Transformace

Vylepšete si svou intuici a spojte se se svým Vyšším Já

Dýchání do šišinky

Dýchejte ze spodu. Pochopte, že vezmete všechnu energii v těchto prvních třech centrech. Kolik energie potřebuje vytvoření nového života? 

Je to veliký energetický potenciál, že? 

Místo jejího vypuštění ven, ji chceme vyzdvihnout do mozku.

Tady dole máte kost, na konci vaší páteře, nazývanou křížová. 

Viděli jste to někdy? 

Vypadá to jako trojúhelník vzhůru nohama. A na té základně křížové kosti, na tom obráceném trojúhelníku sedí celá páteř. A páteřní obratle jdou přímo do té Slonovinové komnaty nazvané lebka. V ní sídlí ten nejchoulostivější systém v těle. Centrální nervový systém. 

Ten kontroluje a koordinuje všechny ostatní systémy v těle, je to drát, který zajišťuje fungování celého stroje a je zde veliký sklad informací a regulace a všechno se děje tady nahoře.

Uvnitř tohoto uzavřeného systému utváří mozek kapalinu, aby omývala mozek a míchu a tato kapalina se jmenuje mozkomíšní mok. Tento mozkomíšní mok má nějaké funkce. 

Utváří vztlak pro nervový systém, určitý druh plováku, má to ochrannou funkci. Když nastane trauma mozku nebo lebky, (myšleno náraz) kapalina jej ochraňuje proti hranám kostí a obtéká ho tak nějak. 

Slouží jako dopravní systém pro přivádění živin, neurotransmiterů, hormonů a chemikálií do různých částí nervového systému. 

A velmi zvyšuje vodivost nebo elektrický náboj v mozku. Je to tedy velmi důležité. 

Ta kost – křížová kost, tady dole, pracuje s vaší lebkou.

Když nadechujete a nabíráte vzduch, tahle křížová kost se tak nějak ohýbá dozadu a když nadechujete, lebeční švy se trochu otevírají. 

A když se vaše lebeční švy otevírají a křížová kost se ohne vzad, tak mozkomíšní mok teče dolů. Protože je zde větší objem – více místa. 

A když přirozeně vydechujete, křížová kost se pootáčí vpřed, švy se uzavírají a jak se to stane, uzavře to systém a pootočením křížové kosti vpřed se utvoří jakási malá vlna v té kapalině. 

A to vytlačí kapalinu vzhůru, takže mechanismus nádechu a výdechu tvoří určitý, velmi pomalý pohyb tohoto mozkomíšního moku. 

Může to začít na spodku páteře a jít až nahoru, do mozku.

Tam jsou čtyři komory mozku, čtyři otvory. 

Jde to skrze tyto různé prostory, okolo mozku a vrací se to zpět, dolů. 

To celé trvá asi 12 hodin. Jedna molekula této super kapaliny mozkomíšního moku vykoná cestu dokola jedenkrát za 12 hodin. 

Takže si omyjete mozek 2 x denně.

Zkoumal jsem to a když se podíváte do mozkomíšního moku, jsou to v podstatě bílkoviny a soli. Jsou v roztoku. Když teď vezmete molekulu bílkoviny a molekulu soli a hodíte to do roztoku, najednou vytvoří náboj. 

Družný mozkomíšní mok v tom nabíjí molekuly. 

Co by se stalo, kdybyste vyfoukli všechen vzduch z vašeho nosu? 

Když to uděláte, uzamknete vaše perineum – hráz (svalová oblast mezi konečníkem a pohlavními orgány), svaly, co užíváte pro vyměšování předem i zadem a které používáte při styku, kdybyste sevřeli tyhle svaly, zatáhly svůj pupek, k vaší páteři a uzamkli své tělo zde pod bránicí a sevřeli to všechno, když tohle vše uděláte, jakým směrem poputuje ten mozkomíšní mok? 

NAHORU! 

Když to současně doprovodíte velmi pomalým stabilním nádechem se záměrem vytáhnout tuhle energii ze spodních center, celou cestou až vzhůru do šišinky, vzadu ve vašem mozku, budeme o tom hovořit za chvíli, kdybyste doprovodili váš dech kontrakcí těchto svalů, tak jak se nadechujete a svíráte svaly, začnete pohánět tento mozkomíšní mok vzhůru k mozku. 

