MAIA TEXTY

JE UŽITEČNÉ PŘEMÝŠLET O MINULOSTI? PROČ JI ZNOVU VYTVÁŘET?

Minulost…stále se s mnohými lidmi vleče, i když ve skutečnosti neexistuje.

I když se svět a věda při studiu minulosti tváří pragmaticky a logicky,

opírá se pouze o VIRTUÁLNÍ REALITU.

A tak je na poli vědy opírající se o minulost tolik nejasností a důkazů, 

které nezapadají do jejich teorií, ani do lineárního časového rámce tak, 

jak ho lidé vnímají.

Pokud se tedy snažíte poučit z jakékoliv minulosti či ji pochopit, 

neustále se tímto přenášíte do virtuální reality, kterou tvoříte 

a v důsledky tohoto zaměření se odrazí ve vašem současném životě.

Jinými slovy, tvoříte z něčeho, co již dávno neexistuje,

přesto jste tak mocní, 

že to neexistující znovu přivede do života, 

aby se vám to odrazilo ve vaší současné situaci.

Proto si tolik lidí myslí, že je nutné se z minulosti poučit 

a že se lidé poučují velmi málo, 

protože se chyby z minulosti neustále opakují v přítomnosti.

V tip je v tom, že tyto opakující se zážitky nemají původ v nepoučení se z minulosti, 

ale v tom, že se minulost neustále oživuje, což se odráží do přítomnosti.

To je také pravá příčina toho, proč si někteří lidé myslí, 

že mají zátěž nějaké „karmy“.

Jejich programy, které se na ně přenášejí z generace na generaci, 

jsou jistými rodinnými příběhy neustále oživovány 

a tím aktivovány do přítomnosti.

Pak se zdá, že si tito lidé nesou karmické zatížení toho, 

že trpí neustálým nedostatkem peněz, 

nebo se jim dějí tragické opakující se nehody, 

či nemají štěstí na partnery, protože je to jejich osudem.

Není nic jako „neměnná karma“, ale jako karma to funguje.

Stále něco „ohříváte“ a tím to neustále aktivujete, 

i když první ohřátí se týká jiné vody než té další následující.

Jste jiní, než vaši předci a nevstupujete do stejné vody ani do stejných situací.

Stejně tak dnešek je zcela jiný, než včerejšek 

a pokud včerejšek znovu virtuálně nestvoříte, 

váš život se z okamžiku na okamžik může odvíjet zcela jinak, nezávisle na tom, 

co se stalo před rokem, včera, či před hodinou a minutou.

Dalším zajímavým aspektem je, že jsme multidimenzionální bytosti

kterých se týká mnohem širší záběr realit než jen jedna jediná.

A tak každým okamžikem rozhodování se přesouváme skrze pásmo realit 

a každá z nich má teoreticky odlišnou minulost odvíjející se od odlišné přítomnosti.

Pokud se tedy zabýváme minulostí z jedné reality, 

ve které jsme v okamžiku existence této minulosti byli,

pak tuto minulost z této konkrétní reality sebou táhneme do jiných realit, 

ve kterých se ocitneme díky svým rozhodnutím. 

Jenomže tato minulost, kterou sebou vzpomínáním vlečeme, 

nemá nic společného s řetězem událostí, které existují v jiných realitách, 

do kterých se svými rozhodnutími a pocity přesouváme.

A tak tuto konkrétní minulost, kterou jsme prožili 

a na kterou tak setrvačně vzpomínáme, musíme ve skutečnosti znovu a znovu 

virtuálně vytvořit.

Když ji vytvoříme, podle toho se i cítíme, uvedeme se do pohybu 

a vracíme se opět na místo – do reality, která se odvíjí podle staré historie.

Když tedy sedíte u psychoterapeuta, u regresní terapie, při rodinných konstelacích, 

u léčitele, lékaře, psychiatra, či jiných terapií jste nuceni neustále vzpomínat, 

a dokonce i prožívat úlomky svých minulostí, 

ve skutečnosti znovu a znovu vytváříte virtuální realitu, 

ve které znovu a znovu hrajete své role oběti a léčíte něco, 

co do té doby neexistovalo, dokud jste na to ve své mysli nezavzpomínali, 

nebo nebyli přinuceni otázkou zavzpomínat.

A zde vyvstává otázka, jak moc užitečné je, přemítat a znovu prožívat minulost?

Proč znovu přivádět do života něco, co už ve skutečnosti neexistuje? 

Pokud jsou to milé, příjemné vzpomínky, budiž. 

Mohou podpořit vaše současné sebevědomí, to, že jste byli vždy šťastní 

a že máte plné právo žít život naplno tak, abyste se cítili vždy dobře.

