MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

NEVYPÍNEJTE ŽIVOT!

„Potřebuji na chvíli vypnout.“

„Musím na chvíli vypnout.“

„Potřebuji teď vypnout.“

Jsou lidé, kteří tyto fráze používají.

Někdo možná velmi často.

Považuje se to za lidskou přirozenou potřebu.

Takováto aktivita je doprovázena rozvolněním svalů těla,

uvelebením se do pozice sedu s opřenými zády, vyfouknutým břichem,

někdy k televizi, k filmu, k internetu, 

nebo jen ke skleničce něčeho dobrého, cigaretce, 

rozvalením se do houpajícího křesla nebo na houpačku, 

nebo rovnou ulehnutím na vysoký polštář pod hlavou.

Potřeba vypnout se ze Života, který se nekontrolovaně valí.

Avšak Život není o vypnutí.

Obzvláště chcete-li, aby Život obsahoval svou Dokonalost,

která vám právem náleží, 

a vy si ji máte od samého počátku příchodu na Zemi „nárokovat“.

Pak nemůžete vypnout, ani fyzicky, ani mentálně.

Dnes se zaměřím na fyzično.

Velmi často nás učili…buď uvolněný, uvolni svaly, uvolni břicho, 

dýchej břichem, dýchej zhluboka pusou, uvolni šíji,

uvolni nohy, hýžďové svaly apod.

Velká většina lidstva si osvojila pocit uvolnění svalů těla do takové míry,

že kráčí životem s vypouklým bříškem, pokrčenými koleny, 

zakulacenými zády, hlavou dopředu, 

kdy uvolněné svaly na krku již neudrží hlavu vzpřímenou,

s jazykem dole, pootevřenou pusou a dýchacími návyky, 

které je připravují o životadárný NO a CO2.

Uvolněný stav těla se stal automatismem, 

který je doprovázen stresem.

Lidé si myslí, že když mají uvolněné svaly těla, 

současně s tím se zbavují stresu.

Opak je pravdou.

Naše psychika je ovládaná chemií.

Chemické látky vytváří v těle různé orgány a žlázy.

Tělo je zkonstruované tak,

že když se požívá, stimuluje pohybem, svalovou zátěží,

pak se vyvíjí,

orgány plní svou funkci správně

a udržují se ve své zdravé velikosti.

Tím nejdůležitějším kormidlem pro udržení svalového tonu těla, 

který stimuluje velikost orgánů, 

zdravé funkce a správnou chemii, 

je jazyk.

Jazyk je propojen kompletně s tělem téměř se všemi jeho částmi 

až do plosek nohou.

Jakékoliv vypínání tonu svalů kdekoliv v těle ovlivňuje pozici jazyka.

Uvolnění krku, uvolnění svalů očí, povolení břišní stěny, hýžďových svalů, 

uvolnění svalů nohou do pokrčení kolenou nebo způsobem, 

kdy lidé stojí rozkročmo, nedotýkají se při stání patami, 

nebo chodí tak, že kladou chodidla vedle sebe

…všechna tato svalová „vypnutí“ způsobují okamžitý pokles jazyka, 

ten vysílá signály do těla, že se děje stresový stav 

a tělo na to specificky odpovídá jiným složením hormonů.

Ale není to jen o chemii.

Jeden pokus velmi krásně vykresluje to, co se děje, 

když se pohyb bytosti jakýmkoliv způsobem omezí.

A to nejenom fixací končetin, 

ale právě i tím, že někdo často „vypíná“ svaly těla.

Hmotnost každého orgánu v těle závisí na fyziologické aktivitě.

Pokud je zátěž malá, orgány se zmenšují.

Američtí vědci učinili zajímavý objev. 

Králíky zbavili možnosti se pohybovat (na jednu končetinu jim dali sádru).

Zjistili, že u nich postupně došlo ke zmenšení důležitých orgánů:

jater, sleziny, ledvin i srdce, které bylo 2krát menší než kontrolní vzorek králíků.

