Abraham

VITÁLNÍ VE 102 LETECH STEJNĚ JAKO VE 2

Kdybyste dovolili energii Zdroje (vaší vnitřní bytosti) téci skrze vás v hojné míře, 

aniž byste byli ve vzdoru, zažili byste naprostou pohodu. 

Kdybyste dovolili energii Zdroje proudit skrze vás v hojné míře, 

aniž byste ji bránili, vy byste zažili naprosté „dobro“. 

Vaše fyzické tělo by bylo vždy v optimálních kondici. 

Cítili byste se vitální a živí a naplnění a chtiví. 

Cítili byste se jako dvouletí, 

kteří se nemohou dostatečně nabažit této báječné hmoty zvané fyzický život. 

Cítili byste vitalitu,

 jež by vás provázela skrze všechny dny vaší zkušenosti,  

zvyšujíce se každým dnem, 

protože vše, co vy vidíte 

a každá touha, která se ve vás zrodí,  

způsobuje, 

že to přivolává životní sílu 

která je věčným palivem.

Je to věčná energie. 

Není její stanovené množství, který by bylo omezené, 

jež je vám přidělované pozvolna,  

a tak ji používáte, když rostete a jste mladí – – a potom, 

když jste starší, už nezbývá další k použití.

Je to něco, 

co přichází hojně v každém momentu vašeho fyzického zaměření. 

Není důvod proto, že cítíte méně životní energie, 

nebo méně flexibility, méně odvahy, či méně horlivosti 

když je vám 120 let, 

než když jste dvacetiletí či pětiletí, dvouletí

– protože životní síla je k dispozici pro vás všechny stejně.

Je mnoho fyzických lidských bytostí, které ve svých 60, 70, 80 a 90 

i 100 letech nalézají dost věcí, které je zajímají,  

že neustále vyzývají svou životní sílu k proudu. 

Není to nedostatek životní síly, nebo nedostatek touhy části vás, 

která vás dělá unavenými nebo nemocnými. 

Je to jen jedna věc:

 je to rezistence (odpor) nebo jen maličká špetka této životní síly 

kterou vyzýváte. 

A svírání (bránění) této životní síle je to, co nazýváme odporem. 

Odpor je opakem k dovolení. 

Tak zde stojíte, 

bez ohledu, zda jsou vám 2 roky nebo 102 let,  

a vyzýváte Energii skrz vás. 

Otázka je, kolik si ji vyzvednete během vaší fyzické cesty,  

ve formě neslučitelné s vírou, 

která nyní vzdoruje, 

spíše, než dovoluje, 

aby Energie proudila jinak. 

Nazýváme to “ umění umožnit“,  

protože chceme, abyste znovu objevili,

 jak dovolit Energii, která je život sám,  

protékat vámi způsobem, 

jakým potřebujete a způsobem, jaký si jistě zasloužíte.

Naše nejvíce osobní přání je, 

že se učíte / dozvíte se – – poznenáhlu – – jak propustit vaše pocity nehodnosti 

a vyměnit je za pocity hodnoty (důstojnosti). 

Jak my vidíme vás, 

ve vaší energetické formě, všímáme si, 

že jsou to jen vaše přesvědčení, 

která jsou nejsilnějším důvodem toho, 

že nedovolujete této životodárné energii proudit. 

A to je také to, 

co je středobodem toho, 

že nejste srovnaní navzájem jeden s druhým. 

Je to kořenem vaší žárlivosti, 

obviňování či obav.

Autor: Esther Hicks –Abraham

Překlad + fotografie: Maia Špačková 

——————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP