Já Jsem,  Transformace

BUĎ SÁM SEBOU

Na dveřích vědomí každého jednotlivce 

by měla být navždy vyryta slova 

„Buď sám sebou“. 

Mám tím na mysli, 

že jsem sám závislý jen na Mocné Přítomnosti Boha ve mě. 

Bez ohledu na to, 

jak úžasná je zkušenost, 

která přichází jiným kanálem, 

trénujte vnější já, 

aby se dívalo na to Hlubší a Pravdivější Já,

od něhož vzejde to Dokonalé vyjádření, 

uspokojující každou vaši poptávku.

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

  • Avatar photo

    Maia

    O kolika věcech si myslíme, že víme, co znamenají, ale ve skutečnosti neznáme jejich skutečnou podstatu. 😉

    Tolik věcí je v lidském světě překroucených, aby nás odvedly od skutečné Pravdy.