Pokud jsou ale vzpomínky ponižující, bolestivé, poskytují vám důkaz o tom, 

že jste se vždy cítili jako oběť, že se vám nic nedařilo a že je to nějaký váš osud

a tímto si ospravedlňujete svůj současný nesoulad se svým Zdrojem. 

Má smysl něco podobného neustále dokolečka přivádět do současné existence?

Má smysl dělat si výčitky z toho, jak se cítili druzí, když jsme něco udělali?

A co vzpomínky na to, že jste nebyli ten nejlepší rodič?

Ve chvíli, kdy začínáme rozumět principu Zákona přitažlivosti

a uplatňujeme ho na výchovu dětí, 

může tato otázka či vzpomínání na minulost vyvstav v mysli mnohým z vás, 

kteří máte své děti dospělé.

První, co vás asi napadne je, zda špatné zážitky z dětství, či stará, zažitá výchova, 

mohou mít moc vytvořit špatnou dospělost?

Tato myšlenka by znamenala fakt, 

že dítě nemá vůbec žádný vliv ve vztahu k dospělým.

Dítě má však ve své pozici mnohem blíže ke svému Zdroji 

než mnohý dospělý člověk. 

U většiny lidí je tedy větší soulad s vnitřním Zdrojem v dětství, 

než když se stanou dospělými.

Když člověk vyrůstá, stále více se mu vnucují myšlenky, které jsou plné odporu. 

„Musíš se hodně učit a pracovat, abys měl alespoň zlomek toho, co chceš mít.“ 

„Nemůžeš mít všechno, co chceš, koukni kolem sebe.“ 

„Musíš dělat tohle a tohle, i když se v tom necítíš dobře, 

děláme to takto již celé generace.“

Děti jsou proto šťastnější než dospělí, i když mají zdánlivě menší moc.

Mají tak kratší cestu ke svému Zdroji 

a jednodušeji se umí na věc dívat očima Zdroje. 

Lépe se uvedou do souladu s tím, co CHTĚJÍ 

a odstraní ze svého zaměření to, co nechtějí.

Uvedením se do souladu se ZDROJEM znamená, vnímat okolí tak, 

abych se cítil dobře, bez jakéhokoliv ovládání lidí a okolností.

Radost spočívá v ovládání vibrace mezi mým fyzickým já a nefyzickým Já. 

Proto děti nevnímají situace stejně jako my dospělí. 

A tak to pro ně nemusí být tak bolestivé, jak by se nám mohlo zdát.

Teprve ve chvíli, kdy si někde přečtete, nebo vám terapeut vysvětlí, 

že z té či oné situace musíte mít nějaká traumata a cítit se špatně, 

o tom takto začnete přemýšlet a tím začnete virtuálně tvořit.

Velmi dobře vím, o čem píši.

Než jsem zahájila navštěvování psychologů, mě nenapadlo, 

že bych měla mít trauma z toho a toho udělaného ze strany rodičů. 

Po tomto zjištění jsem se ponořila ještě do hlubší deprese, 

než jsem měla před tím. 

Stejně tak mě nenapadlo vinit za svůj stav své rodiče a jiné lidi, 

bohužel terapie se tímto směrem ubírá. 

A tak se obraz ještě větší oběti začal skládat především vlivem „psychoterapie“.

Vše se změnilo ve chvíli, 

kdy jsem si po letech psychoterapie uvědomila slepou uličku,

kam toto vše vede.

V okamžiku, kdy jsem odstřihla veškeré aktivované vzpomínky a pocity oběti 

a rozhodla se žít jako Mocná bytost, která je TEĎ s těmi nejlepšími podmínkami,

vzpomínkami a sebevědomím, jsem svůj vnitřní svět změnila a nejenom to,

úplně se změnil můj vztah s rodiči,

který den ze dne přešel do velmi láskyplného a radostného 

společného souznění a stalo se i to,

že jsem je inspirovala k hlubšímu duchovnějšímu porozumění.

Během kraťoučké chvilky jako lusknutím prstů, skrze své silné rozhodnutí v TEĎ,

jsem změnila minulost a vztahy tak výrazně, 

že se psychoterapie ukázala být v tomto světle velice brzdnou silou.

Není možné vytvořit lepší buducnost,

pokud se stále lpí a myslí na problémy z minulosti.

Neustálé diskutování o nežádoucích věcech

jen udržuje energii nežádoucích vzorců myšlení.

