Abraham

CHCI ŽÍT V HARMONII NEJVĚTŠÍHO DOBRA

„Chci být nejlepší, jak mohu. 

Chci konat, mít a žít v harmonii 

s mou představou největšího dobra. 

Chci zde, v tomto těle, 

fyzicky ladit s tím, 

čemu věřím, 

že je tím nejlepším 

nebo alespoň dobrým způsobem života“.

Když uděláte takovéto prohlášení 

a pak neučiníte žádnou akci, 

dokud se nebudete cítit dobře, 

vždycky se budete pohybovat po dráze harmonie 

se svými představami, 

což je dobré. 

Abraham Hicks (Esther Hicks), překlad + fotografie: Maia Špačková