MAIA TEXTY

VÁLKA NA UKRAJINĚ, BOJ S DEZINFORMACEMI A VESMÍRNÉ ZÁKONY

Párkrát jsem si myslela, že ti, 

co drží mediální prostor ve svých rukou, 

jsou také znalí jistých principů. 

Do určité míry možná ano,

ale to, 

jak skutečně fungují Vesmírné Zákony, 

jim v podstatných oblastech uniká.

Lidstvo se geneticky vyvíjí a ani o tom neví.

Lidé jsou citlivější 

a mnohem více na energetické úrovni vnímají,

kdo něco jiného říká, něco jiného koná 

a něco jiného nevědomě vyzařuje do prostoru.

Nacházíme se v době, kdy silné Energie a Světlo ze Slunce

lidstvu zasahuje do jeho genetického kódu.

A citlivost na úrovni pocitů, vnímání a přijímání informací více telepaticky,

než materiálně skrze média,

způsobuje,

že vzrůstá masa těch tzv. nepodvolených,

kteří nevěří oficiálním „pravdám“ a jejich představitelům,

jež se ze své zoufalosti pokouší tyto jediné „pravdy“ nutit

pod různými pohrůžkami, 

nebo zesměšňováním jisté většiny lidí.

Pokud jste pozorně poslouchali zde publikované video od Barbory Englischové,

tak v něm zmiňuje jinými slovy, 

že když si nevěříte, 

vysíláte o této nedůvěře v sebe specifickou vibraci do prostoru.

A i když mluvíte úplně jinak, přetvařujete se jinak,

lidé nevnímají vaše slova, 

ale podvědomě vnímají vaši vibraci, vaše vyzařování 

a na to také nevědomě reagují např. tím,

že vám nevěří, 

nebo vás konfrontují tak,

že vám vaši nedůvěru v sebe, či rozpor v jakém jste, zviditelní,

a to, že se tak děje, 

je jen projevem principů Vesmírných Zákonů.

A my dnes můžeme vidět tyto principy 

na dvou více jak dvouletých silných aktivitách jisté skupiny lidí, 

kteří chtějí, abychom je považovali za vládce, 

ale sami trpí tak nízkou nedůvěrou v sebe, 

jsou v tak ohromném konfliktu mezi tím, co si myslí,

co říkají a co dělají na venek, 

že se jim ozrcadlily, 

skrze tyto Vesmírné Zákony, 

nechtěné výsledky.

Bohužel to u nich vyvolává ještě silnější paranoiu, 

takže se dostávají do osudové vývrtky,

dokud jednoho dne nezjistí, 

že má jejich usilovné konání za výsledek úplně opačný efekt, 

než si přáli.

Začnu válkou na Ukrajině.

Jistá „parta“ lidí se celou dobu pokoušela o této 

nesouladné aktivitě, 

podstrkovat pouze a jen jeden obraz. 

Takový, 

který vykresluje jednu stranu jako nebohou oběť a chudáka

a druhou stranu jako čistokrevného agresora a zlobra.

Když začala tato „parta“ narážet na to,

že si ne všichni chtějí osvojit tuto jednu „pravdu“, 

ale že jim jistá větší skupina lidí

neskáče na osvědčený prapůvodní manipulující vzorec 

čistočisté oběti a nejčernějšího zlobra,

začala tato „parta“ silně zaměřovat pozornost 

na tento pro ně nežádoucí jev.

Hrozně moc chtěli, 

aby kolovala jen ta jejich „pravda“,

„pravda“ těch, kteří spolu mluví,

a jinou pravdu začali silně aktivisticky očerňovat, potlačovat, 

ba dokonce za ni některé i pranýřovat.

Jenomže, 

všichni tak nějak žijeme na Zemi, 

kde platí Vesmírné Zákony,

nikdo jich není ušetřen

a ani imunita politiků neobsahuje tuto výjimku. 🙂

A tak, 

když něco silně potlačujete, 

začnete toho mít ještě větší díl ve svém světě.

A to se stalo i této „partě“, 

která ve velmi brzké době bude sklízet to, co zasela.

Budou sklízet to, co vysílali do Vesmíru

a ten zorganizuje podmínky a lidi tak, 

aby tito jedinci z „party“ obdrželi vibrační podstatu toho, 

co dlouhou dobu usilovně vyzařovali.

A my to právě vidíme…protože se jde do finále.

Když vezmeme jen čistě Vesmírné Zákony

a podíváme se na to, co kdo sklízí,

tak…strana, která směřuje k vítězství,

nemohla vysílat tak nesouladné vibrace do Vesmíru.

Taková je Pravda.

Takže to, co si myslela jedna strana a pak dělala

…tak v tom nebyl tak silný rozpor

a Vesmír na to reaguje a tato strana sklízí úspěch.

Ta druhá, byť sehrála výborně a přesvědčivě svou roli „chudáka oběti“, 

měla v tom, co si myslela a dělala mnohem větší rozpor 

a tudíž sklízí „Pravdu“ o tom, co bylo pod povrchem skryté.

Sklízí „Pravdu“ o tom, 

co se nesmělo vyslovovat,

a co bylo potlačované. 

A jak tyto principy působí na dezinformace,

které nejsou ničím jiným než pravdou, 

která se nesmí oficiálně říkat,

protože se to jisté „partě“ nehodí do jejich záměrů? 

Čím větší boj proti nim,

tím více lidí se o ně bude zajímat.

Sociální sítě ani internet nejsou jedinými způsoby,

jak se jiné, než oficiálně povolené informace šíří.

Ještě že ta jistá „parta“ moc nechodí mezi lidi.

Co se děje teď je silnější než to, co bylo kdy předtím.

Když jsem o tom před 10 lety četla v knihách od Barbary Marciniak,

byla to tak v některých ohledech trochu sci-fi.

Ale dnes…nejdříve se očima telepaticky spojíte s člověkem,

abyste zachytili neviditelné „signály“ o důvěře,

o tom, že vibračně stojíte na té straně, 

která jako Světelná rodina boří systémy,

a pak se s otevřeností dáte do řeči.

Jinými slovy,

boj s dezinformacemi opravdu do posledního slova,

jak se píše v těchto zmíněných knihách,

rozvine u lidí telepatii a silné vnímání pocitů.

I u těch, kteří by, 

kdyby jistá „parta“ tak netlačila na pilu,

jinak o alternativu, nebo jisté Vesmírné principy,

ani okem nezavadili.

A co sklízí ta „parta“?

Největší nedůvěru v historii polistopadové doby.

A vesmír jim odpovídá na jejich vibraci,

a říká si: 

“Jé, oni chtějí těch dezinformací víc a víc a víc.

Tak to jim musím to jejich toužebné přání, 

kterým tak silně vibrují, 

splnit!“

Stalo se. 🙂

Proto PRAVDA vždy Vítězí!

Text + fotografie: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Hana

  Já mám s tím očním kontaktem taky poslední asi dva roky docela krásné zkušenosti. Často se mi to stává v městské dopravě, kde je spousta lidí a času na to se rozhlížet, že se tam najednou na sebe s někým zadíváme. I když nedojde třeba k hovoru, tak jakoby obě strany vědí. A když někdo z nás vystupuje dřív, tak si normálně hezky lidsky zamáváme. Stává se mi to častěji se ženami, nejmladší mohlo být tak 10 let, to byla velká síla, až mne to dojalo, nejstarší klidně 80. Ale vím, že ten věk uvádět je samozřejmě neopodstatněné, je to spíše pro ilustraci, ale měla jsem spíš napsat – od mláďátka až po krásnou mladou kočku. 🙂 A pak taky ty miminka v kočárku, ty se taky někdy umí zahledět, že se člověk nemůže odtrhnout. Všem vám tady mávám, Hana.

  • Avatar photo

   Maia

   HANI
   děkuji za krásné sdílení. 🙂
   A ano, ženy jsou v ciltivosti
   a vnitřním spojení se Zdrojem
   mnohem napřed. 🙂

   Když na Fb sdílým texty,
   tak vidím, jak většina těch, co to přečtou, lajkují, nebo kometují,
   jsou ženy.
   A tak je to i od prvních stránek.

   Ohledně miminek,
   tohle si vychutnávám často.
   Jen se na chviličku propojím s pohledem dítětě,
   a to se usmívá a hluboce se dívá tak silně,
   že na to pak reagují i jeho rodiče.
   Musí se podívat, kdo tak silně upoutal pozornost jejich děťátka
   a kdo ho tak rozesmívá. 🙂

Přidat komentář