Rodiče, kteří mají tendenci si ve chvíli,

kdy začnou rozumět Zákonu přitažlivosti,

vyčítat, že něco ve výchově svých dětí udělali špatně

tímto znovu neexistující minulost uvádějí do života, 

což se může velmi rychle odrazit ve vztazích s jejich dospělými dětmi.

Ve své přítomnosti, pomocí aktivace vzpomínek a pocitů, které se k nim pojí, 

máte moc vytvářet znovu minulost, která vám zasáhne do vaší přítomnosti. 

V této chvíli je tedy velmi dobré si uvědomit, 

že každý na Zemi přicházíme s velkou Mocí svého Zdroje.

A děti jsou této Moci nejblíže.

To, co ve svém dětství zažívají, je součástí i jejich vlastní tvorby.

Děti, stejně jako dospělí, mají tu Moc, svým „zaměřováním pozornosti“ 

změnit jakoukoliv situaci, aniž by museli měnit své okolí a kontrolovat ho.

Chcete-li tedy změnit to, jací jste byli rodiče, 

změňte své zaměření na tuto věc.

Nežádoucí situaci můžete okamžitě opustit 

a víc ji už neopakovat.

To vyžaduje NEMLUVIT O NÍ, NEMYSLET NA NI A NEBOJOVAT S NÍ.

Vyžaduje to úplně deaktivovat vibrace (pocity), které jsou s ní spojené.

A jediný způsob, jak zrušíte tyto staré vibrace je, že je nahradíte novými.

Tak, abyste neopakovali nežádoucí situace, 

začnete mluvit jen o těch ŽÁDOUCÍCH.

Začnete mluvit o tom, co byste rádi zažili, 

o svém novém příběhu,

který má i svou novou minulost.

Konkrétně pro tento případ:

„Já Jsem báječný rodič a vždy jsem byla.

Vše, co jsem udělala bylo správné a v harmonii s tím,

co bylo třeba stvořit.

Mám se svým synem svobodný vztah plný respektu, harmonie 

a bezpodmínečné lásky.

Cítím se v tomto vztahu dobře a veškeré své jednání odvíjím od toho,

zda se při něm cítím příjemně.

Mám totiž jedinou zodpovědnost a ta je, jak se cítím já.

To je ze všeho nejdůležitější.

Můj vtah v Přítomnosti s mým synem je takový,

že se v něm cítím velmi dobře.

A to má tu největší hodnotu.“

S jakýmkoliv jiným zaměřením na minulost, 

že jsem něco neudělal dobře, že jsem zklamal, 

že jsem způsobil nějakou psychickou újmu, 

minulost znovu tvoří,

a ta zasahuje i do vaší přítomnosti.

Minulost, přítomnost a budoucnost 

se nachází ve stejném bodě existence.

A tak se vaše TEĎ odráží do věčnosti 

v jakémkoliv časovém úseku.

Co cítíte TEĎ, 

jak se vnímáte, 

co si o sobě myslíte…

ovlivňuje nejenom vaši budoucnost, 

ale i vaši minulost.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

12 komentářů

 • Avatar photo

  Katka M.

  Drahá Maia!
  Pri čítaní článku som mala pocit, že si ho napísala pre MŇA 😀 😀 ….. vravím si, že AHAAAA 😁😁.
  A ešte aj časť o rodičovstve a o synovi 👌. To je moja veľká téma. Síce nie je dospelý, ale veru „mám čo robiť“. Ďakujem Ti veľmi.
  Všetky tvoje články mi dávajú veľa. Len niekedy mám pocit, že ich ani nestíham čítať, každý deň sem pristane nejaký poklad a pri každodenných aktivitách mi niekedy ostane málinko času sa hlbšie a vedome začítať, čo ma potom mrzí. Keď si predsa ten čas vytvorím cítim, že čas strávený pri nich je veľmi hodnotný a ten pocit pokoja, radosti a nádeje, ktorý sa vynorí je proste krásny 💕.

  Veľmi som Ti vďačná, že to pre nás robíš 😘

  • Avatar photo

   Maia

   KATKA M.
   děkuji. 🙂
   To je krásné, jak jsem inspirována
   na vaše žádosti.
   Je to i trochu legrace. 🙂 🙂

   Článečky tu na Tebe čekají v bezpečí. 😉
   Jsem v radosti, že je cítíš takto ladící. 🙂

 • Avatar photo

  Eliška Nováková

  Drahá Maiuško Ty a Tvé články jsou pro mě a myslím si, že je nás víc a víc, jako správná cesta k cíli bludištěm 🙏🏻🤗💖 Četla jsem Abrahamovo učení a spostu dalších moudrých poučení, ale až slova od Tebe mi dávají smysl a pochopení. Patří Ti můj velký obdiv a dík 😊🥰❤

 • Avatar photo

  Baruska

  Maienko, tak zase výborný článek, úplně moc. Děkuji děkuji děkuji 💝

 • Avatar photo

  Iva

  Maio, tu část o synovi jsem si zapsala do svého ladícího deníčku, kam si píši inspirace z tvých článků. Když je potřeba, je deníček vždy po ruce :-). Děkuji, děkuji, děkuji….Moc krásné a tvůj Zdroj tě inspiruje naprosto dokonale.

