MAIA TEXTY

PROČ SE DUŠE STÁLE VRACEJÍ NA ZEMI, KDYŽ JE NA ONOM SVĚTĚ TAK KRÁSNĚ?

Začnu nejdříve pár obecnými myšlenkami, 

které vzestoupily z duchovního světa.

Člověk nemůže změnit OSUD a duše se vrátí domů v okamžiku, 

který byl dávno předurčen.

Proč jsou lidé tak upnutí na své fyzické tělo a bojí se smrti?

Vždyť to, co je po smrti, je tak překrásné. 

Až teprve pak začne člověk žít skutečný život.

Na onom světě nemají lidé žádná omezení, 

je tam klid a radost.

Jsou tam svobodní a mohou všechno.

Na Zemi je tolik utrpení a osud se nedá změnit.

Mají se těšit na návrat domů.

Těšit se na svou fyzickou smrt.

Mají věřit, že smrt je vrcholem existence.

Když tyto a podobné myšlenky slyším nebo čtu, 

cítím,

že je to nejméně vhodná forma povzbuzení člověka 

a podpory jeho života.

Ve skutečnosti jde o velmi hlubokou manipulaci 

a ezoterika takto nevědomě nahradila dávnou sílu církví. 

Plížící se implantace touhy po smrti jako po povznášejícím zážitku 

nekonečného blaha.

Opět to staré známé církevní NEBE.

Až teprve tam prý můžete zažít ten dokonalý život 

a jen tam můžete najít to dokonalé štěstí.

Pokud by tomu bylo tak, 

pokud by to bylo místo bez rizika, 

pokud by jenom tam bylo to opravdové blaho, 

proč by se tedy duše vracely stále zpět?

Některé dokonce i miliony let bloudí ve stejném procesu znovuzrození a smrti.

Můžeme si také položit otázku, 

proč jen někteří se dokázali dostat z tohoto začarovaného kruhu?

A proč jim až teprve na této cestě „ukončení inkarnace“ došlo, 

kdo ve skutečnosti doopravdy jsou. 

Proč až teprve po ujasnění si této cesty zaktivovali své božské schopnosti 

a se vší tou svou parádou uvědomění 

dokázali překonat všechny pozemské vlivy 

a být „současně na Zemi i v Nebi“ ve svém fyzickém těle 

sjednoceni se svým božským Já Jsem?

Popřemýšlejte nad skutečností, 

proč se v tuto dobu na Zemi narodilo tolik duší.

Proč sem přicházejí duše z toho onoho „překrásného světa“?

Nebo snad vědí, 

že jen v lidském těle mají příležitost k růstu 

a aktivovat své božské schopnosti?

K čemu potom slouží přání „zbavit se fyzického těla“ 

a odejít na onen svět?

Aby snad lidé nepochopili,

že celiství jsou teprve až ve fyzických tělech 

a jedině skrze ně jsou schopni pochopit svou božskou podstatu 

a navrátit se zpět ke Stvořiteli?

Co když to, o čem si myslíme, že je svoboda, 

není ve skutečnosti tak svobodné?

A co když to, o čem máme představu, 

že je „vězení z masa a kostí“ 

je ve skutečnosti tou opravdovou Svobodou 

a cestou k naší Velkoleposti a Božské podstatě?

Existuje zde velmi, velmi zákeřná manipulace 

skrze veškeré lidské činnosti.

Má vést k tomu, abychom si nevážili svého života, 

abychom si mysleli, 

že inkarnace je zde pro náš vývoj 

a je nezbytně nutná 

a naší ctí musí být to, 

že se začneme těšit na SMRT.

Proč?

Každá klasická inkarnace je doprovázená ZÁVOJEM ZAPOMĚNÍ.

A zde je fantastická příležitost k tomu, 

aby si duše na mnoho věcí nevzpomněla 

a uvízla v kolotoči produkujícím nízké formy emocí

a tím ztratila veškerou kontrolu nad svým světem

a později i svým životem.

A pak znovu dokola a dokola…

Postupně tyto duše nabývají pocitu, 

že je jejich fyzické tělo vězením, 

že zde musí prožívat těžkosti nebo utrpení, 

čímž popírají svou podstatu jako tvůrce 

a odpojí se od svého Vyššího Já, 

které si pro nás přeje pouze život

a neustálý růst ve všech jeho aspektech.

