MAIA TEXTY

SÍLA POSLOUCHÁ I PŘIKAZUJE

Nacházíme se v době velkého uzdravení na Zemi.

Toto uzdravení přichází skrze pochopení naší fyzické bytosti a naší fyziologické struktury.

Co v sobě ukrýváme?

Náš potenciál vnitřního růstu pramení ze zkušeností a informací předávanými našimi předky.

A ti z velmi vzdálené minulosti dobře věděli, že se v jediném okamžiku mohou odehrát náhlé,

šokující a velmi překvapivé změny.

Stojíme na prahu takovýchto událostí?

A co předurčí to, jak tyto změny zvládneme?

Představte si tvora nebo bytost, která je velmi inteligentní, vnímavá a je vším najednou. 

Její podstata je čistá a reaguje na každičký aspekt sama sebe. 

Je velmi zvědavá a tvárná, má jedinečné vlastnosti, 

které jí umožňují utvářet a být utvářena. 

Tento tvor či bytost se jmenuje SÍLA.

A naším úkolem je naučit se s touto SÍLOU tančit.

SÍLA je inteligentní a živá, benevolentní, pečující, laskavá a milující

– je to nejněžnější bytost, jakou si dokážete představit. 

Zároveň umí být i dravá a dynamická – temná, donucovací, a dokonce i zlá.

Má všechny tyto aspekty.

Lidé si velmi rádi představují budoucnost lidstva jako dokonalé dobro pro všechny.

Možná je čas přestat vylučovat i druhou stranu SÍLY.

Nebrat příležitost k transformaci pro ty, kteří potřebují být transformováni.

Nevnucovat jiným svou vlastní realitu.

Naše historie je plná válek a bojů za právo říkat svou pravdu, sdílet svůj pohled na svět,

potlačit ideje a myšlení někoho jiného.

Dalším úkolem je obnovit respekt k duchovní integritě druhých tím,

že obnovíme svou vlastní vnitřní autoritu

a rozvineme svůj charakter

Tímto si přivlastníme svou SÍLU a nebudeme potřebovat uctívat další jiné bohy, ani druhým vnucovat svou realitu.

Ve chvíli, kdy začneme produkovat svou vlastní vibraci, přestaneme absorbovat jiné kolem sebe

a přijímat cizí záměry.

Tímto způsobem můžeme na prahu věků vstoupit do pokračující civilizace a nás samotných.

Stojíme před úkolem vytvořit vysoce vyspělou kulturu, 

která si bude znovu cenit ŽIVOTA.

Ve chvíli, kdy si lidé začnou cenit své „biologické bytosti“, přijde poznání, 

jak skvostný a velký duch v nich přebývá.

Tento duch je nevyčíslitelné ceny a nedá se srovnat s ničím, co člověk vytvořil.

A takovouto nevyčíslitelnou hodnotu má každý lidský život na této planetě.

Proto všichni v této době, v tomto okně možností, stojíme před úkolem „vybrat si“.

Vybrat si to, kým doopravdy budeme,

i to, 

kde se staneme bytostí nevyčíslitelné hodnoty.

Pochopit, že vše je v souvislostech a účelem plánu.

Zjistit, že temnota skutečně inspiruje Světlo

dává mu obrysy, 

formuje ho 

a definuje.

Jak řekl Mistr Yoda: „Síla poslouchá i přikazuje.“

Co budete dělat vy?

Necháte se uzurpovat silou změny, 

nebo se chopíte své moci čelit této bouři zpříma 

a vytvořit si, co sami chcete?

Text + foto: Maia Špačková