 • Avatar photo

  Gabriel

  Tenhle článek je úžasný a má krásný efekt, kdy tak jak se tvoří z minulosti přítomnost tím špatným, tak to mohu použít i tím dobrým.
  Jak říká Abraham, tvořte si svůj nový příběh.
  Minulost neexistuje, ale pokud je to naše minulost, tak,
  jak jsme ji prožili a máme její paměťový otisk v mozku,
  tvořili bychom stále znovu to, co již bylo.

  Proč tedy netvořit to, co chceme?

  Jistě nezměníme v minulosti rozbité věci, ztráty a td.
  Ale tím, že si přepíšeme celou story tak, jak chceme,
  můžeme si utvářet současnost a budoucnost na tomto základu.
  A tím, že si vyprávíme příběh takový, jaký ho chceme,
  tak nám Zákon Přitažlivosti vytvoří a pošle více toho,
  co si takto utváříme a méně toho, co zanecháme v minulosti bez pozoronosti a vzpomínání.

  Touto pohádkou si vytvoříme nový obraz sebe sama a našeho života
  a novou současnost, kterou takto ovlivníme.

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, já to cítím už dlouho přesně tak, jak píšeš. 😍 Prošla jsem několika rodinnými konstelacemi, odblokovávala se na kineziologii a vzhledem k tomu, že už u Tvých prvních stránek, při čtení článků a také knih od Abrahama, když jsem se rozhodla nežít již dále život oběti, ale Tvůrce, tak mi to přestalo dávat smysl. Proč bych měla obviňovat své rodiče, své předky, své okolí a kdovíkoho ještě z toho, že Já mám nějaký problém… Vím, že každý vždy dělá to nejlepší, co v dané chvíli umí. Můj vztah s rodiči se také otočil až zázračně a jako máma jsem nikdy nepochybovala o tom, že jsem prostě skvělá!!! 😍❤ A moje dcery to velmi dobře ví a velmi to oceňují! 💖

 • Avatar photo

  Leni

  Děkuji, myslím že si zákážu číst cokoliv jiného než tyto stránky jelikož mě vždy všechno okolo uvrhne do chaosu těch pastiček je spousta a já pak přijdu sem a uvědomím si no jasně vždyť jak jsem mohla zase se nechat nachytat vždyť je to jasné, tohle je jediný zdroj informací který na mé cestě vše vyjasní.
  S timhle všechno opadne a já cítím tu lehkost.
  Minulost mě může omezovat jen když to uznám za možné a věřím tomu.

  Maio nohu se zeptat asi se ti to už moc neděje ale když přece jen na tebe vykoukne něco nepříjemného z minulosti jak konáš? Jen pro shrnutí v praxi.
  Když přijde nějaká vzpomínka,myšlenka,pocit… zhluboka dýchat jelikož dech nás spojuje s přítomností, jako nezúčastněný divák se na to podíváš a necháš to být jako že se tě to netýká, položíš si třeba otázku tohle je to co nechci co je tedy to co chci a zaměříš se na to řešení požadovaný stav procítíš příjemný pocit jak se cítíš když je vše v dokonalosti a doplníš prohlášením které to podpoří?

  někdo říká že co přijde se nemá potlačovat dělat že to neexistuje ale mě prostě nesedí to znovu sledovat dávat tomu pozornost tzv zvědomit ale to už zase lítám v těch pocitech…

  • Avatar photo

   Maia

   LENI
   co se týká minulosti,
   tak jak mám nastaven svůj věčný režim,
   tak v podstatě na minulost nemyslím.
   Ani ve zlém ani v dobrém.
   Více setrvávám myšlenkami v přítomnosti a občas v budoucnosti.

   Spíše cílím pozornost na různé nástroje,
   když se v přítomnosti objeví něco nechtěného.
   To vím, že pochází z něčeho,
   co bylo stvořené ve staré vibraci z minulosti,
   ale nepátrám konkrétně kdy a kde a jak…spíše zaměřuji pozornost na Přítomnost a to,
   abych zesílila žádoucí emoce a myšlenky,
   aby to, co bylo stvořené,
   rychle zmizelo a bylo nahrazeno něčím,
   co pochází z většího souladu nabízeného právě teď.