Teď inženýři a vědci a fyzici tady v publiku by vám řekli, že když vezmete nabitou molekulu či molekuly a dáte jim hybnost vzhůru a urychlíte jejich pohyb, nabitá molekula vytvoří vnější pole zvané indukční pole. A hýbe se to kruhovým pohybem ve směru pohybu nabitých molekul. Když pohybujete více nabitými molekulami najednou, indukční pole, jak se pohybuje, doslova zdvihá energii. 

Z center vzhůru do mozku. 

Ten nádech není pasivní. 

Je to velmi angažovaný nádech. 

Vyžaduje trochu trpělivosti, přítomnosti a touhy chtít mít tuhle zkušenost. A vyžaduje to malý trénink, zkoordinovat ten jeden pomalý, stabilní nádech s kontrakcí těch svalů, které užíváte k jiným věcem a já vás teď žádám, abyste to koordinovali s dechem. 

A když budete trochu trpěliví a začnete to dělat a máte cíl – šišinku, jeden pomalý nádech, kterým táhnete tu energii vzhůru, zatáhnete perineum, zatáhnete svůj podbřišek, uzamknete své tělo a jak to sevřete takhle celé, jak táhnete dech vzhůru, ve směru pohybu mozkomíšního moku, vytvoříte to pole, táhnete to vzhůru do vašeho hrudníku, vaše ramena klesnou dolů, uzavřete celý váš trup, všechny tyto svaly a sevřete to, pošlete to skrz krk, narovnáte páteř (a jazyk přimknete na horní patro) a zakončíte svůj nádech v šišince.

Přesně mezi hrdlem a zadní částí hlavy. 

To je váš cíl. 

A když to uděláte, začnete urychlovat ten mok, energie tak začne stoupat a sympatický nervový systém (to je ten co se spíná při ohrožení a stresu) se zapne. 

A jak se zapne, nastane ve vás vzrušení. 

A ta energie neodchází pryč, ven. 

Sympatický nervový systém se sloučí s parasympatickým a ta energie je propuštěna nahoru, do mozku. Je tam brána v mozkovém kmeni, zvaná talamická brána. 

Ta se doširoka otevře a energie proudí přímo do mozku. 

Jakmile se energie dostane do vršku hlavy, všechna ta energie, která byla uskladněná v dolních třech centrech, 95 % se nyní pohybuje vzhůru k mozku a nahoře na hlavě se utvoří kladný náboj a dole se utvoří záporný náboj v počátku páteře. 

A když máte nahoře plus a dole minus, tak tyto rozdílné náboje vám utvoří MAGNET. Najednou začnete produkovat tohle vnější elektromagnetické pole. 

Energie jde rovnou do šišinky a to signalizuje, že šišinka a mozek jde do GAMA vlnového vzorce vlnění. 

A ta osoba se cítí Probuzená. 

Cítí euforii, uvolnění energie do svého mozku. 

Když tohle člověk cítí, co myslíte, že řekne? 

„Tohle už nechci nikdy zažít“ 🙂 🙂

Joe se tváří ukňouraně a smích z publika.

Naopak, řeknu, že toho chci víc! 

Líbí se mi ten pocit. 

Taháte energii jako brčkem vzhůru, přímo do mozku. 

Poslouchejte teď pozorně!

Já jsem se na to díval, zkoumal to. 

Nešel jsem na sociální sítě a neptal se „Víte snad někdo něco o šišince??“ 

Neudělal jsem to. 

Udělal jsem výzkum!!! 

A stejně jako poštovní holubi, jako všichni plazi, všichni savci, máme tam malinké krystaly uhličitanu vápenatého v šišince, které jsou naskládány jeden na druhém. Lidské kosočtverce jsou složeny, jeden na druhém a výzkum říká, že mají piezoelektrické vlastnosti. 

Co to znamená?

 

Zkoumal jsem to, když aplikujete mechanický tlak na tyto krystaly, mechanický tlak začne vytvářet elektrický náboj v krystalu. A ten tlak začne polarizovat konce krystalů s pozitivním a negativním nábojem. 

A když to uděláte, co dostanete? 

Magnet! 

A najednou, jak stlačíte ty krystaly, mechanické napětí vytvoří elektrické pole, a to expanduje až do chvíle, kdy se ty krystaly už nemohou více natahovat a pak se to pole obrátí. Když se pole obrátí, pole popravdě tvoří projeví protitlak krystalům a znovu to působí, že krystaly expandují. 

A další věc, co musíte vědět, že máte malý radiopřijímač. 

