MAIA TEXTY

DVOJÍ VĚČNOST

Jsme více něž jen fyzické tělo, a i to je více, než bylo lidem řečeno.

Jsme bytosti fyzické i nefyzické. 

Máme své fyzické já i své nefyzické Já, které zahrnuje všechny naše možnosti,

veškeré nashromážděné Bohatství, Moc a nekonečnou Inteligenci.

Jsme bytosti vytvořené živoucí myslí, a tak je vibrace myšlenek mnohem silnější, 

než hmota.

Přišli jsme na toto místo plné kontrastů s vědomím, že vše je možné. 

A věděli jsme, že jakmile se do kontrastů zadíváme…budou nás inspirovat k tomu, 

vytvořit si plně vědomě pro sebe život takový, jaký skutečně chceme, 

bez jakéhokoliv omezení.

Věděli jsme, že z místa, jaké jsme si pro sebe vybrali jako výchozí bod 

(to, kam a do čeho se rodíme), 

bude velice dobrodružná cesta jít na lepší a lepší místa, 

která ihned tvoříme po setkání se s kontrasty.

Věděli jsem, že naším úkolem je sladit svou vibraci s tím, co máme 

a přinést tyto poklady do svého bytí.

Ani jedna bytost se nerozhodla žít svůj život v pozici někoho, kdo trpí, 

a velice těžce pracuje proto, aby dostala jen maličký drobeček své hojnosti, 

kterou má kompletně stvořenou.

Nikdo se záměrně nenarodil do rodiny, 

která ho svými paradigmaty bude držet po celý jeho život mimo soulad se Zdrojem 

a tudíž daleko od dosahu všech těch báječných věcí, 

které má ve svém vibračním depozitáři nashromážděné.

Pokud si někdo zvolí narodit se do rodiny, 

která mu dá specifickou vibraci toho, co pro sebe nechce, 

je to jen za účelem inspirace a vyvinutí ještě silnějšího zaměření na to, 

co chce. 

A to má být důvodem, přinést více toho, co pro sebe chce, sem na Zemi (zhmotnění).

Pro radost a nadšení z tohoto tvoření, které bez hmotného výsledku není kompletní.

Každá bytost ze svého nefyzična nepřichází se záměrem být v těžké pozici 

a silném kontrastu po celý svůj život

bez jakéhokoliv vylepšení a radosti z tohoto záměrného tvoření.

Pokud se tak stane…důvodem je hluboké vzdálení se od své nefyzické podstaty (Zdroje),

které způsobí, že ve svém výchozím bodě, který si pro sebe duše zvolila, 

nadlouho uvízne.

Ta vzdálenost se stane natolik nesnesitelná, 

že si duše volí ukončení života (vyslechne volání svého Zdroje),

a to jakýmkoliv způsobem.

A život končí vždy dobrovolně a vždy ve vibraci rozhodnutí. 

Je to okamžik, kdy se tito lidé přestanou zaměřovat ve svém fyzickém těle

ale více se zaměřují na nefyzično.

Nikdo nemůže z této planety odejít (ani člověk, ani zvíře) 

bez tohoto vibračního souhlasu.

V tomto okamžiku se na věc můžeme podívat i z jiného konce.

V tomto Vesmíru je vše zařízené tak, 

že každé nefyzické vědomí je věčné.

Tudíž věčnost je normou pro každou bytost, 

která se zaměří ve fyzickém těle.

V tomto Vesmíru je však možné VŠECHNO!

A pro toto VŠECHNO je naprosto vše předem dokonale přichystáno.

Všechny potenciály, i když nejsou v jednom životě, nebo v sérii životů, 

či v jedné civilizaci využity, 

jsou již TEĎ přítomny na této planetě. 

Ať už jde o nerostné bohatství, talenty, příležitosti, 

tak i o možnost evoluce lidského těla.

Vše, co je připravené, je také TEĎ k dispozici.

Jen vibrační nabídka lidí je důvodem, 

proč mnohé věci zůstávají bez povšimnutí nevyužité.

Vibrační nabídku tvoří to, 

kam zaměřujete pozornost a jakým směrem tvoříte větší podíl svých myšlenek. 

Součástí toho je víra, společenská paradigmata, kterými se řídíte, 

jakou hodnotu si nastavíte, a to vše způsobuje, 

kam více zaměřujete svou pozornost.

Potenciál Země, a především potenciál fyzického těla sahá až tam, 

kam dosahuje ta nejdivočejší víra, která je možná.

Jestliže je možné vytvořit jistý druh myšlenek, je samozřejmé, 

že má Vesmír potenciál je zhmotnit do vaší reality.

Jednou z takových nespoutaných myšlenek je „fyzická věčnost“.

Fyzickou věčností není ani myšleno to, 

že tu jste přikováni na nekonečnou věčnost z pohledu Vesmíru, 

ale to, že jste se stali tvůrci vlastního fyzického těla podle svého vlastního, 

plného uvědomění. 

Délka života, včetně stavu fyzického těla, které máte, je plně vědomě ve vaší režii. 

Stali jste se Mistry své nejbližší hmoty a jste Mistry i té hmoty vzdálenější. 

Když dojdete na toto plně vědomé místo, 

které je vždy v souladu s pohledem vašeho Zdroje, 

nejenom že si bytí zde užíváte na jiné úrovni, 

ale odchod z této planety je také jiný, 

na jiné místo – a velkolepý, 

plně odpovídající této úrovni vibrace.

Bouřlivě a naplno žil … a s velkým aplausem odchází.

A síla jeho mladého těla se spojí s celou existencí. 

Nastává nejvelkolepější transmutace, 

jaká je v tomto Vesmíru možná.

Fyzická VĚČNOST je připravenou normou pro každé fyzické tělo.

Je přirozenou součástí každého z vás.

Je dílem vašeho rozhodnutí a zaměření, 

které je vždy doprovázené vaší svobodnou volbou, 

stejně jako smrt.

Tato svobodná volba je součástí balíčku vaší „sebe hodnoty“, 

kterou si poskytujete sami.

Podle této vibrace se odvíjejí vaše kroky a přichází inspirace, 

která vás jemně vede tam, 

kde chcete být.

Je to cesta radosti a růstu.

Je to cesta velkolepé inspirace 

a rozvíjení svého nekonečného potenciálu.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP