MAIA TEXTY,  PENÍZE

NABÍJENÍ DOMOVA

Když to dělám já, prohlašuji 3 krát denně toto (pro inspiraci):

„Skrze Mocnou Boží Přítomnost,

která JÁ JSEM,  

já nabíjím svůj domov čistou Elektronovou Energií, 

která v něm tvoří Dokonalost 

a naplňuje ho Láskou, Bohatstvím, Moudrostí, Mocí 

a Hojností všeho, po čem toužím.“

A představím si, tu nádhernou safírově modrou barvu elektronu, 

jež naplní dům a zahradu 

a v této představě setrvám pár desítek sekund.

Text + foto: Maia Špačková

One Comment