Vy zapnete mozkový radiopřijímač a mozek může ladit frekvence mimo běžný chod. 

A to je mystická šišinka. 

Výzkum říkám že je to převodník. 

Jak to vím? 

Zkoumal jsem to. 

Nemám to ze sociálních sítí. 

Zkoumal jsem to a je to jako televizní anténa. 

Říkalo se, že bere energii a informace v jedné formě a převádí je na obrázky. Proto se tomu říká třetí oko, protože máte vnitřní vize, které jsou reálnější, než vnější svět. Mozek sbírá informace z pole a převádí to do hluboké obraznosti mystického transcendentálního momentu. 

Nadechnete se a když dokončíte ten nádech, požádám vás, abyste to směřovali právě do šišinky, to je váš cíl. 

A požádám vás, abyste zadrželi dech. 

To není mučení. 

Nežádám vás zadržet dech, abych viděl, jak dlouho můžete udržet dech. 

Když přemýšlíte, jak dlouho udržíte dech, nedělejte to! 

Chci vaši pozornost při nádechu, žádám vás, abyste zdvihali a svírali postupně odspoda tělo – svaly a pumpovali a svírali ještě o trochu více. Chci abyste drželi sevření a tlak v kapalině směrem vzhůru k tomu cíli. 

Řeknu výdech! 

A vy se uvolníte a uděláte to znovu. 

Nemám pocit, že by to nemělo nic dělat. 

Joe opět kňourá – „Já jsem starý a nic se nebude dít.“  

Musíte tohle opustit, musíte se ztratit v tom aktu, v té činnosti. 

A pak se energie dá do pohybu, stalo se mi to tisíckrát. 

Je to veliké! 

To není jako „já jsem pracovníkem energie“. 

Tak to není. 

To je jako „MŮJ BOŽE!“ 

To je vlak, který jede a jde to přímo do mozku 

a ta energie je uvolněná v mozku 

a tam jde do GAMA vlnění, 

velmi vysoké vlnění!

Dr. Joe Dispenza, překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=xwZ0low8F6c&t=638s

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

8 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tak si užijte tento text. Je zde nástroj, jak zasvětit sám sebe.
  Bez členství v nějakém tajném společenství.
  …Ty jsou jen pro malé děti, jak o tom mluví Saint Germain. 😉🥰

  Jako jedinec jste schopni dosáhnout „výšin“,
  kterých ti,
  co potřebují berličku v podobě „skupinky tajného spolku“
  nedosáhnou. 😘

 • Avatar photo

  Gabriel

  Jen bych ještě dodal pár postřehů, které mne zaujali při tomto článku.

  Jak Joe říká, že se otevírá systém lebky a dochází k práci švů – vzpomněl jsem si na kraniosakrální terapii, kde se pracuje s páteří a pánví a nastávají pomalé, ale důležité změny v člověku, který s tím pracuje.

  A ještě jedna věc, když se podívám na internet, je zde celkem hojně dokola opakováno stále to, že šišinka je záhadný orgán, kterému je přisouzeno spojení s Bohem, či energií Vesmíru, ale zároveň je v ezo rybníčku stále opakováno, jak jí mají všichni zakalcitovanou a je třeba ji tedy odvápnit.

  Neexistuje jediná relevantní fotka z mikroskopu na obecném internetu, která by dokumentovala to, co říká a vyzkoumal Joe a jeho lidé – že zde jsou krystaly kalcitu, kteří mají piezoelektrické vlastnosti a stačí to rozhýbat tímto jednoduchým postupem.

  No a on má i ty fotky krystalů ve své knize.
  Nebudu je zde publikovat, protože kniha „Probuďte své božství“ je chráněná jeho právy, ale krystaly popisuje jako 1 až 20 mikronů dlouhé destičky, které se popsaným pohybem o sebe a stlačováním a vrzáním nabíjí elektrickým nábojem jako když škrtáte piezo zapalovačem.

  Joe je skutečný vědec a tyto jeho informace jsou pro mne skutečné objevy o člověku jeho fungování.
  Je to jako granát do obecného rybníka.
  Proto se tak trochu posmívá tomu, že to celé vyzkoumal a nenašel to na sociálních sítích.

  Opírá svou práci o skutečná data a pozorování a je to jeden z nejšpičkovějších výzkumníků naší doby.

  Jeho přístup k tělu a popis fungování člověka je pro mne skutečnou pomocí jak pochopit sám sebe.

 • Avatar photo

  Azuzi

  Vdaka Maia a Gabriel za clanok, je užasné vedieť čo sa pri dýchaní deje. Mam kurz od Joa Formula, som zatial pri 5 kapitole a to dýchanie a predstava určite pomôže. POpritom čítam aj knihu o Mozgu, čo tak podporuje tie myšlienky. Pomáha mi kombinovať Vše stránky ono sa to pre mna vzájomne doplna.

  • Avatar photo

   Gabriel

   AZUZI, děkujeme za krásnou reakci. Ano Formula je moc dobrá a je to základ, také jsem si ji pořídil. To dýchání je nejen na YT, ale také v dalším Joeově kurzu, který je tuším na konci v bonusech. Mám jej již od dříve. je tam na to i kraťoučká „meditace“ kdy Joe vede tuto dýchací praktiku. A popisuje to ve svých knihách a tak se to, jak píšeš, všechno prolíná. Děkujeme 🙂

   • Avatar photo

    Lenka

    Gabriel, v ktorom kurze od Joea je prosím toto dýchanie? Je to „Formule“ alebo ten predtým, ktorý bol vedený ako jeho pokročilý kurz? Mám obidva, len som nimi ešte neprešla ☺️ A veľmi oceňujem tento preklad 🙏🏻

    • Avatar photo

     Gabriel

     Lenko, je to ten předchozí – Změň svůj Osud – kap 01. Lekce 6 Naladění na nové možnosti – dech

     Kopíruje zde jen pro úplnost, co zde k tomu uvádí Younity a Joe :

     Dech je velmi mocný nástroj a bude představen v kapitole 4 společně s meditací – Naladění se na nové možnosti.

     V této první kapitole je myšlenkou začít si na tento dech zvykat. Až přijde čas jej použít, teorie, která za ním stojí, ti bude již dobře známá.

     DŮLEŽITÉ

     Pokud chceš začít cvičit tento dech, dělej to JEMNĚ. Můžeš začít tím, že si představíš, jak se tvůj dech pohybuje od spodní části pánve nahoru. Ještě nesvírej svaly. Jen si uvědom, jak se tvůj dech pohybuje z dolních energetických center nahoru, podél páteře.

     Tuto vizualizaci můžeš provádět několikrát denně, zvláště když ti během dne dojde energie:

     Jen zavři oči,
     a zhluboka se nadechni.
     Představ si, že ze spodní části páteře dech stoupá pomalu a jemně nahoru.
     Nech dech vnést světlo do tvého těla
     Výdech vezme z těla vše zbytečné a těžké
     A nech to světlo, aby se pohybovalo plícemi do spodní části pánve a podél páteře nahoru
     Toto je začátek tohoto cvičení a pro tento okamžik kurzu to úplně stačí.

     Pomůže ti to připravit se na dech v kapitole 4.

     Věnuj prosím pozornost této informaci: pokud jsi těhotná nebo trpíš psychickými problémy (např. depresí), tak tuto dýchací techniku prosím vynech.

     V tom případě prosím prováděj meditaci: „Naladění se na nové možnosti“ bez použití dýchací techniky.

     Konec výňatku

     Uvedená poznámka na deprese je podle mne spíše jen jistotní ochrana. Asi záleží na každém, jak se píše i zde, chce to lehce postupovat, ale právě když se cítím v depresi, dál-li se to tak říci, cítím odtud pomoc.

    • Avatar photo

     Gabriel

     Lenko, ještě jednu věc. Jak píšeš, že máš oba kurzy, ale neprošla jsi jimi, těmi kurzy nelze projít.

     Když to člověk pročte a naposlouchá, tak zjistí, že má dvě možnosti. Buď to dá do šuplíku, nebo s tím bude soustavně pracovat na denní bázi.

     Joe říká, že ti lidé, co dokázali uzdravit své tělo z těžkých stavů, oni to moc chtěli, moc! Až tak moc, že když ostatní hajali v postýlkách,
     oni denně ráno vstávali v 6 hodin a v klidu si vyhradili na svou meditaci cca 1,5 až 2 hodiny a pracovali s tím, dokud nedošli tam, kde chtěli být.
     A přes den mysleli na to, co chtěli, z čeho mají dobrý pocit atd.

     V knihách je i ta metoda jak se v dalším levelu medituje přes den za chůze atd.

     Prostě to je životní styl = řídím svůj život a nejsem obětí kohokoliv= 🙂