Já Jsem,  Transformace

AFIRMACE PRO VZTAHY

„JÁ JSEM vidící Boha v každém po celý čas.“

„JÁ JSEM chráněn před těmi, s nimiž jsem neměl v úmyslu se stýkat.“

„JÁ SEM odhalující účel tohoto spojení a dohlížím na to, abych dělal jen to, co je správné a podle Božského Plánu.“

„JÁ JSEM neporazitelně vyveden z jakéhokoli vztahu nebo sdružení, které není pod Božím vedením.“

„JÁ JSEM Boží Láska, která k tobě proudí.“

„JÁ JSEM Láska, Moudrost a Vedení Boha v našem vztahu.“

„JÁ JSEM Boží Přítomnost a ty jsi Boží Přítomnost a my jsme Boží Přítomnost společně v Lásce a Harmonii.“

(Vizualizujte svého partnera jako Božstvo (Mistra), který vstoupil do vašeho života, aby vás učil, žehnal vám a vychovával vás.)

„JÁ JSEM Projevení, jak zlepšit svůj vztah.“

„JÁ JSEM stále více soucitným a milujícím člověkem ve všech časech a za všech okolností.“

„JÁ JSEM oproštěn od veškerého souzení, odsuzování a hněvu vůči sobě, nebo ostatním.“

„JÁ JSEM Osvícení, Odhalení Boží Přítomnosti, ukazujíce nám, na čem musíme pracovat, a uzdravujíce každou ránu a nevyřešený emocionální problém bez ohledu na zdroj, díky čemuž jsme vždy zdraví, celiství a milující.“

„JÁ JSEM jednající tak, jak chci, aby všichni jednali vůči mně.“

„JÁ JSEM neschopný říkat nebo dělat něco zraňujícího svému partnerovi, jednám vždy s láskou a soucitem a vidím, že můj partner tak jedná vůči mně.“

„JÁ JSEM věrný Boží Přítomnosti, proto JÁ JSEM v tomto vztahu, protože pouze ve Svobodě této Přítomnosti může zvítězit Pravá Láska.“

„JÁ JSEM ukázání, zda tento vztah má být, a pokud ne, vyzývám Vzestoupené Hostitele Světla, aby zde převzali velení a vytvořili Dokonalý Božský Plán pro každého z nás v Dokonalé Lásce a Harmonii.“

Saint Germain (I AM), volný překlad + foto: Maia Špačková