Transformace

ABRAHAM HICKS: VŠICHNI JSTE PERFEKTNÍ

Vy všichni jste perfektní a expandující; 

jste zbožňovaní a hodnotní; 

všichni jste vystaveni zkušenostem 

děláte to nejlepší, 

co jen můžete z místa, 

ve kterém se nacházíte.

 

Nebyli jste sem poslaní ke zkouškám nebo za trest; 

jste tu jako tvůrci 

a součást rozpínajícího se vesmíru. 

Nemůžete následovat obě přesvědčení. 

Nemůžete dělat obě věci zároveň.

Nemůžete být v souladu s tím, 

kým skutečně jste – DOBREM, 

a přitom se projevovat jako ZLO,

či vyjadřovat se o sobě jako o ZLU. 

To je vibračně nemožné. 

Souzení a pomstychtivost Boha 

je vytvářená z místa nejhlubšího lidského zoufalství. 

Abrahama Hicks: Esther Hicks, překlad + foto: Maia Špačková