Já Jsem

PŘÍČINA A NÁSLEDEK

Když je dosaženo dostatečné sebekontroly, 

umožňuje to jednotlivcům udržet myšlenku ustálenou na dané touze, 

jako když drží nehybně plamen acetylenového hořáku. 

Jakmile myšlenku a pocit neochvějně drží na dané touze, 

s vědomím, 

že je to myšlení „JÁ JSEM Přítomnosti a Inteligence“ 

– že je to Bůh v akci,

pak pochopí, že mohou zviditelnit,

cokoliv, po čem touží.

Tisíc způsobů prokázalo, 

že následek věci nemůže přinést štěstí. 

Jedině pochopení příčiny, 

která způsobí, 

že se jednotlivec stává Pánem svého světa. 

Každý, kdo uznal, 

že je Stvořitelem svého vlastního světa 

a všeho, co si přeje, 

aby se v něm projevilo, 

pochopí, 

že v žádném okamžiku nemá oprávnění 

vytvářet ve světě někoho jiného

cokoliv nesouladného. 

Každý jedinec tak má volnou ruku, 

aby se mohl setkat s následkem svého vlastního tvoření.

Saint Germain, překlad + foto. Maia Špačková