Já Jsem,  PENÍZE

ODEMKŇETE DVEŘE PRO NEPŘETRŽITÝ VÝLEV A TRANSFORMUJTE CELÝ VÁŠ SVĚT

Každý student by měl stále užívat,

několikrát za den, 

což vyžaduje jen minutu, a tiše deklarovat toto: 

„ JÁ JSEM nepřemožitelná stráž, 

stanovená, trvalá a udržovaná skrze mou mysl, 

mé tělo, můj domov, 

můj svět a mé záležitosti!“

Buďte si vědomi, 

že tato služba je „ JÁ JSEM Přítomnost“,  

která má přirozeně Nekonečnou Inteligenci. 

Toto prohlášení ve vás ustanoví 

Intelligentní Stráž a Aktivitu, 

která způsobí, 

že nemusíte něco stále opakovat.

 

Znovu přejděme k věci.

Pokaždé, 

když používáme výraz „ JÁ“ nebo „ JÁ JSEM“

jsme si vědomi, 

že je to plná Moc Lásky, Moudrosti a Inteligence v Její Aktivitě. 

Užívej často: 

„ JÁ JSEM naplněný osvobozením 

prostřednictvím Božské jednající Lásky!“

Teď, jako přípravnou aktivitu na den,  

bych navrhl, 

aby studenti, s velkou radostí a pevností, 

poté, 

co se ráno obnovují, tiše deklarovali 

– znaje, 

že Síla prohlášení je Samo-trvalá: 

„ JÁ JSEM řídící Zákon,  Moudrost a Moc 

s Jeho obsluhující Intelligentní Aktivitou, 

která jedná dnes v každé jednotlivé věci, 

kterou si myslím, 

nebo dělám. 

Já přikazuji Této Nekonečné Aktivitě 

konat v každém momentu 

a strážit mě, 

že se pohybuji, mluvím a jednám 

jen v Božském Řádu! „

Pak během dne, 

kdykoli o tom uvažujete, 

vezměte pevně na vědomí: 

„ JÁ JSEM velící, řídící Přítomnost, 

pohybující se všude přede mnou během dne,

velící Dokonalému Míru a Harmonii 

ve všech aktivitách! „

 

Takto odemknete dveře

otevřete je pro nepřetržitý výlev 

Této Vnitřní Intelligentní Přítomnosti,  

který transformuje celý váš svět 

a bude vás držet mimo kontakt neharmonie jakéhokoliv druhu,  

umožňujíce vám mít stabilní tok Vnitřního Míru a Harmonie 

ve všech vnějších kontaktech. 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000