MAIA TEXTY

„ŽÍT UDRŽITELNĚ“ PŘINÁŠÍ ZKÁZU CIVILIZACE A JDE PROTI VESMÍRNÝM ZÁKONŮM

Velmi často se opakuje heslo „udržitelný život“.

Tato mantra se vkrádá do všech oblastí života, 

včetně těch alternativních, a dokonce i duchovních, 

což je překvapivé, 

protože ten, 

kdo souzní s Duchem, velmi jasně ví,

že slovo „udržitelnost“ ve významu, 

jaký je mu v této době v souvislosti 

se zelenou politikou dáván,

jde proti Duchu ve všem, 

co si lze jen představit.

Základem vesmíru, 

kde sídlí náš Duch – naše Vyšší Já – Zdroj – Já JSEM Přítomnost, 

je rozpínavost, která je věčná 

a na které se podílíme my ve všem, 

po čem toužíme.

Kdyby se teoreticky expanze narušila 

a zastavila se…celý vesmír se zhroutí,

a přestane existovat.

Jenomže lidstvo, ve své nevědomosti, 

po jisté době naskočilo na vlnu sebedestrukce,

aniž by si to mnozí jedinci uvědomovali.

A skrze „mocná hesla“ sobě připravují osud, 

vibračně shodný s tím, co neustále jako 

mantru prohlašují, píší, čtou a přitakávají ji.

Je možné, 

aby byl jedinec hrdý na svou sebedestrukci?

Z místa nevědomosti toho, jak fungují Vesmírné principy, ano. 

Tam, kde nejsou „Informace“, není Světlo.

A tam, kde není Světlo, převládá vždy temnota.

Temnota je pouze nedostatek informací, který vede k tomu,

že je energie lidí zneužívána k tvoření něčeho, 

k čemu by nikdy při dostatku informací 

nedali souhlas.

Podstata lidské bytosti a jejího Ducha 

je neustálý růst.

Věčná expanze!

Jakmile se růst zastaví, 

lidská bytost postrádá smysl života 

a přestane se ve svém těle zaměřovat.

To vede ke spuštění nevědomého souhlasu jisté smrti.

Bez tohoto vibračního souhlasu, 

jehož si mnozí nejsou vědomi, 

smrt nemůže nikdy nastat,

protože podstata lidského těla je nesmrtelná 

a to navždy tak, 

jak bude existovat tento svět,

i tento vesmír svobodné vůle.

Pradávné znalosti toto tajemství obsahují

a jisté entity o tom velmi dobře vědí.

K tomu, aby bylo možno tuto přirozenou podstatu člověka

zastřít do pláště neviditelnosti,

bylo zapotřebí zabránit Světlu se přirozeně šířit.

A tak vznikl velmi zákeřný způsob manipulace mysli mas,

která se ve své nevědomosti 

stává nástrojem tvoření někoho jiného

a opakuje jistá slovní spojení,

bez uvědomění si toho, 

jakou skrytou energii nesou.

Po jisté době zdání svobody světa, 

ve kterém se rozvíjel přirozený růst civilizace i jedinců

skrze svobodné podnikání,

během něhož ve skrytu probíhalo nevědomé programování 

napříč všemi společenskými aspekty bytí, 

včetně téměř celé alternativní scény, 

aniž by si toho jisté osobnosti vůbec všimly,

se spustil předem připravený program, 

který má za cíl zastavit růst 

a přivést mnoho jedinců této planety 

do nesnesitelného stavu stagnace, 

zastavení života a pozbytí smyslu toho, 

proč tu jsou 

a tím vibračního poskytnutí souhlasu, byť nevědomého,

k ukončení této fyzické zkušenosti.

To může mít za následek velmi rapidní zkrácení délky života 

u nevědomé masy,

jež se bude nést kolektivním vědomím lidstva.

Alternativa, 

která by měla být oporou v těchto časech, 

se stala stejnou obětí, jako mnoho lidí, 

jež v rychlosti plnění nevědomých programů 

nevyhledávali informace o podstatě jejich bytí a o tom, 

jak fungují Vesmírné principy, 

jež by jim pomohly vzít si svůj život do své vlastní režie toho,

co pro sebe skutečně chtějí.

A žádná lidská bytost se nenarodila do tohoto fyzického světa 

za účelem, 

že nebude nic chtít, 

že zastaví svůj vývoj 

a že bude procházet životem ve stagnaci a 

úplného zabrzdění umožnění si toho, 

po čem touží, 

což je výsadou duchovního zrání 

a poznání principů Vesmíru tak, 

jak nám byly v té největší Lásce Prvotního Stvořitele poskytnuty.

A tak alternativa skočila na vějičku 

a mnohé její větve se zaobírají tématem „udržitelného života“ 

ve směru toho, 

že je nutné šetřit, 

být skromný, 

udržovat se jen v nejmenší formě blahobytu, 

ve skromném příbytku, 

skromných přáních, nejlépe žádných, 

a na tyto myšlenky má nesčetně mnoho kurzů, 

které ve své podstatě učí, 

jak přibrzdit, či zastavit, proud Života.

