Já Jsem,  PENÍZE

A VŠECHNY PROBLÉMY ZMIZÍ

Ve vesmíru existuje pouze jedna Přítomnost, 

která může, nebo vyřeší jakýkoli problém, 

a to je všude přítomná „JÁ JSEM Přítomnost“. 

Milovaní! 

Dovolte mi, 

abych s laskavostí řekl, 

že nemá smysl jen usilovat o vyřešení problému, 

protože tam, kde byl jeden, 

se může objevit tucet; 

ale když víte, 

že dokonalým přístupem je vstoupit do „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

protože víte, 

že je to nezpochybnitelný Řešitel každého problému, 

jistě způsobíte, 

že všechny problémy zmizí; 

protože tam, 

kde žijete neustále,

klidně a s dostatečným odhodláním v „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

místo toho, 

aby se další problémy objevily ve chvíli,  

kdy byl jeden vyřešen, 

vstoupíte do stavu, 

kde není žádný. 

Dnes velím Síle v těchto slovech, 

abych každému, 

kdo je slyší, nebo čte, 

přinesl pravé přesvědčení a porozumění. 

Pro mozek: 

„JÁ JSEM “zrychlení buněk této (mé) mozkové struktury, 

což způsobuje,

že se rozšiřuje

a přijímá Inteligentní směr Mocné Vnitřní Přítomnosti.“ 

Musíte vědět, 

že máte Moc skrze „Přítomnost JÁ JSEM“

vědomě kvalifikovat svou myšlenku jakýmkoli způsobem. 

Není třeba říkat, 

co máte dělat, 

protože jste Svobodné bytosti se svobodnou vůlí. 

Pokud byste si mohli být vědomi každé myšlenky, 

která vám prošla myslí po dobu šesti týdnů 

a udržovali je kvalifikované Dokonalostí, 

viděli byste ty nejúžasnější výsledky. 

Používejte často: 

„JÁ JSEM Mistrem uvnitř sebe,

řídím a ovládám všechny své myšlenkové procesy

v plné Dokonalosti Krista,

tak, jak si přeji.“ 

St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Někdy může chvíli trvat,
  než se jedinec dostane do bodu pochopení skrze poznání,
  co znamená naplnit mysl Dokonalostí JÁ JSEM Přítomnosti.
  Teprve když dojde z nějakého důvodu k velké Síle Rozhodnutí,
  pohne se Energie takovým způsobem,
  že vykřiknete:
  „Proč jsem to neudělal takto intenzivně dříve! Je to úžasné, rychlé, prostě vau!“

  Zjistíte, že to překonává všechny techniky,
  které jste doposud zkusili.
  Co mohu po zjištění doporučit je,
  zapojte k tomu jeden z nejmocnějších nástrojů,
  který máme v hrdle.
  Hybnost nabere velmi zajímavou rychlost. 😉 💗

 • Avatar photo

  Gabriel

  A jak tedy běžně člověk pracuje se svou myslí?
  Denně projde naší myslí asi okolo 60.000 myšlenek
  a z toho je jen asi 15% pozitivních.

  Nyní si představte, že je jednoho dne,v jediném okamžiku začnete řídit,
  tím, že mysl naplníte např. větou s Já Jsem Přítomností, nebo
  o Já Jsem Vzkříšení a Život něčeho, čeho je vám třeba.

  Ne na pár sekund, ale soustavně třeba hodinu a více denně.
  Nepředstavujte si tu změnu!
  Ochutnejte to tím, že to uděláte.
  Jeden den to uskutečněte a nebudete už chtít zpět,
  do vleku událostí.