MAIA TEXTY

VELKÉ BÍLÉ BRATRSTVO

Jsou to zástupci Hierarchie Světla, kteří zorganizovali své sídlo na Zemi, 

jež je centrem (citadelou) Nejvyššího poznání a je uzavřeno vůči nezasvěceným

Toto legendární sídlo Světla a duchovního poznání je Shamballa.

Bratrstvo je centrem, z něhož pochází duchovní vedení lidstva na naší planetě. Všechno, co lidstvo přijalo ve svém mentálním, morálním a duchovním vývoji, vše pochází z tohoto jediného zdroje. 

Celá lidská moudrost, všechna filozofie a všechna jeho náboženství 

mají počátek od tohoto Jediného zdroje.

Když bylo na úsvitu lidstva nutné dát lidským kojencům první základy společenství a státnosti,pak jeden z členů Bratrstva nebo vyškolený žák, vstoupil jako vůdce kmene, jako moudrý vládce, jako prorok, který organizoval a sjednotil lidi a položil základy státnosti, základy znalostí, umění a náboženství.

A v dalším vývoji, kdy bylo nutné posunout vědomí lidstva na vyšší úroveň, probudit jeho myšlenku novým směrem nebo nasměrovat činnost podél nového kanálu, byl vždy poslán mudrc, filozof, zákonodárce, zakladatel doktríny, který plnil pověření, které mu bylo svěřeno Bratrstvem. Někdy tito zaměstnanci bratrství otevřeli školy a společnosti, které mezi připravenými lidmi šířily nejvyšší znalosti a nejvyšší moudrost. Z takových škol je známa: Hermetická, Alexandrijská, Neoplatonická a další, které stále nabízí lidstvu svou moudrost.

Historie lidstva je obtížný proces, často smíchaný s krví. Velcí Učitelé nikdy nevynechali příležitost varovat masy lidí prostřednictvím svých pozemských vůdců před blížícími se zkouškami, radili, jak se z těchto zkoušek dostat s minimálními ztrátami:

„Tato varování běží v historii jako červené vlákno.“ Až na několik výjimek byla všechna taková varování ignorována. Např. Švédský král Charles XII dostal silné varování, aby nezačal fatální tažení proti Rusku, a neuposlechnutí mělo za následek pád Švédské říše. 

Od zveřejnění v deníku Komtesy d’Adhemar, dámy soudu, která byla u královny Marie Antoinetty, je všeobecně známo, že královna byla opakovaně varována o bezprostředním nebezpečí dopisy a osobním setkáním  … A všechna tato varování přicházela vždy z jednoho zdroje, od hraběte Saint Germaina, člena himálajské komunity, ale všechna jeho jasná varování a rady byly považovány za urážky a podvody, byl pronásledován a bylo mu vyhrožováno více než jednou. Tragické důsledky těchto popření jsou všem dobře známy.

Dalším příkladem je Napoleon, který v prvních letech své slávy rád mluvil o své stoupající hvězdě, ale který byl zmaten svým úspěchem a ochromen hrdostí, nepřijal celou radu od Saint Germaina a šel proti jeho hlavní podmínce – neměl útočit na Rusko – následná porážka jeho armády a smutný konec jsou všem známy.

Také se ví, že za prezidenta Washingtona existoval tajemný profesor, jehož radám naslouchal, což vedlo k jeho úspěchu. Při vyhlášení Svobody Ameriky, jež byla oddělena od Anglie, se během tohoto historického shromáždění objevil vysoký cizinec, který vznesl plamenou řeč a zakončil ji prohlášením: „Nechť je Amerika svobodná!“ Nadšení kongregace vzrostlo a deklarace nezávislosti byla podepsána. Když chtěli přítomní pozdravit toho, jež pomohl učinit velká rozhodnutí, tento cizinec nebyl nalezen, zmizel “ Kdopak to asi byl?

Mimochodem, v moderní americké literatuře se objevily práce, 

které vážně zkoumají roli Bílého Bratrstva ohledně prohlášení nezávislosti.

Pokud je však Shamballa skutečným faktem, pak je přirozené očekávat pokusy proniknout tam. A takové pokusy byly učiněny. Obviňující listiny „Presbytera Johna“ zajímaly Vatikán nejednou. Expedice do Indie, vybavená papežskou kurií, se však vrátila s nepořízenou. Hledání příbytků Bílého Bratrstva dnes pokračuje skupinami cestujících, nebo jednotlivců. Ale ten, kdo není povolán, se tam nikdy nedostane. Podle Heleny I. Roerichové jsou ášramy Shambally nejen spolehlivě ukryty, ale také spolehlivě oploceny přírodními překážkami proti všem nezvaným hostům. Místní průvodci za žádné peníze nezavedou žádnou expedici za známé hranice. Pokud „exkurzionisté“ půjdou sami, mohou se setkat, jak se to stalo opakovaně, s varovnou lavinou nebo pádem … Proč? Každé důležité pozemské podnikání je Bohem chráněno před vnějším narušováním.

Cesta k Bílému Bratrstvu však není nikomu uzavřena,

a je to především cesta živé etiky,

vědění, osobní odvahy, oddanosti Dobru,

nesobeckosti, laskavosti vůči všemu, co existuje.

Jinými slovy, cesta do Shambally vede přes Srdce každého člověka.

A tak Motto Velkého Bílého bratrstva je:

Vědět, odvážit se, dělat a mlčet.

Text + Fota: Maia Špačková