• PENÍZE,  Transformace

  CO SI POČÍT S OBAVAMI Z CELOSVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE

  Většina lidí se tolik zaobírá tím, co dělají a nač myslí druzí, že zapomínají na svůj vlastní vývoj. Následkem toho je pocit prázdnoty, který pak mylně dávají za vinu chování nebo názorům druhých. Jenže v tom to nikdy není. Každý jeden pocit, který máte, dobrý nebo špatný, vypovídá o vztahu mezi vaší momentální myšlenkou a pohledem Zdroje ve vašem nitru na dané téma. Někteří lidé mají strach nebo pocit úzkosti, protože jsou momentálně bez práce nebo zdroje příjmu. Jenže strach, který má dnes většina lidí, pramení z negativních spekulací o tom, jak se může situace zhoršit a jaký dopad to bude mít na jejich soukromý život. Když lidé věnují pozornost vážným finančním problémům,…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  VESMÍRNÝ MANAŽER

  Mnoho lidí při hledání svého životního poslání užívá slovo „uspokojovat“. Ráda bych upozornila na to, že slova mají svou specifickou vibraci  a slovo „spokojenost“ stojí na pocitové hranici hned vedle „nudy“. Ve slově spokojenost je uložena vibrace většiny, která je spokojená.  Spokojenost je vzdálená od radosti, vášně a nadšení!  Ale těsně sousedí s pocitem „nudy“.  Spokojenost se vyvolává po ukojení základních pudů, ukonejší na malou chvíli,  avšak je bez produkování tvořivých emocí jako je „radost, vášeň, nadšení“. Teprve „nadšení, radost a vášeň“ je tím,  co „umožňuje“ proudit bohatství a hojnosti z vašeho Zdroje do fyzického života.  Další věc je spojování svého „poslání“ nebo něčeho, z čeho cítíte nadšení, radost, či vášeň, předem s programem „uživení se“.…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  Veškerá Láska, Světlo, Dobro a Bohatství proudí do vašeho Života

  Vstoupíte-li do Této Přítomnosti,  která, bude-li udržována,  přivede vás do plné Svobody.  Pouze tehdy,  když se vnější (já) stane dostatečně poslušným  a dá se veškerá síla Velké Vnitřní Přítomnosti,  člověk najde mír a odpočinek v tomto Mocném uznání. V tom klidu a odpočinku proudí Mocná řeka Energie,  jako horský potok protékající úrodným údolím,  lemovaný květinami a dokonalou vegetací. Takže v Míru, který překračuje chápání,  se pohybujete stále více  a nacházíte tu Věčnou řeku Energie proudící do  a skrze vaši Bytost,  šířící své požehnání a bohatství do vašeho Života a zkušeností,  kamkoli jdete. I když je pravda, že Inteligence je kanál,  skrze který musíte přijímat,  ale když s hlubokou upřímností pociťujete…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  Radostná lhostejnost mládí, je Nejmocnější Síla pro zhmotnění

  Soustřeďte pozornost na oblast šišinky mozkové s vědomím, že pozornost tam zaměřená způsobí,  že dojde k vyrovnávací činnosti všech center,  a to dává veškerou sílu centru hlavy.  Z tohoto centra se síla řeči  – která je pouze reprezentací myšlenky  – bude odrážet zpět do hlasového centra.  Během této doby kontemplace nebo vědomého směřování pozornosti k Nejvyššímu středu  si uvědomujte rovnoměrný, vyvážený, rytmický dech.  Nechci tomu věnovat zvláštní pozornost,  ale několikrát se vědomě nadechněte  a pak si uvědomte,  že dýcháte rytmický dech.  Nadechněte do osmi;  držte na osm;  vydechněte na osm  a zadržte osm.  Poté opakujte.  Jak to uděláte několikrát, dostanete rytmus dostatečně blízko.  Aktivita tohoto vědomí odpovídá na požadavek.  Velký…

 • PENÍZE,  Videa

  Sandra Pogodová:“Řešila jsem furt PRACHY a pak mě brutálně okradli. Díky BOHU!“

  Kdyby někoho z vás trochu odrazoval nadpis, tak obsah řečeného je mnohem lepší, když je brán v celém kontextu. Peníze a jejich proud je jako „nádech a výdech“ a pokud jen nadechujete a hromadíte nádech (a je jedno v jakém množství ), pak se proud peněz zastaví. V jednom textu Saint Germain připomíná, že ohledně peněz je někdy prospěšné být lehce mladicky lehkovážný, aby se energie mohla uvolnit. Něco podobného v mnoha různých variantách se dočtete i v knihách od Esther a Jerry Hicks ve slovech od Abrahama. A Sandra to zde svým jedinečným komediálním způsobem také ze své zkušenosti potvrzuje.

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PROHLÁŠENÍ PRO ZNIČENÍ DLUHŮ LIDSTVA A PROUDU HOJNOSTI KE VŠEM

  „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI Vyjdi ve Své Plné Kosmické Moci a Síle Světla!  Vyšli Modrý Blesk a Meč Modrého Plamene Božské Lásky  k „masové entitě dluhů“ na celém světě!  Znič všechny dluhy lidstva,  individuální, národní a mezinárodní  a jejich příčinu a účinek z vědomí každého člověka na Zemi navždy!  Uvolni své neomezené dodávky každé dobré věci  do užívání každého člověka  navždy jako Tvůj bezstarostný Dar Lásky!  Dívej se, že je vše je používáno ve službě Světla navždy! Přines dokonalou rovnováhu všude v Božské Lásce  a udržujte Ji navždy trvale!  Vyzvi každou lidskou bytost na Zemi,  aby všichni Boží spravedlnost obdrželi a přijali!  Děkuji Ti,  že vždycky odpovídáš na každou mou…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  NEPŘETRŽITÁ DODÁVKA HOJNOSTI

  „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející hojnost  kdekoli si zvolím,  aby byla použita  ve Službě Dokonalosti – Světla!” „JÁ JSEM zapečetěn (hermeticky uzavřen) navždy v Míru, Ochraně, Bezpečí, Lásce, Moudrosti,  Moci, Zásobě a Svobodě Světla Boha,  které nikdy neselže!“ „JÁ JSEM Bohatství Boha,  proudící do mých rukou  k mému použití  a nic to může zastavit!”   „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé Finanční svobody!” „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”   „JÁ JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance (Hmota)  již zdokonalená v mém světě,  každé konstruktivní věci,  kterou si mohu představit nebo přát,  teď a navždy!” Saint Germain, překlad + foto:…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  KDYŽ V TOM SETRVÁTE, OTEVŘETE STAVIDLA HOJNOSTI

  Mnozí z vás máte v sobě uložené poklady Energie.  Myslím tím energii vytvořenou vaší vědomou aktivitou  skrze vaši „ JÁ JSEM Přítomnost“.  Někdo si uložil poklady Světla.  Jiní mají poklady Lásky.  Mnozí  mají zlato a šperky, které byly umístěné do opatrování,  aby byly použité v tomto ztělesnění.  Několik z vás se je právě chystáte uvolnit do viditelnosti – do vašich rukou  – tyto uložené – vzestupné poklady.  Nemyslete si,  že jsem teď vstoupil do fantazijního snění,  jen vyzívám tuto vaši pozornost  pro vaši výhodu a požehnání.  Přeji si,  aby každý z vás jednou,  někdy během dne,  nejméně pět minut spočinul a hovořil i s vaší „ JÁ JSEM Přítomností“  něco jako toto:…