• Já Jsem,  PENÍZE

  ŽEHNÁNÍ A PENÍZE

  Pokud potřebujete peníze a váš motiv je správný,  Milovaní, řekněte:  „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Uvolni nyní skrze Sílu Božské Lásky tyto peníze, k mému použití.“  Pak Moudrost „Přítomnosti“ použije kanály,  jež vybere a nasměruje,  které budou spolupracovat prostřednictvím Síly Božské Lásky a Božského Řádu,  aby vám poskytly požadovanou pomoc.  Ale ve svém Srdci, ani ve svém pocitovém světě,  nemějte žádné tajné motivy, že chcete někoho podvést.  Pokud tak učiníte,  budete tím, kdo bude podveden.  Velký Zákon Života již tuto věc mezi lidstvem nedovolí.  Proto jděte s Mocí Vesmíru  a nic nemůže zastavit váš úspěch. Žehnejte svým zaměstnancům a požehnejte každému,  kdo chce to, co máte.  Pokud děláte jakoukoliv investici,  provolávejte požehnání, …

 • Transformace

  VIZUALIZACE, MEDITACE NEBO JAK?

  Často vídám a znám to i ze své vlastní zkušenosti, že si lidé kladou otázku, jak správně vizualizovat nebo jak utvářet silnou představu skutečnosti, kterou chcete vytvořit, nebo podporovat.  Někdo vám řekne, že na to máte meditovat. Jenže meditace, jak to vnímám já, vyžaduje určitou schopnost, vést jasně svou mysl určitým směrem a nevpouštět do ní myšlenky na jiné věci než ty, které právě chcete rozvíjet a posilovat.  Základem každé této techniky je to, že si všechny myšlenky, slova a představy – ono to jde ruku v ruce, utváříte „pozitivně“. Co to znamená? Nejde jen o to, že si do svého vyjádření nestrkáte zápor ne, a to zcela zásadně, ale že tvoříte všechna…

 • Transformace

  MYSL A JEJÍ PŘEMĚNA

  V současné době se nacházíme v procesu změny a posunu ve vnímání. Tyto změny energií mají svůj účel a vezmeme-li je na vědomí a budeme-li pokračovat v procesu přeměny, pak se tyto nové energie sladí s naší fyzickou bytostí. Vše má svou specifickou vibraci a některé z nich jsou pro naši bytost vhodné a některé jsou přímo s naší fyzickou bytostí neslučitelné. Čím více ale poroste naše vědomí a čím lépe se budeme schopni udržet sladěni s láskou, tím lépe dokážeme neslučitelné vibrace transmutovat. Čím více se staneme vědomou a expandující bytostí, tím stabilnější budeme mít všechna svá těla a jakákoliv forma toxicity se nezachytí v našem energetickém poli. Tento proces není o boji, ale o…

 • Já Jsem,  Transformace

  BUĎ SÁM SEBOU

  Na dveřích vědomí každého jednotlivce  by měla být navždy vyryta slova  „Buď sám sebou“.  Mám tím na mysli,  že jsem sám závislý jen na Mocné Přítomnosti Boha ve mě.  Bez ohledu na to,  jak úžasná je zkušenost,  která přichází jiným kanálem,  trénujte vnější já,  aby se dívalo na to Hlubší a Pravdivější Já, od něhož vzejde to Dokonalé vyjádření,  uspokojující každou vaši poptávku. (St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  PENÍZE

  3 KROKY K OSVOBOZENÍ

  Lidstvo, dnes tě žádám,  abys sledovalo svůj pocitový svět,  abys sledovalo své myšlenky,  abys sledovalo své mluvené slovo;  protože pokud do atmosféry mluvíte brutální, nesourodá slova,  nabijete svůj vlastní pocitový svět touto brutalitou a svárem  a ten zůstane kolem vašeho fyzického těla.  A jednoho dne budete muset sklízet vše,  co jste rozeslali.   Když do vašeho života vstoupí selhání  – špatné zdraví a všechny podmínky,  které se skrývají v této neshodě  – pamatujte,  že za to nemůže nikdo jiný než vy.  Tato akumulace pohání lidstvo  a oni si myslí,  že mohou vyvíjet nejrůznější brutalitu  a nesklízet důsledky. To je velká chyba lidstva v průběhu staletí,  a odpovídá to omezením v…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  VZKŘÍŠENÍ PRODUKUJE VĚTŠÍ DOKONALOST

  Jednou jsem vám řekl,  čím více přemýšlíte o Magnetickém Velkém Centrálním Slunci,  tím více Jeho Síly na vás působí.  Já a další jsme řekli,  že když pomyslíte na nějakého konkrétního Vzestoupeného Mistra,  je to proto,  že vaše vlastní Vyšší Mentální Tělo k tomuto Mistrovi volá o pomoc pro vnější já,  zatímco Vyšší Mentální Tělo si přeje dělat určité věci v energii vnějšího já, a tak Nenasycený Plamen může expandovat rychleji  a snadněji rozšířit Svou Větší Dominanci do vnější manifestace.  Proto,  pokud pochopíte skrze toto hledisko mnoho Mých prohlášení,  budou pro vás znamenat mnohem víc.  Když řeknete „JÁ JSEM Vzkříšení a Život“  čehokoli, co chcete mít ve svém světě,  musí do vás…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  AFIRMACE PRO ODVEDENÍ NEŽÁDOUCÍCH ZJEVENÍ VE VAŠEM SVĚTĚ

  Proto, Milovaní,  povstaňte v Síle, Aktivitě, Autoritě vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“!  Převezměte velení  a řekněte vnějšímu zjevení: „Nemáš sílu!  Drž se dál od mého světa!  Můj svět je svět Mocné JÁ JSEM. Je řízen a poslušen mé Přítomnosti!  Žádná lidská věc se ho nemůže dotknout!  Od teď stojím Svobodný, navždy Osvobozený od všech lidských vlastností!  Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, Tvá autorita je jedinou Aktivitou v mém světě!  Prohlašuji Tvou Dokonalost za jedinou vládnoucí Přítomnost v mé mysli, mém těle a v mém pocitovém světě.  Udržuj to očištěné, zkrášlené a osvobozené od každého sváru,  aby se Tvá Sláva mohla vylévat vpřed  a žehnat celému lidstvu,  s nímž přicházím do styku. “…

 • Já Jsem,  Transformace

  AFIRMACE PRO VZTAHY

  „JÁ JSEM vidící Boha v každém po celý čas.“ „JÁ JSEM chráněn před těmi, s nimiž jsem neměl v úmyslu se stýkat.“ „JÁ SEM odhalující účel tohoto spojení a dohlížím na to, abych dělal jen to, co je správné a podle Božského Plánu.“ „JÁ JSEM neporazitelně vyveden z jakéhokoli vztahu nebo sdružení, které není pod Božím vedením.“ „JÁ JSEM Boží Láska, která k tobě proudí.“ „JÁ JSEM Láska, Moudrost a Vedení Boha v našem vztahu.“ „JÁ JSEM Boží Přítomnost a ty jsi Boží Přítomnost a my jsme Boží Přítomnost společně v Lásce a Harmonii.“ (Vizualizujte svého partnera jako Božstvo (Mistra), který vstoupil do vašeho života, aby vás učil, žehnal vám a…