GABRIEL

Můj život je pro mě tak důležitý, že mi nezáleží na tom, co dělají nebo říkají druzí! 

Jsme ztělesněním čisté, pozitivní Energie 

a jakmile ji necháváme proudit k nám a do nás, 

bez ohledu na vnější okolnosti, 

dosáhli jsme bezpodmínečné lásky. 

Tehdy naplňujeme svůj potenciál být tím, 

kým skutečně jsme a kým jsme sem přišli být.

Takto umožníme a naplníme svůj smysl bytí. 

Existuje Proud čisté, pozitivní Energie, 

který k nám stále proudí. 

Jsme vibrační bytosti, 

a proto jsme schopní tento Proud vnímat 

skrze náš navigační systém emočního vnímání. 

Tato Energie stvořila vše, 

včetně naší planety a všeho na ní, i nás samotných. 

Ona udržuje naše tělo v dokonalé rovnováze, 

pokud Ji k sobě necháme přijít a nebráníme se Jí. 

Udržuje naše srdce v neustálém chodu. 

Je to Ona, kdo zajistí nesmrtelnost našich buněk, 

resp. jejich dokonalou obnovu a opravu, když je třeba.

Tento Proud můžeme přijímat nebo odmítat. 

Jsme ve svobodné zóně a je na nás, jak se rozhodneme. 

Vše je dovolené. 

Není na nás, abychom posuzovali okolí, 

ale je plně na našem uvážení, 

co vpustíme do naší zkušenosti, našeho těla a naší mysli. 

Kdykoliv dáváme pozornost čemukoliv, co vidíme, 

začneme vibrovat právě tím. 

Nemoc, válka, nehody, nespravedlnosti, chudoba, všechno, co vás napadne. 

Abyste tento Proud pohody vpustili do svého života, 

musíte Jej vnímat. 

Chcete-li přitahovat to, co je radostné, příjemné, plné pohody a lásky, 

musíte tyto věci vnímat a dát jim pozornost. 

Vybrat si to, co chcete v dané skutečnosti a ocenit to. 

Pokud budete dávat pozornost opačným věcem, 

začnete se cítit špatně. 

Váš navigační systém emocí vám vždy řekne, 

kde se nacházíte v daném okamžiku vašeho nasměrování pozornosti. 

Jak s tím tedy nakládat? 

Hleďte na negativní věci jinak. 

Dívejte se na ně jako by byly v žádoucím stavu, 

představujte si své blízké či sami sebe v době, 

kdy jste prosperovali v jakékoliv oblasti vašeho bytí, 

představujte si radostné okamžiky, 

kdy pohoda proudila do vašeho života. 

Sledujte věci kolem sebe skrze své pocity a vybírejte jen to, 

u čeho se cítíte dobře. 

Pak přijímáte Proud pohody. 

Když vidíte něco, co ve vás vzbudí špatný pocit, 

rychle si uvědomte, že to nechcete 

a ihned najděte to, co chcete a soustřeďte se na to. 

Alespoň minutu a spustíte hybnost tímto směrem. 

Rozhodněte se:

„Můj život je pro mě tak důležitý, 

že mi skutečně nezáleží na tom, 

co se děje okolo mne, 

co říkají a dělají druzí. 

Nezáleží na tom, 

kdo co začal a co je správné a co ne.“ 

Pokud bychom o tom zahájili diskusi, 

tak bychom se mohli dohadovat týdny a roky 

a někdo by kvůli těmto pravdám mohl i vraždit. 

Pro nás, jako jednotlivce je nejdůležitější náš vnitřní dobrý pocit 

a tím napojení na Proud pohody a čisté lásky. 

Tak si tvoříme náš život 

a naší vlastní skutečnost.

A vše, co není v souladu s touto vibrací,

je automaticky z našeho světa odstředivou silou

odstraněno.

Ten, kdo cvičí své vědomé soustředění,

může procházet různými dobami a masovými náladami

s radostí a lehkostí toho,

kým skutečně ve své plnosti je.

V tom tkví naše nekonečná Svoboda.

Text: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

11 komentářů

Přidat komentář