Transformace

JAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO ŽIVOTA

Kumránské svitky…slova Ježíše Nazaretského
Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. 

Celé jsou zaznamenány v takzvaných Kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.


PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ


Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, 

řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. 

Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.

Toužíme ti naslouchat. 

Pověz nám, jak dosáhnout dokonalého života?


Usmál se a řekl:

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.

Nešťastní zůstávají otroky.

Štěstí miluje svobodu.

Radost je tam, kde je svoboda.

Pochopte podstatu štěstí.

Otevřete se světu a svět se vám otevře.

Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.


Jaká je podstata reality?

JÁ je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe, jsou dveře do vyšší reality.

Uvědomění si sama sebe, je klíč k přeměně.

Když najdete odpověď na otázku, „Kdo Já Jsem?”, 

odpovíte si na všechny otázky.

Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

„Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.“

Zdroj neznámý.

Fotografie: Maia Špačková