Mantra „udržitelného života“ se stává nástrojem 

zastavení vývoje mnoha jedinců, 

kteří nevědomě opakují zaklínadlo novodobého plížícího se komunismu, 

jež se stává součástí jejich vibrace, 

kterou nevědomě vysílají do Vesmíru.

Komunismus, jako jedna strana stejné mince,

jejíž druhá se nazývá fašismus, 

brání lidstvu jít ve směru Ducha tak, 

jak si to přirozeně žádá.

Mnohé větvě alternativy a duchovního světa 

se stávají nástrojem temnoty, 

aniž by si to uvědomovaly 

a jdou proti spojení s podstatou Stvořitele, 

který do každého jedince vnesl své Světlo 

a dal mu svobodnou vůli jej uhasit, 

nebo rozdmýchat ve směru nekonečného růstu věčné prosperity 

a fyzického života.

A rozhoření Světla v srdci každého jedince 

se neděje skrze šetření, 

a odepírání si bohatství, hojnosti, nadbytku 

včetně věčné prosperity těla.

Není náhoda, 

že „chudoba“, 

kterou jako ctnost vykresluje i alternativní scéna, 

ničí a deformuje mozky lidí, 

což je měřením prokázané.

Zato bohatství a žití v blahobytu, 

mozek podněcuje k dalším novým spojením a funkcím, 

které podporují kreativitu 

a nové způsoby myšlení.

Když tedy někdo přijme alternativu 

jako cestu k „udržitelnosti života“ 

ve směru toho, 

jak chránit planetu před nadbytkem, 

krásou, jež z něho vzrůstá, 

a kreativitou jedince, která blahobytem roste, 

před stálým přijímáním vylepšování a hojnosti, 

jenž ve stále větším spojením s Duchem roste, 

pak dává nevědomý souhlas se stagnací, 

zastavení proudu života a úpadku.

Taková je skrytá stránka alternativy 

a většiny duchovních směrů.

Text + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

13 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text je tak trochu „kacířský“.
  „Udržitelný život“ je dost neudržitelný.
  Dlouhodobě vzrůstající myšlenky,
  které podporuje hojně i alternativa a duchovní svět,
  začínají nést své „trpké ovoce“. 🤢

  Neustálé volání o škodlivosti konzumu,
  potřeba šetřit, méně nakupovat a plýtvat,
  se vždy odrazí na ekonomice.💶💶💶
  Pěkně promazaná kolečka trhu
  a svobodného podnikání
  se začnou zadrhávat.

  A základem všeho toho jsou nejdříve myšlenky.
  Neustálé myšlení a mluvení o něčem,
  čehož podstatu mnozí ani neprohlédnou,
  kdy je temnota považována za moudrost
  a ctnostný životní styl. 😉

  • Avatar photo

   Radka

   Maio, on je ten text hodně kacířský, řekla bych, že je to přímo rozbuška!!! 😂 💖
   Před nějakou dobou jsem v tom jela taky, to se přiznám. Věřila jsem, že zachráníme Svět skromností a udržitelností ve všech směrech. Naštěstí jsem si ale rychle uvědomila, že jsem docela skromně musela žít ve svém dětství a mládí a že mi to nikdy nepřineslo dobrý pocit, spíš naopak a hodně jsem díky tomu snila o hojnosti a blahobytu pro sebe. Nikdy jsem netoužila po tom, žít ještě více skromně a chudě. Takže souhlasím s každým slovem a moc děkuji, že se pouštíš i do tohoto tématu.
   Ono vlastně bylo velmi jednoduché vložit lidem do hlav, že za vše může každý z nás a neustále to opakovat.
   Pamatuji si, jaká vlna obrovské kritiky se snesla na prezidenta Klause, když se odvážil mluvit a psát už před hodně lety o globálním oteplování jako o nesmyslu a velkém podvodu. Myslím, že byl velmi odvážný a asi leccos věděl a i tak se nebál.
   Chudoba přináší pouze to, že si lidé více závidí. Žádná ctnost to není.
   Je jasné, že každý člověk vidí hojnost a expanzi v něčem jiném a to je dobře. Pak tu může být velká pestrost.
   Děkuji Ti!!!❤😍🌹

   • Avatar photo

    Maia

    RADKO Děkuji za parádní komentář. 🙂

    Před prvními stránkami jsem také měla jedno krátké období,
    kdy jsem polapena takovými myšlenkami,
    začala toužit již jen o tom,
    jak dobře a šetrně vypěstovat jen zeleninu. 🙂 🙂 🙂
    Pak mi došlo, že jsem téměř přestala snít
    a toužit,
    a fakt to nebylo radostné období.

    A ano, skromnosti jsem si užila dost v dětství.
    Taková ta socialismem nalajnovaná udržitelnost
    ve všech směrech. 😉

    • Avatar photo

     Radka

     Maio, dala bys mi , prosím tip, kde kupovat biozeleninu v Německu? Mají nějaký sortiment i v běžných supermarketech, ale pokud by byla možnost, raději bych nakupovala přímo v bioobchodech. Děkuji! ❤

     • Avatar photo

      Maia

      RADKO
      nakupuji v Drážďanech.
      Mám oblíbené Biocompany.
      Pak Dense
      a nakupuji také ve VG,
      ale tam mají dvoje ceny..
      Jedny pro návštěvníky
      a jedny pro družstevníky.

      Všechny 3 obchody mají síť marketů po Drážďanech.

      Třeba jezdím do Biocompany na Königsbrückerstasse 34
      je to roh s ulicí Louisenstrasse.

     • Avatar photo

      Radka

      Maio, moc děkuji!!! 🌹💖 Mám to nejblíž do Žitavy a objevila jsem, že je tam Biomarkt, tak to zkusím tam a do Drážďan se určitě taky brzy vypravím. 💖 Na Biocompany jsem se dívala na netu a moc se mi to líbí.
      Vždycky, když jsem se ocitla někde v zahraničí ve velkém bioobchodě, úplně mě to nabíjelo, jen tam být a prohlížet si všechno, co mají. 😍
      Kvalita potravin tady je dost tragická. Velmi oceňuji Biokrámek mé kamarádky, který v našem městě, které není velké, má nadstandartně široký sortiment. 💕Ale biozeleninu bohužel nevede. Osobně mám pocit, že před 10 lety, když byl boom raw food a vůbec zdravějších potravin, tak to vypadalo, že se o to opravdu mnoho lidí začíná zajímat, ale teď to tak nějak zase upadá… Ale třeba je to jen můj dojem. 😁

     • Avatar photo

      Maia

      RADKO
      mám úplně stejné pozorování.
      Ještě před tím, než jsme měla první stránky
      tak byl veliký výběr bio potravin, ovoce a zeleniny,
      takže jsem si vystačila s nákupy pro Raw jen z Prahy.
      Jednu dobu mi i majitelky rády vozily mé velké objednávky domů
      a pak jsme si povídaly u něčeho dobrého.

      Postupně mnohé obchody zanikly,
      byly alespoň freschbedýnky,
      a nějaký obchůdek.
      Běžel hezky Lifefood a pod.
      Ale již před covidem bylo cítit
      lehké omezení pestrosti a kvality zeleniny a ovoce.
      Ale po plandémii se to hodně změnilo.
      A jak museli lidé hodně omezit své výdaje,
      tak to zasáhlo velmi segment bio.
      Začíná to být znát i v Německu.

      Takže bez segmentu nevyrážím na nákupy. 🙂 🙂

     • Avatar photo

      Katerina

      Freshbedýnky rovněž pamatuji. Trochu jsem se porozhlédla a našla jsem v Česku tyto stránky: https://www.scuk.cz/bio/ovoce-zelenina . Viděla jsem, že nabízí docela širokou škálu sezonní bio zeleniny a taky i něco z ovoce. Co se týče ovoce a exotiky, existují potom tyto stránky – https://www.fruchtlawine.de/shop/ . Podle toho, co uvádí, měli by zasílat rovněž do Česka. A pak existuje již desítky let ORKOS – https://www.orkos.com/ .Mají sídlo ve Francii a nabízí velmi kvalitní zboží. Vím, že mimo Francii lifrují i do Švýcarska, Německa a snad i Rakouska, ale zmiňují se, že zboží zašlou i na místo trávené dovolené, tak proč ne třeba i do Česka. Adresy se mohou teď před svátky, a nakonec nejenom teď, hodit. Ušetří čas i cestování.

 • Avatar photo

  Pitaya Fae

  Krásné a trefné. Také jsem si všimla těch kurzů a seminářů. Paradox je, že některé stojí třeba kolem 4000 dolarů a lidé se za to učí v podstatě chudnout.

  • Avatar photo

   Maia

   PITAYA FAE
   tak to jsi mě pobavila. 🙂 🙂 🙂

   Jak důkladně zabrzdit umožnění si toho,
   co k nám přirozeně proudí,
   je jistě umění
   a je potřeba projít určitým výcvikem,
   než se zdokonalí.
   Ono, držet korek pod hladinou,
   to není jen tak jednoduché. 🙂 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Azuzi

  Udržatelnost je to aj taký marketingový trik, ktorý sa používa na zvýšenie predaja, aj u nás to tak robíme. :). Viem, že ked chcem aby určité veci fungovali ako niektoré služby a obchody, tak ich treba využívať, v opačnom prípade sa neudržia. Vdaka za pripomenutie tejto mantry.

  • Avatar photo

   Maia

   AZUZI
   Ano 🙂 🙂
   Nejdokonalejším příkladem pohádky udržitelnosti jsou třeba „elektrická auta“.
   Na konci té brutálně neekologické udržitelnosti je týrání a smrt malých dětí. 😉
   A marketing jede na plné obrátky.
   A na obrázku elekt. aut je vidět,
   že lež se nedá dlouho udržet na uzdě.
   Lidé je úplně přestali kupovat.

   A tak budou v česku přeškolováni učitelé neziskovou organizací
   „Člověk v tísni“ o tom,
   co si mají o elektromobilitě myslet a co mají učit děti,
   protože pravda (respektivě dezinformace) o elektr. autech se musí zastavit.
   Tak zněl příkaz! 🙂 🙂 🙂