je přitahovat. A my vám říkáme, že kritizování těch, kteří mají peníze, vás udržuje na místě, kam k vám to, co doopravdy chcete – blahobyt, pohoda, jasnost a Dobro – nemohou přijít.

Je-li vám téma peněz nepříjemné, když na ně myslíte, znamená to, že po nich silně toužíte, a tedy vám na nich velice, velice, velice záleží. Vaším úkolem je najít způsob, jak na ně myslet a mít přitom dobrý pocit. Stejně tak účinné je myslet na cokoli jiného a mít přitom dobrý pocit – a nechat to k sobě přijít. Nemusíte myslet na peníze, abyste je k sobě nechali přicházet. Jenom prostě nelze myslet na nedostatek peněz a zároveň je k sobě pustit.

               Úspěch spočívá v radosti

Velmi rádi vidíme, jak tleskáte úspěchu někoho druhého. Jste-li jím upřímně nadšení, jste na stopě vlastnímu úspěchu. Mnozí lidé si myslí, že úspěch znamená dostat všechno, co chtějí. My však říkáme, že to je to samé, co smrt, jenomže nic takového neexistuje. Úspěch neznamená něco dokončit, nýbrž stále o něčem snít a cítit se pozitivně v odvíjejícím se procesu. Mírou úspěchu v životě nejsou peníze nebo hmota, ale množství radosti, kterou cítíte.

Můžete například říci: „Dívám-li se na úspěšné lidi – a tím míním bohaté lidi, ano, a míním tím šťastné lidi – vidím, že někdy jsou skutečně bohatí a zároveň šťastní. Když mluvím o úspěšných lidech, myslím tím skutečně šťastné lidi. Ty, kteří jsou opravdu radostní a těší se, jak prožijí svůj den. Všichni měli docela těžký start, což z nich zpočátku dělalo velké rebely. Potom našli způsob, jak se uvolnit ve svém přirozeném stavu Dobra.“ (Úspěch znamená šťastný život a šťastný život je prostě řetěz na sebe navazujících šťastných okamžiků. Většina lidí však šťastné okamžiky neumožňuje, protože je příliš zaneprázdněna usilováním o šťastný život.)

             Místo abyste si hojnost „zasloužili“, „umožněte“ ji

Činnost nemá nic společného s hojností!

Hojnost je reakce na vaše vibrace. Vaše přesvědčení je součástí vašich vibrací, takže věříte-li, že konání je součástí toho, co vám přináší hojnost, budete ji muset dosahovat skrze své činy. Byli bychom však rádi, kdybyste ze svého slovníku vymazali výraz zasloužit si a nahradili jej slovem umožnit. Chcete umožnit své dobro. Není to nic, co byste si museli zasloužit. Jediné, co potřebujete udělat, je rozhodnout se, co byste chtěli zažít, a potom umožnit, abyste to dostali. Není to nic, o co byste museli bojovat nebo usilovat. Jste bytosti hodné Dobra, které vám po právu náleží.

Veškeré zdroje, které chcete nebo potřebujete, jsou vám kdykoli na dosah ruky. Musíte si jen stanovit, co s tím vlastně chcete dělat, a potom v představě cítit, jaké to bude, až to nastane. Není nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být. Jste požehnané bytosti a přišli jste do tohoto fyzického prostředí tvořit. Kromě vašich vlastních protichůdných myšlenek vám v tom nic nebrání.

Prostřednictvím svých pocitů vždy takové myšlenky identifikujete. Život má být zábava, máte z něj mít dobrý pocit! Jste mocnými tvůrci a jste na svém místě.

Víc si vychutnávejte, méně napravujte. Víc se smějte, méně plačte. Mějte víc pozitivních a méně negativních očekávání. Nic není důležitějšího, než abyste se cítili dobře. Prostě tak čiňte a sledujte, co se stane.

Ukázka je z knihy: POŽÁDEJ A JE TI DÁNO

Autoři: Esther a Jerry Hicks

Fotografie: Maia Špačková