Já Jsem,  PENÍZE

TÍMTO JSI SVĚTLEM SVĚTA

Proto, Milovaní, 

povstaňte v Síle, Aktivitě a 

Autoritě vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“! 

Převezměte velení 

a řekněte těmto zjevením: 

„Nemáš sílu! 

Drž se dál od mého světa! 

Můj svět je Svět Mocné JÁ JSEM.

Je řízen a poslušen mé Přítomnosti! 

Žádná lidská věc se ho nemůže dotknout! 

Od teď stojím Svobodný,

navždy osvobozený od všech lidských vlastností! 

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,

Tvá autorita je Aktivitou v mém světě! 

Prohlašuji Tvou Dokonalost za jedinou vládnoucí Přítomnost v mé mysli, mém těle 

a v mém pocitovém světě. 

Udržuj ho očištěné, zkrášlené a osvobozené od každého sváru, 

aby se Tvá Sláva mohla vylévat vpřed 

a žehnat celému lidstvu, 

s nímž přicházím do styku. “

Toto je sláva lidstva!

Tímto jsi Světlem světa! 

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)