Tudíž, procesy samoobnovování se dějí ve chvíli, 

kdy dochází k určitému stimulu a funkční zátěží.

Jinými slovy,

jakmile si někdo osvojí postupné vypínání svalů těla, 

a to může být dokonce i když jedinec chodí, 

i když sportuje, 

protože i při sportování můžete mít osvojen postupný útlum tonu svalů břicha, 

hýždí, nohou, špatné držení těla – hlavy a krku a ramen, 

pak se děje postupný degenerující proces, 

který lidstvo nazvalo stárnutím.

Víte kolik lidí, kteří budují svaly svého těla, 

má ve skutečnosti špatný postoj hlavy, krku, jazyka? 

Má i přes své svaly vypouklou břišní stěnou, 

drží širokorozchodný postoj nohou, 

kdy ve skutečnosti probíhá i navzdory pravidelnému posilování 

opětovné vypínání svalů těla po zbytek dne?

To je důvod proč mnozí lidé neustále posilují, cvičí, sportují

a přesto pak stojí s povoleným pozadím, 

bříškem, vystrčenou hlavou dopředu, 

pootevřenými ústy, 

což vykazuje nízké držení jazyka a špatné dýchací návyky,

které jsou příčinou neustále se tvořících stresových hormonů v těle.

Nevypínejte život!

Když udržujete ton svalů na těle neustále, 

pak se paradoxně dostáváte do skutečně uvolněného stavu bytí.

Pevným břichem při sezení, stání, chození, a i spaní 

se stimulují vnitřní orgány 

a ty nejenomže udržují svou správnou velikost ale i funkci.

Stáním s patami u sebe, jež se dotýkají, 

udržíte perfektní zpevnění hýžďových svalů, 

které vás směrem nahoru dorovná 

a udrží vám ve správné pozic jazyk. 

To samé platí i pevné břišní stěně. 

Jakékoliv, byť sebemenší uvolnění těchto 2 svalů (břicho a hýždě) 

způsobí odklon jazyka z jeho ideální pozice 

a začne to způsobovat nejenom stres, 

ale i postupnou degradaci obličeje, těla a dýchacích návyků. 

I stará orientální diagnostika se zmiňuje o povolených hýžďových svalech 

jako o znamení obývání životní energie.

V dávných dobách lidé pěstovali znalosti o těle, 

o důležitosti jeho držení, 

o dokonalosti jeho pohybu.

Před pár lety jsem četla zmínku o tom, že ve středověku, 

který pokládáme za temné a primitivní období lidstva, 

se lidé učili chůzi.

Velmi si na ni zakládali a jako by tančili. 

Byla to móda, o které věděli, 

že tak na okolí působí krásně 

a že jim to přináší do těla zdravotní benefity.

V naší tzv. moderní době si medicína hraje na pokrokovou,

přitom popírá skutečné potřeby lidských těl

a v jistých oblastech je nevědomost a nevzdělanost.

Proto většinou lékaři pouze léčí…avšak nikdy lidem neřeknou:

jakmile se naučíte držet lépe tělo, většina chronických nemocí, 

které vás léta trápí, sama zmizí.

A regenerace a omlazení je jen vedlejší efekt.

Naučte se správně dýchat, držte rovně hrdě svou hlavu, 

krk v přímce se svou páteří, 

kráčejte s pevně protaženýma nohama a staženými hýžděmi,

klaďte přitom svá chodidla do přímky, 

držte neustále pevné břicho 

a uvidíte jaké úžasné změny se vám budou dít.

Po prášku břišní stěnu nezpevníte, 

po očkování hlavu a jazyk nenarovnáte.

A jakmile vám vyvstane otázka:

“Jak mám udržet pevné břicho a zadek, celý den?“

Odpovím vám: 

„Plně vědomě, dokud se z toho nestane zvyk,

 ve kterém se cítíte skutečně uvolněně.“

Vše může jít snadno do harmonie,

když kdokoliv skutečně chce,

vytvoří si „záměr“

a díky němu se rozhodne.

Když si stále opakuje, že mu to každý den jde lépe a lépe.

Když výmluvy a litování se nestojí na první místě.

Nebo když rezignace není smyslem života.

Text + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

Děkujeme.

17 komentářů

 • Avatar photo

  Katerina

  Ooohh, Maio, úžasné fotografie a ta poslední to korunuje. Moc Ti to sluší a velmi oceňuji i změnu, že jsi tentokrát šatičky zaměnila za džíny. Jinak co se týže textu, hned při počatečních větách mě napadlo slovo meditace. Právě zde se to, co popisuješ, doporučuje a většinou poloha vsedě a nebo vleže tomu napomáhá. Já jsem si už delší dobu zvykla meditovat ve stoje a je úžasné, jak silně pociťuji tok energie mnou procházející a daří se mi zde i mnohem lépe si zvědomovat a udržovat celkový tonus v těle. Ale přes den to je už o něco složitější, musím být hodně ve střehu, abych si tento postoj udržela a často se přistihuji právě o opaku. No a spánek v tomto stavu, to je pro mě zřejmě kapitola sama pro sebe. Je úžasné číst, že je něco takového možné a přesně jak píšeš ke konci textu, otázka “Jak mám udržet pevné břicho a zadek, celý den?“ se do mé mysli hned vloudila. Děkuji za Tvůj návod, neboť zde viditelně platí pořekadlo -KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE. Tedy v tomto případě se musí zřejmě hooodně chtít a mít opravdu silný záměr, ale ze Tvé reality je vidět, že to opravdu funguje.

  • Avatar photo

   Maia

   KATERINO
   Děkuji za zmínku o meditaci. 🙂
   Meditace je něco, co mi začalo pomáhat upevňovat postoj.
   Ono totiž meditovat a ponořit se do meditace
   a tzv. změněného stavu vědomí,
   nebo hlubokého soustředění,
   vyžaduje tu správnou pozici,
   která když je, tak se v ní dá jednoduše vydržet i hodiny.
   Takže sed není jako sed.

   A jenom správný meditační sed je o perfektně pevném, staženém břichu,
   pevných hýždích,
   perfektně rovné páteři a krku
   a jazyk je v té nejvyšší pozici na horním patře.
   Pak teprve přichází ten vjem spojení
   a to hluboké soustředění nebo změněný stav vědomí.

   Před pár lety jsem viděla jedno video na You-Tube,
   kde seděl mladý muž v dokonalé meditační pozici
   a ten měl teda parádní pozici,
   dokonale na rovno stažené břicho,
   parádně rozšířený hrudník,
   dokonalé svaly na hrudi a rukou a břichu,
   nádherný rovný dlouhý krk a pozici hlavy
   a já úplně žasla, jak majestátný to byl pohled.
   V takové podobné pozici je vykreslován Lord Shiva.

   Doteď je mi líto,
   že jsem si to video neuložila,
   protože teď by se mi do článků perfektně hodilo.

   Meditace ve stoje je zajímavý nápad. 🙂
   Určitě to vyzkouším.
   A mám radost jak tuto inspiraci popisuješ,
   protože to může být i pro jiné mnohem účinější,
   než ne úplně dobrý sed, ve kterém se vrtí,
   a něco je bolí…a to pak odvádí pozornost. 🙂

   Jinak zpočátku udržovat tělo v dobrém postoji,
   i při úklidu, vaření, praní,
   práci na zahradě, a pod.
   je fakt o plném uvědomování si toho, že jste.
   Každou chvilku si to uvědomit,
   upravit, ale tělo za jistý krátký čas začne jít naproti,
   protože se mnohem rychleji a rádo vrací do dokonalosti,
   než do pokrouceného neharmonického stavu. 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   BARUŠKO
   to je milé, že Tě tento druh článků baví. 🙂 🙂

   Když už to má člověk namáklé,
   tak cítí své tělo.
   Cítí své části, své svaly
   a zachytí i ten nejjemnější signál.
   Cítí lehkost, se kterou kráčí
   a ví, že za horizontem srávného postoje je ještě lepší postoj.
   Jakoby tělo nemělo hranice toho,
   kam lze věci vylepšit. 🙂
   A Život,
   který v tom vylepšeném postoji proudí více zlehka,
   ho k tomu překročení hranic přímo vyzývá.

 • Avatar photo

  Hana

  Milá Maio, modrá Ti moc sluší, radost pohledět. Zatažené břicho si hlídám už od posledního článku, kdy jsi to zmiňovala. Přidám ještě hýždě. Jazyk mám pocit, že mi podpírá horní patro automaticky, ale nevím, zda to má být celou plochou až od kořene. U toho kořene se to hůř zvedá, ale ubytel ani nemusím hlídat. To zatažení je mi vyloženě příjemné a cítím, že se to tělo samo k tomu dorovnává (ramena a natahuje se sám krk nahoru). Ale zatím přelává starý zvyk toho uvolnění, ale vytvářím si nový zvyk toho správného postoje, abych to měla zautomatizované. Přeji všem krásné dny s hlavou vztyčenou. Hana.

  • Avatar photo

   Maia

   HANI
   parádní. 🙂
   Mám radost, protože to,
   že cítíš, když pevně držíš břicho,
   je přesně tak.
   Jakmile je jedna část těla uvedena do vylepšeného stavu,
   tělo ji na mnoha místech následuje.
   Takže stažené břicho ovlivňuje další porovnání páteře
   a ano, i pozici jazyka,
   který je s břišními svaly propojen
   a jeho pozice jde hodně automicky.

   Jinak jazyk musí být zdvižen od kořene
   a v bocích tlačí na horní stoličky.
   Jakoby se o ně zaparkuje.
   Takže nejenom že je opřen o horní patro,
   ale ta síla jde i do stran v zadní části.
   Ve předu jazyk sedí tak 1 cm za předními zuby
   za takovým jakoby kopečkem,
   který lze špičkou jazyka nahmatat.
   A čím silněji jazyk tlačí na patro a do stran,
   tím k větším změnám v oblčeji dochází.

   A nejenom v obličeji,
   ale stimuluje to vagusový nerv
   a ten ovlivňuje ohromné množství procesů v těle.
   A jako bonus navíc,
   perfektní pozice jazyka opravdu souvisí se zvýšeným vědomím
   a duchovním probuzením.

   Prostě…vše co jde nahoru…je duchovní probuzení, omlazení, zdraví, jasnost,
   dokonalá aktivita a život.
   Vše co jde dolů je degradace, úpadek, nemoc, stárnutí, chřadnutí, úbytek životní síly a smrt.

   Proto nikdy nenajdeš starého člověka,
   který by dokonale držel páteř, svaly v tonu a jazyk v perfektní pozici nahoře na patře.

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, krásný článek! Moc děkuji! ❤️❤️❤️
  Velmi oceňuji tyto Tvé zkušenosti a ukázky toho, jak ovlivňovat své tělo. V posledních měsících ve svých záměrech své tělo oceňuji a přikazuji mu, jak chci, aby vypadalo a dějí se krásné změny. Zatím neumím si neulevit a nepovolit. Ale často si přes den uvědomím a změním svůj postoj, držení jazyka a zpevním své hýždě a břicho. A vždycky se za to ocením. ❤️❤️❤️ A ve svém oceňování si vždy říkám a píšu, že mi to jde lépe a lépe! 🥰
  Pokud bys měla inspiraci, chtěla bych se zeptat, jak jsi sama tyto změny dělala, jak dlouho jsi s tím pracovala a zkrátka každý Tvůj postřeh a zkušenost je super, protože jsi živoucí ukázka dokonalé inspirace. ❤️❤️❤️
  Děkuji za Tvé fotky! Je to paráda! 🥰

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   děkuji za Tvé úspěchy a za krásný příspěvek.
   Nádherná inspirace, jak se podpořit i na vibrační úrovni. 🙂

   Ohledně toho, jak jsem tyto změny dělala já,
   to asi budu muset chvíli uvažovat a propojovat.
   Určitě mě ale k tomu dovedl můj nechtěný stav,
   kdy jsem např. měla právě ten nechtěný tvar postavy,
   tvar hrušky a prý je to genetické a prý s tím nejde nic udělat. 😉
   A k tomu protáhlejší obličej s delším nosem.
   A mě uvnitř něco pohánělo,
   že najdu způsob,
   jak to já změním
   a protože jsem v logice byla na školách vždy výborná,
   tak mě pomáhala logika,
   jen jsem ji nevyužívala tak, jak se běžně učí.

