Já Jsem,  Transformace

ZMĚNA POLITIKY A PRŮMYSLU

Milovaní studenti Světla, 

buďte si jisti, 

že ve vnějším světě není jediná věc nesouladu, 

která by mohla déle bránit vašemu úspěchu, 

nebo která by vás mohla déle zdržovat od vaší velké 

a nejmilejší touhy srdce. 

Buďme dnes opravdu šťastní a přátelští, 

protože až příliš dobře vím, 

co ve vašich srdcích je! 

Existuje nějaké Srdce v lidské podobě, 

které nechce být šťastné, 

nebo které nechce být úspěšné? 

Jsem si jistý, že neexistuje! 

Proto místo abyste se vznášeli ve světě lidských výtvorů 

a místo toho, 

abyste byli jako loď v bouři na moři bez kotviště 

– což je stav, ve kterém se lidstvo nachází

 – ukotvěte se v Největší Inteligenci a Síle ve Vesmíru, 

vaší vlastní „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Dokud lidstvo nepozná, 

že „Přítomnost“ je nad každým z vás, 

neexistuje žádné ukotvení proti silám z lidského vytvoření. 

Vy jste ale poznali, že vaše „Přítomnost“ existuje 

a vaše Srdce to ví – bez ohledu na to, 

jak moc proti tomu váš intelekt bojuje, 

vaše Srdce ví, že tam je! 

Proto přicházíte jednat a chápat skrze své Srdce, 

místo skrze svou hlavu. 

Samozřejmě, vy, ve svém intelektu, 

máte Zaměření Řídící Inteligence „Přítomnosti“; 

ale pokud se intelekt pokusí jednat na základě informací, 

které shromáždil zvenčí, 

jste opět ztraceni! 

Copak to nevidíte,  

nemůžete sbírat informace zvenčí 

– což jsou jen lidské názory, lidské pojmy 

– a dospět k vytvoření správného řešení čehokoli! 

Teprve když ze své Boží Přítomnosti, 

ze svého „Mocného JÁ JSEM“, 

vyvoláte tuto Velkou Inteligenci, 

poznáte určitě, přesně a správně řešení čehokoli, 

které člověk nemůže znát. 

Dovolte mi to přenést na vaše státní záležitosti.

Pokud by vládní úředníci pracovali s aplikováním těchto prohlášení, 

spojilo by je to s jejich „Přítomností“, 

což by způsobilo, 

že by byli upřímní a ryzí. 

Celé lidstvo se stává citlivějším. 

Dokonce i ti, kteří tuto myšlenku nepřijmou, 

jsou všichni stále citlivější na vibrační působení kolem nich 

a cítí podmínky tisíckrát více, než před čtyřiceti lety. 

Proto to, co je v pocitovém světě jednotlivců, 

vyzařuje ven a ti, 

kteří kontaktují tento pocitový svět, 

cítí přesně to, co tam je 

a to se neustále více a více projevuje. 

Nebude to tedy dlouho trvat 

a lidstvo se nebude moci vzájemně klamat. 

To je důležitá věc v životě lidstva. 

Jakmile zjistí, že to nemohou udělat, 

tato touha z lidstva zmizí. 

Z lidského hlediska nemůžete tímto způsobem uspět. 

Muži, kteří mají nahromaděné velké bohatství v průmyslu, 

se dnes chvějí v každém vláknu svých bytostí! 

Vědí a cítí až příliš dobře obrovskou změnu, 

která přichází – přichází jednoduchost požadavků lidstva. 

Zbaví se těžkopádných strojů a všeho toho, 

co dnes stálo tolik peněz. 

Pokud by veškeré úplatky, 

což je sobectví, 

byly mimo „pocit“ lidstva, 

cena věcí by nebyla ani poloviční 

a dobrý zisk by zůstal těm, 

kteří jsou v čele průmyslu. 

Vezměte oděvní průmysl, 

látky všeho druhu, stroje a všechny tyto věci, 

které vnější svět dosud stále potřebuje 

– zisk nebo peníze z těchto věcí jsou dvě stě, tři sta, pět set procent. 

Za mnoho let budete překvapeni, 

jak se politický stav, který dnes existuje, změní. 

Staré politické názory, téměř zmizí. 

Musí se to stát! 

To Kosmické Světlo to donutí udělat. 

A lidstvo začne pociťovat Božskou Lásku, 

Božský Řád a Božskou Spravedlnost 

a bude je navzájem vyvolávat, 

od nejvyšších po ty nejskromnější činnosti. 

Chci, abyste si uvědomili, že vy, 

jako Ohnisko tohoto Velkého Světla, 

kterým bije vaše Srdce, 

dokážete více, 

než si vaše nejmilejší představivost dnes dokáže představit 

prostřednictvím vašich aplikací prohlášení 

vysílaných do mentálního a pocitového světa lidstva. 

Když pak prochází tělem, 

objem Toho, co vychází,

je jako Síla, 

která bourá velkou hráz zadržující velké množství vody.

Nejprve nevidíte žádný znatelný výsledek; 

ale jak se klín dostane dovnitř 

a trhlina se začíná rozšiřovat, 

jak tato hybnost nabývá, 

tlačí se dál a je dosaženo velkého úspěchu. 

Musí to tak být. 

Vaše vlastní hybná síla z volání do „Přítomnosti“ 

smete z cesty všechna omezení a neshody. 

Udělá to a není nic, 

co by tomu bránilo, 

jakmile zachováte Harmonii ve svých pocitech. 

Saint Germain, volný překlad + fota: Maia Špačková