Hmotných i duchovních.

Být doopravdy na živu znamená otevřít se 

a dovolit Světlu svého Já, 

aby vstoupilo do vašich buněk.

Současně s tím je velmi důležité mít svůj neustálý plán pro život.

Umožnit si být neustále inspirován.

Jenom vy sami rozhodujete o tom, 

zda budete žít, 

nebo se budete ubírat vstříc vytoužené smrti tím, 

že jí nevědomě dáváte pozornost

i skrze alternativní směry a duchovní myšlenky.

Osud si vytváříte vy sami svou vlastní vírou,

která je mnoha hovory a učeními tvořena

a upevňována.

Jak hlubokou touhu máte po životě?

Řekli jste vědomě ANO tomu, že jste zde?

Nebo jste lapeni do iluze vyjádřené těmito slovy:

“Je to tady tak těžké. Nad osudem nemám kontrolu.“?

Tyto slova vyjadřující tuto iluzi vám brání v tom, 

abyste jste se sladili sami se sebou.

Pamatujte:

Každičký okamžik si vybíráte buď lásku, nebo strach.

Máte touhu být sladěni vědomě se svou „Velkolepostí“ 

a žít svou Velkolepost zde na Zemi?

Všichni jste uvnitř Velkolepí 

a nic tento fakt nemůže změnit.

Záleží jen na tom, zda se se sebou spojíte, 

nebo zda se od sebe odstřihnete.

Jste ochotni přijmout sami sebe v této Světelné formě?

Jste ochotni využívat energetickou podporu od JÁ JSEM Přítomnosti, 

i jiných duchovních sil a energií?

Každá cesta sem na planetu Zemi je cestou 

k návratu ke svému Vyššímu Já 

a slaďování se se svou božskou jedinečností.

Nikdo jiný nemá tuto energii v rukou, 

jen vy sami.

Jenom vy se můžete vědomě přihlásit o své místo zde 

a potvrdit, 

že souhlasíte s tím, že na této planetě budete.

Aktivujte toto místo slovy Já Jsem

a ujměte se svého vrozeného práva na své Já.

Takto můžete pokračovat ke své vědomé cestě vpřed 

směrem ke skutečné Svobodě.

A ta vede pouze skrze Život na této Zemi.

Text + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

7 komentářů

 • Avatar photo

  Katka M.

  Drahá Maia.

  Bola by som Ti vďačná za Tvoj názor…
  Ako sa čo najviac zladiť sama so bebou, keď pracujem v prostredí, kde moje kolegyne často riešia nejaké zdravotné problémy. Často majú migrény, alergie, rôzne boliesti tela…..a hlavne od jednej o 10rokov staršej počúvam vetu, však počkaj, uvidíš aj Ty za 10 rokov :)) toto všetko ťa čaká…… Ja sa nad tým často pousmejem a poviem si pre seba, že ja to tak nemusím mať….V práci som veľmi spokojná, páči sa mi tam, cítim sa tam veľmi dobre. Aj kolektív sme dobrý a spoločne si perfektne vychádzame.
  Ale zaujímalo by ma, ako čo najlepšie reagovať v takejto situácii. Ako sa čo najlepšie a najrýchlejšie od toho odpútať a nevpúšťať to k sebe. Rovnako, keď mám aj otca s vážnym zdravotným stavom, ktorý má veľmi nízku kvalitu života a o radosti sa ani nedá hovoriť.

  Niekedy som zmätená, ako si čo najlepšie namifestovať…. pri čítaní článku som sa aj ja vo viacerých bodoch našla. Sú to veru silné programy, ktoré ešte potrebujem opustiť….občas zaváham….. Je lepšie žiadať (očakávať) niečo? alebo radšej nie a byť „skromná“ vďačná za to , čo mám a nechcieť viac, aby som nebola za tú „stále nespokojnú“ s tým, čo mám.
  Manžel mal na mňa nedávno takú poznámku, keď som sa znova nad niečím rozplývala a to,že : „ty toho chceš toľko, že na to ti treba 6 životov“ :))))) …. najskôr ma to trochu zarmútilo, ale potom som si povedala, že prečo NIE? :)))
  Ale pravdu povediac, niekedy v tom mám mierny zmätok…..ako to teda funguje? Očakávať?, Neočakávať?

  Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne 🙂 💕🙏

  • Avatar photo

   Maia

   KATKO
   děkuji za úžasný text
   a moc ráda zde napíši pár rad,
   které prošly mou zkušeností.

   1. Když se vede rozhovor o věku, o nemocech,
   o tom, jak to každého čeká,
   pak je nejlepší vědomě se obrátit dovnitř do těla
   a říci buňkám, že „naše realita je věčná prosperita a dokonalé zdraví.“
   Pak jen ještě dodat, že ta slova
   se týkají jen toho, kdo je říká.

   Což je Pravda…ta neměnná,
   protože cokoliv říkáme
   a pak to jakoby vztahujeme obecně na „Vy, my“,
   tak tam je jen jedna osoba
   a to jsme vždy jen my sami.

   Už jen to,
   že se okamžitě vůči těmto slovům,
   těmto lidským paradigmatům,
   vymezíš
   a dáš okamžitou zprávu buňkám,
   že mají tvořit jen podle toho, co chceš Ty,

   uděláš ohromnou věc,
   která se projeví během času tím,
   že nejenom že Ty budeš oproti vrstevnicím zdravá,
   vitální, budeš vykazovat mladou vizáš,
   ale postupně mnoho lidí,
   kteří paradigma nemocí, stárnutí a smrti silně udržují ve vsém poli,
   budou jemně odstraněni z Tvého světa,
   a mnoho takových věcí zmizí.

   2. Nejdokonalejší prohlášení,
   se kterým začít den
   a pak ho třeba použít i ve chvíli,
   kdy se lidé baví o nemocech, stárnutí či smrti je…

   „Mé tělo, Já přikazuji,
   buď silné
   a buď otevřené
   pouze pro přijímání vědomí
   Nanebevzetých Mistrů
   a buď Dokonalým výrazem (vyjádřením)
   Boží Síly
   toho Mocného JÁ JSEM!
   Přijmi Jeho krásu
   ve své formě a výrazu!“

   3. Touhy jsou motorem Života.
   Jsou nejúžasnější komoditou na této planetě.
   Jednou z nejcennější.

   Když bychom dokázali se otevřít umožňování
   více a více a již nezavírali ty dveře,
   pak bychom zjistili,
   že máme
   hojnosti a Bohatství tolik,
   že na celé zkonzumování tohoto našeho blahobytu
   bychom potřebovali 20-30 životů a více.
   A to bychom žili ve větším blahobytu,
   než nejbohatší a nejúspěšnější člověk na planetě. 🙂

   Takže, máš dar,
   a je super, že i manžel nevědomě dává zprávu,
   že jsi v krásném proudu a možnosti
   žít život dlouhý tak,
   jak dlouho budeš udržovat proud tužeb,

   jenž jsou pohonem života. 🙂
   No není to hezké? 🙂

   • Avatar photo

    Katka M.

    Maia.
    Ďakujem za krásnu odpoveď. 🙏

    Prehlásenie „Moje telo, ja prikazujem…….“ si opakujem viac krát za sebou každý večer keď zaspávam, rovnako aj ráno a aj počas dňa 🙂

    Drahá Maia, som Ti za všetko veľmi vďačná ❤️
    Neviem, či je to len môj pocit, ale zdá sa mi, že v tejto dobe ide všetko tak nejak rýchlejšie. Myslím tým, že veľa vecí čo som dlhé roky nevidela a nevedela pochopiť sa odkývajú a ja ich vnímam oveľa jasnejšie a viem ich prakticky vkladať aj jednouchšie do života.

    A tie Tvoje články sú poklady. Otvárajú mi cestu poznania, cestu, ktorou chcem kráčať a aj po nej kráčam…….VIEM, že idem dobre 💕💕💕

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, parádní článek! Ano, ano, souzním do posledního písmene! I když je tu nastraženo mnoho manipulací, jen my se rozhodujeme… Je to velmi osvobozující poznání a jsem za něj velmi šťastná! Děkuji!

  A dotaz Katky a Tvá odpověď jsou geniální a krásně vylaďující a inspirativní! Oběma moc děkuji!

Přidat komentář