   Propojovala jsem si věci a informace,
   které jsem podle běžných společenských zvyklostí propojovat nikdy neměla. 🙂
   A když jsem překračovala tento horizont,
   pak jsem tam našla veliké poklady.

   Možná, někdy by to bylo na samostatný článek. 🙂 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Kate

  Maio, perfektni! Dekuji Ti za skvely navod, i ja se tesim na vysledky, jak budu toto praktikovat a jak mi to casem pujde lepe a lepe. Jazyk uz si nejakou dobu hlidam, i kdyz je stale co vylepsovat a ted se vice zamerim jeste i na brisko a zadecek ☺️
  Velky dik i za nadherne fotky, Tve osobni mi obzvlast delaji velkou radost, vypadas fantasticky
  🌺! Bavi me prohlizet si krasne zeny, ocenovat a inspirovat se u nich 😉

  • Avatar photo

   Maia

   KATE
   děkuji. 🙂 🙂 🙂
   Co se týče jazyka, jakmile budeš více hlídat stažené bříško a zadeček,
   pak ucítíš i brzy uvidíš na obličeji vylepšení
   a posun ohledně držení jazyka.
   Ty vztahy jsou vzájemně propojené.

   A souzním s prohlížením si krásných žen.
   Kdysi, kdysi dávno, před mou změnou,
   jsem na krásné ženy žárlila.
   Teď je moc a moc oceňuji,
   obvzláště je-li ta žena přírodně krásná.

   A za tím, že to oceňuji s upřímností,
   je vědění a poznání,
   že sama mám ten potenciál,
   který je nekonečný
   a že vše je rok od roku, měsíc od měsíce lepší a lepší a lepší.

   Vědění …to je lék na všechny neharmonické pocity. 🙂

 • Avatar photo

  Azuzi

  Maia krásne fotky v lese s Tebou. To telo si tiež uvedomujem, všimla som si, že lavé plece niekedy pri chôdzi dávam dole, tak sa to snažím uvedomovať a narovnávať ho pri chôdzi a aj pri mojom behaní. A to som si všimla, že celú ľavú stranu mám nejakú inú, aj lavý bedrový kĺb niekedy cítim, potom trochu koleno a pokračuje to až do spodnej klenby na nohe a prirom sa to začína v krčnej chrbtici a toto cvičenie s rovnou hlavou a jazykom na správnom mieste je cesta k náprave. Všetko je to prepojené. Veľmi rada chdím sama behávať do lesa, v lese je taká super energia. 🙂.

  • Avatar photo

   Maia

   AZUZI
   to je úžasné sebepoznání. 🙂
   A na vše je jednoduchý způsob,
   jak to rychle změnit.
   Najdi si stranu na krku,
   kde máš zkrácenější postranní šlachy.
   Poznáš podle toho,
   na které straně jde hůře uklonit hlava do strany,
   když si při tom držíš na té straně rameno dolů.
   A pak tu stranu pravidelně tímto způsobem procvičuj.
   Ještě si při tom protahování pomož i tím, že si druhou rukou za uchem chytneš hlavu
   a natahuješ to co nejvíce to jde.
   Postupně a docela ve velmi krátkém čase se ta disharmonie narovná
   a s tím se porovná celá strana těla,
   včetně beder a kyčlí. 🙂

   Velmi často skutečně všechny nerovnováhy v páteři a nohou
   vychází z nerovnováhy čelistí, jazyka a krčních svalů.

Přidat komentář