• MAIA TEXTY,  PENÍZE

  REALITA UKAZUJE NABÍZENOU VIBRACI

  Jelikož k manifestaci u většiny dochází s jistým zpožděním, pak realita ukazuje na vibraci, která byla nabízena v minulosti. To se moc rádo slyší, jelikož lidé mají vždy lepší pocit z naděje, že už je teď všechno jinak. Pokud se tedy takový člověk soustředí na to, že si záměrně vybírá dávat převážnou část pozornosti a dělat to, z čeho má jen dobrý pocit, posune se z naděje směrem k vědění. Pokud však i z tohoto informačního bodu nadále dlouze sleduje realitu a setrvává ve starých programech zaměřování se, používá stále stejné věty o jejichž významu nepřemýšlí, pak pokračuje dál ve stále stejném nabízení své vibrace. Tudíž jeho realita nejenže odráží minulou vibraci, ale on dál přitahuje ve stejném vyzařování,…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ÚSPĚŠNÝ BYZNYS ZA 1 ROK

  Předpokládejme,  že se rozhodnete pro určitou aktivitu:  Místo toho,  abyste o tom mluvili se svými přáteli,  svými známými,  předpokládejme,  že se obrátíte na svoji „Velkou Přítomnost Života“ a řeknete: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,  tato aktivita je to,  co bych chtěl dělat.  Dej mi jasně a rozhodně pocítit,  jestli je to věc,  která je pro mě Božím plánem! “ Pak pokud pocítíte nadšení a hnací sílu  pokračujte,  jednoduše řekněte: „Nyní, Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,  převezmi velení nad touto myslí a tělem!“  Produkuj Svou Dokonalost  a ovládni to Svou Nadvládou!  Toto je Tvé podnikání;  Nyní do tohoto podnikání promítni Své Mocné Paprsky Světla,  Své Mocné Proudy Energie!  Natáhni Své Milující Paže  a…

 • PENÍZE,  Transformace

  TAJEMSTVÍ TRANSMUTACE SEXU

  Lidská mysl reaguje na stimuly! Mezi největší a nejmocnější z těchto stimulů  patří nutkavá potřeba sexu. Když je tato potřeba ovládnuta a transmutována,  její hnací síla povznese člověka do vyšších sfér myšlení, které mu pomůžou překonat zdroje starostí a potíží,  jež lemují jejich cestu na nižší úrovni. Bohužel s takovým objevem přišli jen géniové.  Ostatní se jen poddali sexuální touze,  aniž kdy objevili její hlavní potenciál,  což vysvětluje,  proč je tak velké množství těch „ostatních“  ve srovnání s počtem géniů. Myšlením k bohatství: Napoleon Hill Fotografie: Maia Špačková

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PRECIPITACE VŠEHO, PO ČEM TOUŽÍTE 

  Neustále se střežte ve vnějším kontaktu, abyste nevědomky nepřijímali zdání věcí, nebo strach z takzvaných finančníků.  Bůh řídí váš svět,  váš domov, vaše podnikání,  a to je vše, co vás zajímá.  Nebojte se, že se vám začíná zdát fantazie,  když cítíte blízkost plného projevení Mocné,  individualizované Přítomnosti.  Radujte se!   Věřte v Mocnou Přítomnost,  která drží ve svém objetí vše na tomto světě,  po čem můžete toužit,  nebo co chcete použít.  Nejste závislí na vnějších věcech.  S radostným vstupem do této Mocné Síly a Přítomnosti,  která obsahuje vše, nevidíte,  co by vám bylo poskytnuto,  kdyby to bylo všechno uvolněno? Chci, abyste cítili,  s radostí přijímali  a se vším svým bytím…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  KDO VLASTNÍ PENÍZE?

  Jednoho dne, pánové, prostředník zmizí.  Jaká to bude hodina radosti,  až prostředník zmizí z vaší Ameriky.  Pak budou výrobce a spotřebitel ve své mocné činnosti jedno  a všichni budou prosperovat.  Distributorovi bude zaplacena dostatečná částka za jeho svobodu a štěstí.  Pak nedojde k žádné kontrole cen,  která by odčerpávala spotřebiteli a výrobci  a přitahovala velký zisk do rukou toho,  kdo nemá nárok na platbu ničeho jiného než na poskytovanou službu.   Potom lidstvo vstoupí do rovnováhy života.  Přemýšlej o tom!  V této velké Americe,  kde by se harmonie lidstva promítla do Země  a Země by sama o sobě produkovala neomezenou hojnost,  tak tito jedinci tvrdí,  že musíme držet ceny na…

 • PENÍZE,  Transformace

  ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI – NEJMOCNĚJŠÍ ZÁKON VESMÍRU

  Vaše touha po zlepšení finanční situace se nemůže naplnit, jestliže často žárlíte na majetek svého bližního, protože vibrace vaší touhy a vibrace vaší žárlivosti jsou odlišné. Když pochopíte svou vibrační povahu, umožní vám to, abyste snadno a vědomě vytvářeli svou realitu.  Postupem času a praxí potom objevíte, že veškerá přání, která máte, lze snadno uskutečnit – protože neexistuje nic, co byste nemohli dělat, mít nebo tím být. Ukázka je z knihy POŽÁDEJ A JE TI DÁNO od Esther a Jerry Hicks (Učení Abrahamovo). Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající signál zase zpátky. Tento proces nazýváme „zákonem přitažlivosti“. Zákon přitažlivosti zní: To, co si je…

 • PENÍZE,  Transformace

  CO SI POČÍT S OBAVAMI Z CELOSVĚTOVÉ FINANČNÍ KRIZE

  Většina lidí se tolik zaobírá tím, co dělají a nač myslí druzí, že zapomínají na svůj vlastní vývoj. Následkem toho je pocit prázdnoty, který pak mylně dávají za vinu chování nebo názorům druhých. Jenže v tom to nikdy není. Každý jeden pocit, který máte, dobrý nebo špatný, vypovídá o vztahu mezi vaší momentální myšlenkou a pohledem Zdroje ve vašem nitru na dané téma. Někteří lidé mají strach nebo pocit úzkosti, protože jsou momentálně bez práce nebo zdroje příjmu. Jenže strach, který má dnes většina lidí, pramení z negativních spekulací o tom, jak se může situace zhoršit a jaký dopad to bude mít na jejich soukromý život. Když lidé věnují pozornost vážným finančním problémům,…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  VESMÍRNÝ MANAŽER

  Mnoho lidí při hledání svého životního poslání užívá slovo „uspokojovat“. Ráda bych upozornila na to, že slova mají svou specifickou vibraci  a slovo „spokojenost“ stojí na pocitové hranici hned vedle „nudy“. Ve slově spokojenost je uložena vibrace většiny, která je spokojená.  Spokojenost je vzdálená od radosti, vášně a nadšení!  Ale těsně sousedí s pocitem „nudy“.  Spokojenost se vyvolává po ukojení základních pudů, ukonejší na malou chvíli,  avšak je bez produkování tvořivých emocí jako je „radost, vášeň, nadšení“. Teprve „nadšení, radost a vášeň“ je tím,  co „umožňuje“ proudit bohatství a hojnosti z vašeho Zdroje do fyzického života.  Další věc je spojování svého „poslání“ nebo něčeho, z čeho cítíte nadšení, radost, či vášeň, předem s programem „uživení se“.…