Transformace

MYSL A JEJÍ PŘEMĚNA

V současné době se nacházíme v procesu změny a posunu ve vnímání.

Tyto změny energií mají svůj účel a vezmeme-li je na vědomí a budeme-li pokračovat v procesu přeměny, pak se tyto nové energie sladí s naší fyzickou bytostí.

Vše má svou specifickou vibraci a některé z nich jsou pro naši bytost vhodné a některé jsou přímo s naší fyzickou bytostí neslučitelné.

Čím více ale poroste naše vědomí a čím lépe se budeme schopni udržet sladěni s láskou, tím lépe dokážeme neslučitelné vibrace transmutovat.

Čím více se staneme vědomou a expandující bytostí, tím stabilnější budeme mít všechna svá těla a jakákoliv forma toxicity se nezachytí v našem energetickém poli.

Tento proces není o boji, ale o přizpůsobení se změnám.

Je čas zamyslet se nad tím, čemu nás poslední dobou život učí a co na to říká naše tělo.

Jaká zrcadlení jsme zažili a jak jsme na ně reagovali?

V první řadě je zapotřebí odpoutat se od všech předsudků.

Poté vnímat, zda některá oblast v našem životě potřebuje pozornost, obzvláště pokud jsme opět vklouzli do starých návyků chování a reagování, které chceme změnit.

Právě v těchto oblastech jsme stále testováni, abychom pochopili, zda dochází ke změně starých vzorců.

Intenzita těchto výukových programů se zvyšuje a nejen lidem, kteří kráčí cestou nového vědomí.

Přicházející energie nás žádají, abychom začali opět věřit sami sobě.

Byli jsme vyškoleni k tomu, abychom se vzdali své autority ve prospěch jiných. Tímto jsme opomíjeli svou vlastní sílu.

Je čas změnit to a přivlastnit si zpět svou MOC.

Jsme naprojektováni tak, abychom se povznesli do mnohem vyššího stavu vědomí a rozšířili své pásmo působnosti.

Změnou stavu vědomí vytvoříme nové území.

Je zapotřebí do nového světa nepromítat své staré ideje a očekávání, abychom si udrželi napojení na Zemi.

Čeká nás expanze nového globálního vědomí.

Lidé začínají vyhledávat nové cesty do říše vědomí, protože myšlenky, které jsme se učili ve škole o Zemi a vývoji civilizace jsou nabourány.

Cesta každého průkopníka nových myšlenek spočívá v tom, že v sobě musí nastolit rovnováhu.

Změna v jeho životě se ozrcadlí kolem něj.

A každý, kdo vstoupí do jeho vibračního pole, bude změněn.

V tuto chvíli je dobré připomenout jeden fakt, který vyplývá z programování starým systémem.

Často se soustředíme na to „JAK“ se něco stane.

Důležité je, abychom si ujasnili, co vlastně chceme.

Velmi silnou energii sebou nese „záměr“.

Cestu, jakým způsobem náš zvolený „záměr“ přijde, ponechejme volnou. Naše mysl nemá odpověď na způsob, jakým se to zařídí.

Někteří lidé mají tendenci do svého pole vpouštět stále podobné životní zážitky.

Je to tím, že své staré nefunkční myšlenky stále opakují a identifikují se s týmiž životními zkušenostmi.

Když své pole naplníte novými verzemi a idejemi sebe sama, vaše staré pole naplněné neustále se opakujícím stejným starým příběhem se časem rozpustí.

Vytvářejte si o sobě nové příběhy.

A když budete vyprávět ty staré, pokaždé je trochu změňte.

Když svůj příběh opakujete stále dokola, přicházíte tím o možnost získat jinou perspektivu.

Když mluvíte o svých zkušenostech, dělejte to se záměrem získat nové vědomí a podržet si rozšířený pohled na realitu.

Změna je tu.

Někteří jsou zde proto, aby ovlivňovali vibrace a měnili je v zájmu rozšíření vědomí, jiní jsou zde, aby vyvolávali strach, zmatek a chaos.

Země své plány zná a usiluje o naši pozornost.

Naléhá, abychom se napojili na její kanál.

Chcete se zúčastnit obnovy vědomí a schopností?

Naslouchejte hlasu svého vnitřního Já, pozorujte mnohá znamení a důvěřujte si.

Uvědomujte si sebe jako cennou bytost a věřte, že každá vaše myšlenka osévá budoucnost.

A víte jaký je plán?

Žít a mít se fajn!

Text + foto: Maia Špačková