   Takovou tu hlubokou minulost a ty tzv. traumata jsem si právě vyřešila tím nastavením
   před více jak 10 lety.
   A změny v okolí přišly okamžitě
   a v podstatě to přemazalo minulost.

   Je zapotřebí hodně dokola číst teorii a principy
   od Abrahama, nebo chceš-li zde ode mně,
   kde to vysvětluji jinými slovy.
   Je ale potřeba ty věci mít velmi načtené,
   aby ve chvíli, kdy něco vyskočí,
   přišla okamžitě série myšlenek o tom,
   že minulost se mění současně s přítomností,
   že nově nabízená vibrace mění nejenom přítomnost,
   ale i minulost a budoucnost.

   Že nad minulostí mám Moc v TEĎ!
   Jaké vibrace nabízím teď, taková bude má budoucnost i minulost.

   A nástroje, jak posílit žádoucí vibrace v teď
   zde na stránkách mám popsané.

   Takže první věc…číst dokola a dokola a dokola a dokola,
   aby se souladné mocné myšlneky staly přesvědčením a automatismem.

   „JÁ JSEM Ta Přítomnost,
   která vždy vítězí!“

   „JÁ JSEM Ta Netečná Přítomnost,
   která vždy vítězí!“

   „JÁ JSEM projevená
   Dokonlost Boha
   ve všech časech!“

   A být si vědoma toho,
   že jako Bůh vládneš všemi časovými okny,
   všemy realitami,
   a cokoliv se mění v TEĎ
   mění se i ve všech časových oknech.

   —————————————————————————————–

   Samozřejmě že soustředění se v ten okamžik na DECH
   je velmi dobrý nástroj jak odpoutat myšlenky a emoce od nechtěného
   v podstatě přímo na Božskou podstatu,

   se kterou jsme dechem přímo spojeni.

   Stehjně tak ihned říci :
   „To je to, co nechci, co je to chci?“
   toto určitě používám ráda, je to velmi silné a souladné.
   Pak po změně vibrace
   následuje nějaké prohlášení JÁ JSEM ..třeba i o konkrétním tématu,
   ve kterém se zjevilo něco nesouladného.

   Když z něčeho odebereš pozornost,
   není to“potlačování“.

   Ty odebereš pozornost na něco jiného
   a tomu nežádoucímu bereš moc a energii
   a to nežádoucí bez Tvé moci a energie nemůže dál existovat.
   Tam kde je pozornost, tam to vždy roste.

   Potlačování je to, že naopak tomu dáváš pozornost
   a tou pozorností to jakoby zaháníš pryč,
   ale stále tomu ve skutečnosti věnuješ pozornost,

   protože si jseš toho problému vědoma,
   a živíš ho i enegií, když to jakoby zaháníš.

   Ale přesunout pozornost na něco jiného a to nechat růst,
   není o potlačování problému.

   Je potřeba ale přesunout pozornost postupnými kroky…takže vyjádřit to,
   jak se cítíš, kyd vidíš problém,
   pak si říci, že je to jen výsledek minulé vibrace,
   že vibrace v teď, kterou nabízíš, je jiná
   a Ty již více přitahuješ jiné, souladné věci,
   i když je právě v tuto chvíli všechny nevidíš,
   že jen Ty máš Moc zvolit si jiné mylšnky
   a tím vytvořit jinou vibraci
   a takto v žebříčku postupovat dál v uvědomování si,
   že:
   „Všechno mi vždy vychází,
   bez ohledu na to, jak to vypadá,
   všechno mi vždy vychází….“
   a pod.

 • Avatar photo

  Leni

  Páni děkuji,ano musím si to pořád připomínat.Tyto stránky čtu už dlouho a Abrahama taky spoustu let až si říkám jaktože se pořád ještě vracím do těch koleček hlavně tedy když se dostaví emoce..Maia a Abraham je to to nejlepší vedení co můžu mít.A řekla jsem si právě že vše ostatní nebo většinu okolo číst nebudu aby mi to nemísilo vibrací a nemátlo. Budu teď dávat větší pozornost koho poslouchám čtu atd..A hlavně co uznám za platné,pro mě od teď platí jen co slouží mému dobru vybírám si to. Prohlášení všechno mi vždy vychází je skvělé a univerzální budu teď s ním po celé dny a těším se na příjemné změny. 🙂
  Zvyk vyhledávat pořád další informace není užitečný když vše důležité a prospěšné už mám tady.
  Žehnám Ti a děkuji 🙏