Já Jsem,  Transformace

DO 2 LET DOKONALÝ RÁJ NA ZEMI

Milovaní studenti, 

navždy odložte jakýkoli strach z použití této Ohromné Síly. 

Sami víte, aniž by vám bylo řečeno, 

že pokud ji zneužijete, zažijete neharmonii. 

Pokud ji použijete konstruktivně, 

přinese vám taková požehnání, 

na kterých můžete jen vydělat, 

ale můžete vzdávat chválu a díkůvzdání za okamžik, 

kdy jste se probudili ke skutečnosti, 

že tato neomezená Síla je všudypřítomná 

– kdy čeká na vaše vědomé vedení.

 

Jedinec, který řekl,

že svou myšlenkou nemůžete přidat jeden loket (asi 60 cm) své výšky, 

potlačil Aktivitu a pokrok jednotlivce, 

protože myšlení a cítění jsou tvořivou Silou Boha v akci. 

Nekontrolované a nevědomé používání myšlenek a pocitů 

přineslo všechny druhy svárů, nemocí a utrpení. 

Málokdo si to uvědomuje 

a neustále pokračuje ve svém neovládnutém myšlení 

a pocitech 

a vytváří chaos ve svých světech; 

když by mohl snadno a zlehka dýchat, 

konstruktivně využívat své myšlenky s hybnou silou Božské Lásky 

a během 2 let si pro sebe vybudovat dokonalý ráj. 

Dokonce i fyzická věda poskytla důkaz, 

že tělo, nebo-li vnější forma, 

se během několika měsíců úplně obnoví. 

Pak musíte vidět, 

že při vědomém pochopení 

a uplatňování Pravých Zákonů vaší bytosti 

je snadné způsobit, 

že se Dokonalost projeví v celém vašem těle 

a každý orgán skočí do své Dokonalé, 

normální činnosti. 

Za krátkou dobu by nebylo možné, 

aby do vaší myšlenky, nebo těla, 

vstoupila jakákoliv neharmonie.

Ó děti, dosahující ke Světlu, 

tato velká výsada je před vámi Otevřenými Božími dveřmi, 

které nikdo nemůže zavřít, 

kromě vás samotných.

Nikdo vám v tom nesmí bránit nebo překážet, 

kromě vás samotných.

Nebojácně používejte svou Bohem danou Nadvládu a Moc 

a buďte Svobodní.

Tuto Dokonalou Svobodu můžete dosáhnout 

a udržet ji pouze prostřednictvím vědomě aplikovaného poznání. 

Nyní vám dám tajemství, 

že pokud by to rozzlobený nebo svárlivý jedinec pochopil, 

vytrhlo by ho to z této destruktivní činnosti 

– dokonce i z čistě sobeckého hlediska. 

Rozhněvaný, odsuzující člověk, 

který vysílá destruktivní myšlenky, 

cítění nebo řeč jinému, 

který je připraven na svou vlastní Boží moc, 

dostává zpět k sobě kvalitu, 

kterou tuto moc obvinil; 

zatímco připravený člověk přijímá energii, 

která mu slouží, 

a kterou automaticky rekvalifikuje svým vlastním postojem. 

Tvůrce sváru tak prostřednictvím hněvu a odsouzení 

vědomě ničí sebe, 

svůj svět činnosti a své záležitosti.

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

7 komentářů

 • Avatar photo

  Věra FOJTÍKOVÁ

  Maio – mě zajímá, jestli saint Germain žije… Když ví, jak TO tady bude vypadat za dva roky…

  • Avatar photo

   Maia

   VĚRO
   „Za 2 roky ráj na Zemi“ neznamená, že to bude pro všechny. Text se vztahuje k tomu,
   že když budeš stále více a více nechávat JÁ JSEM Přítomnost proudit skrze své tělo
   nekvalifikovanou lidským nesouladem (myšlenky, pocity, slova, činy…),
   ale necháš ji proudit tak,
   že budeš udržovat souladné pocity, myšlenky, slova…
   nejenom že se kompletně obnoví tělo do Dokonalosti (zdraví, krása, mládí, věčný život),
   ale i Tvůj svět se stane Dokonalý.

