Já Jsem

URYCHLENÍ PŘÍTOMNOSTI PŘEDMĚTU VAŠÍ TOUHY

Chcete-li urychlit přítomnost předmětu své touhy

Říkejte během dne často: 

„JÁ JSEM urychlující Přítomnost této věci.“ 

Nebuďte nervózní; 

jen to víte s klidnou jistotou. 

Když jste si vědomi aktivity „JÁ JSEM“, 

víte, 

že se pohybujete vpřed.

 

Nenechte v sobě pociťovat jakékoliv zklamání 

– spíše často říkejte:

„JÁ JSEM Dokonalá harmonie mého myšlení, 

cítění a jednání.“ 

Můžete potvrzovat toto:

„Z Tvé Čisté Esence přijímám 

teď a navždy 

Tvou Sílu, Tvou Moudrost, 

Tvé Porozumění uplatňování Tvých Velikých 

a Úžasných Zákonů, 

abych mohl produkovat 

a udržovat Tvou Dokonalost 

ve svém životě, mysli, těle, 

domově a světě.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková