Já Jsem,  PENÍZE

ŽEHNÁNÍ A PENÍZE

Pokud potřebujete peníze a váš motiv je správný, 

Milovaní, řekněte: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

Uvolni nyní skrze Sílu Božské Lásky tyto peníze, k mému použití.“ 

Pak Moudrost „Přítomnosti“ použije kanály, 

jež vybere a nasměruje, 

které budou spolupracovat prostřednictvím Síly Božské Lásky a Božského Řádu, 

aby vám poskytly požadovanou pomoc. 

Ale ve svém Srdci, ani ve svém pocitovém světě, 

nemějte žádné tajné motivy, že chcete někoho podvést. 

Pokud tak učiníte, 

budete tím, kdo bude podveden. 

Velký Zákon Života již tuto věc mezi lidstvem nedovolí. 

Proto jděte s Mocí Vesmíru 

a nic nemůže zastavit váš úspěch.

Žehnejte svým zaměstnancům a požehnejte každému, 

kdo chce to, co máte. 

Pokud děláte jakoukoliv investici, 

provolávejte požehnání, 

aby požehnala každého, kdo se jí dotkne. 

Síla požehnání není žádná sentimentální věc. 

Kdysi to bylo považováno pouze za ženskou činnost, 

ale dnes lidstvo poznává, 

že Síla požehnání je Božská Aktivita života 

a je nejvíce ochrannou silou ve všech lidských zkušenostech.

A proč je to tak?

Požehnání nabíjí zářící Inteligentní Látkou, 

jež obklopí tuto osobu, místo nebo stav 

a je Světlem vaší „Přítomnosti“, 

které nezná žádný odpor, ani interferenci.

(St.Germain; volný překlad + foto: Maia Špačková)