   Každý máme svůj svět
   a i když se zdá že společný, je to jen zdání,
   ve skutečnosti každý žijeme ve své vlastní bublině
   do které buď nesoulad, strach, nezdar vpustíme skrze pocity a myšlenky a zaměření pozornosti,
   nebo se nás nic z vnějšku nedotýká a je o nás dokonale postaráno
   ve všech oblastech života a ve všem, po čem toužíme.

   ———————————————

   Co se týká Saint Germaina,
   tak ten žije….a asi mnohem více než většina lidských bytostí dohromady. 😉
   Jeho existence a existence jiných Nanebevzetých Mistrů je v jiné vibrační rovině existence,
   která je stejně hmatatelná jako ta naše.
   Nanebevzestoupením se otevřou dveře do této jiné úrovně hmatatelné existence,
   ti lidé se stávají členy Galaktické rodiny
   a mají otevřené dveře oběma směry,
   tudíž mohou vstupovat do naší úrovně a zde vykonávat ve fyzickém těle
   svou službu lidstvu.

   Když stačí jen jedno tělo k jistému úkolu,
   tak k tomu využívá svou vlastní podobu.

   Je živý, navěky,
   vrátil se do skutečného domova (bez odložení fyzického těla)
   tam, kam se vrátí každá lidská duše inkarnovaná na Zemi,
   jen někteří k tomu budou potřebovat ještě mnoh životů,
   ale někteří jsou již připraveni to zvládnout v tomto životě.
   Jak se někde Saint Germain zmiňuje a co si pamatuji,
   tak v této době velkých změn na Zemi
   těch lidí, co jsou na cestě Vzestoupit,
   bude mnohem více, než kdy jindy.

   A ví, a nejenom On, jak to bude vypadat za nějaký čas na Zemi,
   protože umí vstupovat do informačního pole,
   kde neexistuje čas

   a tak je možné vědět věci tisíce let z minulosti
   i tisíce let v budoucnosti.
   Máme každý tuto schopnost,
   jen někteří ji neumí využívat…odpojili se svým přesvěčením. 🙂

 • Avatar photo

  Ilona

  Milá Maio, chci ze srdce poděkovat za všechny články i komentáře, které vkládáš a já je postupně čtu. Popravdě, většinou několikát, abych je alespoň trochu pochopila. Důležité pro mne je, že z nich mám dobrý pocit. na rozumem pochopitelné úrovni, se přiznám, je to pro mne složité:) čtení. Jsem ale moc ráda, že mne k Tobě, má nejlepší kamarádka přivedla. Asi nejsrozumitelnější je pro mne, když nejsem ,,v pohodě,, jakákoliv kapitola 3.dílu Sáry od manželů Hicksových, kterou otevřu. Vždy je ta pravá . Stejně jako ,,náhodně,, vybrané povídání zde.

  • Avatar photo

   Maia

   Ilono, děkuji. 🙂

   Co se týká porozumění textům,
   dej tomu maličký čas.
   Jak je budeš několikrát dokola číst,
   texty svou vibrací přenastaví Tvou vibraci
   a velmi brzy přijde jasné porozumění všemu,
   co se tam píše.

   Takto texty pocházející ze Světla fungují.
   Zvyšují vibraci, zvyšují inteligenci, zlepšují zdraví a vitalitu
   a do těla a mysli přinášejí klid, jasnost, jistotu a vědění. 🙂

   Sára … to je skvělá kniha.
   Ano, texty od Hicksových velmi pozvedávají
   a ve skutečnosti mluví o tomtéž, jen v moderním, jednodušším jazyku.

 • Avatar photo

  Věra FOJTÍKOVÁ

  …. No….. opravdu je dobré si TEXTY přečíst TEXTY víckrát :-)….
  Věra 🦄