Transformace

SPLÝVÁNÍ S BYTOSTMI

Žádáme Vás abyste cítili energii těchto bytostí, které si přejí s Vámi splývat. 

Požádejte je, aby Vám daly znamení. Řekněte: 

“ Moje práce je pro mé vlastní povznesení a povznesení celé planety. Jestliže je toto i váš úkol, jste vítáni. Jestliže jím není, nepřibližujte se ke mně. Nejsem přístupný pro tento druh nesmyslů.“ 

Musíte si toto stanovit.

Můžete také říci: 

„Energie, která si přeješ skrze mne pracovat, jsem ochoten být jedním z tvých životních projevů na této planetě. Chci se učit to kdo jsi a rozumět ti. Přeji si být tvojí přítomností energetizován. Jestli jsi schopná dosáhnout energie kterých já nejsem schopen, jsem ochoten vytvořit pro tyto energie ve svém těle prostor, sdílej tyto schopnosti se mnou, prosím.“

Jestliže se objeví energie a nereaguje na Vás, nebojte se říci: 

„Dveře jsou zavřeny, nejste mojí parketou. Najdu si někoho jiného.“ 

Naleznete někoho jiného, neboť vaše připravenost vytváří vaše prožívání. 

Jestliže budete spokojeni s novými přátelskými vztahy, s tzv. neviditelnem, můžete pak dále začít zkoumat a chápat ty “ ne-moje-parketa“ typy energií. Opravdu všichni jsou součástí veškerých vztahů.

Mějte větší rozhled. Existuje mnoho věcí, které jsou nezbytné k přípravě vašeho těla, aby bylo schopno ubytovat multidimenzionální energie. Jóga, strečink, dýchání, mořské řasy a byliny zásobují vaše tělo, aby bylo připravené k projevení této energie. Je třeba aby tělo ubytovalo vibrace multidimenzionální inteligence, takže možná některá z vaší práce tuto přípravu zahrnuje.

Zeptejte se energií, jestli s Vámi chtějí pracovat. 

Na Zemi se prostě položí bohu nebo bohyni otázka, i když to může vypadat drze ptát se dospělého, když jste dítětem. 

„Děti mají být viděny, ne slyšeny“. 

Jako děti bohů jevíte stejnou neviditelnost a unikátnost božského stařeckého principu. Žádáme Vás abyste se ptali na všechno – včetně toho co říkáme my – protože nejenom že máte právo se ptát, je to i vaše zodpovědnost. Je to klíčem k neomezenosti, k vlastnění svého těla a řízení své reality do bytí.

Učte se vytvářet spirály vycházející z vašeho solárního plexu a dosahující k vizím vašich různých já. Shledáte, že Vás spirály spojují s vaším účelem. Neposuzujte tato já, která vidíte z bodu svého třídimenzionálního pohledu, protože posuzování vytváří pasti a smyčky reality jenž reprezentují v čase stále stejné téma v různých kostýmech. Jedno z rozhodnutích, které mnozí z Vás udělali bylo, že se na této cestě dostanete za posuzování. A to je základem abyste si udrželi tuto pozici.

Vaše multidimenzionální já Vás může sekýrovat abyste se vyvíjeli. 

Jste své vlastní světlo i svůj vlastní stín. Samozřejmě hrajete hru, že jste odděleni. Nyní hrajete hru, že jste členové Rodiny Světla a že jste dobří chlapíci. Pravíme Vám, že existují týmy – týmy světlých triček a temných triček – a vy byste si rádi mysleli, že jste jenom bílá trička. Připomínáme Vám, že Prvotní Stvořitel vytvořil všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního Stvořitele, potom jste také zároveň ve všech týmech.

Ukázka z knihy: ZEMĚ Plejádské klíče k živé knihovně (Barbara Marciniak)

Fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP