PENÍZE

MOC A PENÍZE 

„Chudoba znamená cítit se chudým.“

                                                   Ralph Waldo Emerson (1803 -1882)

                                                    spisovatel transcendentalista

Jaké pocity ve vás vyvolávají peníze?

Většina lidí řekne, že peníze miluje, ale nemají z nich dobrý pocit, pokud jich nemají dost. Jestliže má někdo tolik peněz, kolik potřebuje, má z peněz docela jistě i dobrý pocit. Proto dokážete určit, jaké pocity ve vás peníze vyvolávají, protože nemáte-li tolik, kolik potřebujete, nejsou ty pocity dobré.

Podívejte se do světa, uvidíte, že spousta lidí nemá z peněz dobrý pocit, protože většina světových peněz a bohatství je v rukou asi deseti procent lidí. Jediný rozdíl mezi bohatými a všemi ostatními je v tom, že bohatí lidé vydávají více dobrých pocitů týkajících se peněz než těch špatných. Je to takhle jednoduché.

Proč se tolik lidí cítí kvůli penězům špatně?

Nejde o to, že by nikdy žádné peníze neměli, protože většina lidí, kteří peníze mají, začínala z ničeho. Důvod, proč má tolik lidí z peněz špatný pocit, je v tom, že jsou plni negativních přesvědčení ohledně peněz, a tato negativní přesvědčení přikrmují od dětství jejich podvědomí. Přesvědčení jako „nemůžeme si to dovolit“, „peníze jsou zlo“, „bohatí jsou určitě nečestní“, „chtít peníze je špatné a není to duchovní“, „mít spoustu peněz znamená tvrdou práci“.

Jako malí přijmete všechno, co vám rodiče, učitelé a společnost říkají. Aniž si to uvědomujete, vyrůstáte s negativními pocity týkajícími se peněz. Ironií je, že vám říkají, jak je špatné peníze chtít, ale přitom vás nabádají, že si máte na živobytí vydělat, přestože by to znamenalo dělat práci, kterou nemáte rádi. Možná vám dokonce říkali, že živobytí můžete získat jenom v určitých zaměstnáních a že ten seznam je omezený.

Nic z toho není pravda. Lidé, kteří vám říkají takové věci, jsou v tom ovšem nevinně, protože oni věří a cítí, že to pravda je. Jelikož tomu věří, zákon přitažlivosti z toho pravdu v jejich životě také vytvoří. Vy se nyní učíte, že život funguje docela jinak. Když máte v životě nedostatek peněz, je to proto, že vydáváte víc špatných pocitů týkajících se peněz než těch dobrých.

„Když si uvědomíte, že vám nic nechybí, začne vám patřit celý svět.“

                                                                      Lao C‘(asi před 6.století př.n.l.)

                                                                      Zakladatel taoismu

LÁSKA JE JAKO LEPIDLO

Pocházím ze skromného prostředí, rodiče nechtěli mít nějak moc peněz, ale měli co dělat, abychom vůbec vyšli. Proto jsem vyrůstala se stejnými negativními názory na peníze jako většina lidí. Věděla jsem, že musím svoje pocity ohledně peněz změnit, abych změnila okolnosti, a taky jsem věděla, že musím naprosto změnit sama sebe, aby ke mně peníze nejen přicházely, ale také se mě držely!

Viděla jsem, že lidé, kteří mají peníze, je nejen přitahují, také je u sebe dokážou udržet. Když vezmete všechny peníze světa a rozdělíte je rovnoměrně mezi všechny lidi, za krátkou dobu budou peníze zase zpátky v rukou oněch několika málo procent, protože zákon přitažlivosti jde vždy za láskou a těch pár procent lidí, kteří vysílají kladné pocity ohledně peněz, je k sobě zase jako magnet přitáhne. Síla lásky přesouvá všechny peníze a všechno bohatství světa a přesouvá je podle zákona.

„Je to věčný a nejzákladnější princip, zabudovaný do všeho, do každého filozofického systému, každého náboženství, každé vědy. Zákonu lásky neuniknete.“

                                                                               Charles Haanel (1866-1949)

                                                                                Spisovatel nového myšlení

Můžete vidět zákon přitažlivosti v praxi v případě lidí, kteří vyhráli v loterii. Představovali si a z celého srdce prožívali, že vyhrají v loterii. Mluvili o tom, co budou dělat, „až“ vyhrají, ne o tom, co bude, „pokud (když)“ vyhrají, plánovali si a představovali, co provedou, „až“ vyhrají. A vyhráli! Jenomže statistika o výhercích v loterii ukazuje, že peníze se někoho drží, a někoho ne. Za pár let po výhře většina lidí o ty peníze přišla a měla větší dluhy než před oním vyhraním.

Stalo se toto: k výhře v loterii sice využili zákon přitažlivosti, jenomže poté, co peníze dostali, nezměnili své pocity ohledně peněz, proto všechno zase ztratili. Peníze se u nich neudržely!

Když nemáte z peněz dobrý pocit, odpuzujete je. Nikdy se u vás neudrží. I kdybyste získali peníze navíc s nimiž jste nepočítali, za chviličku zjistíte, že vám už zase proklouzly mezi prsty. Přicházejí větší účty, věci se rozbíjejí, přihodí se všelijaké nepředvídatelné události, a to vše vám vytahuje z kapes další a další peníze a doslova vám je to rve z rukou.

Co tedy dělat, aby se u vás peníze držely?

Milujte je!

Láska je přitažlivá síla, která peníze přináší, a láska je také tou silou, díky níž peníze drží! Nemá nic společného s tím, jestli jste dobrý, nebo špatný člověk. Tato otázka je zcela mimo diskusi, protože jste mnohem úžasnější, než si nejspíš uvědomujete.

Musíte vydávat lásku a cítit se kvůli penězům dobře, abyste je k sobě přitáhli a udrželi si je! Jestli vám zrovna v této chvíli peníze chybějí a dluh na kreditní kartě vám narůstá, nemáte žádnou schopnost si peníze udržet a odpuzujete je.

Je úplně jedno, v jakém stavu se vaše finance právě teď nacházejí. Je úplně jedno, v jakém stavu jsou finance vašeho podniku, vaší země nebo celého světa. Nic takového jako beznadějná situace neexistuje. I za velké krize někteří lidé báječně prospívali, protože znali zákon lásky a přitažlivosti. Uváděli ten zákon v život, protože si představovali a v duchu prožívali všechno, co chtěli, a určovali okolnosti, jež je budou obklopovat.

„Dovolte svému životu, aby byl dobrý, i časům, aby byly dobré. Své časy si určujeme sami; jací jsme my, takový je i náš čas.“

                                                                    svatý Augustin z Hippa (354 -430)

                                                                    teolog a biskup

Síla lásky dokáže překonat každičkou překážku nebo situaci. Světové problémy nejsou pro sílu lásky žádnou překážkou. Zákon přitažlivosti funguje se stejnou silou v dobrých i zlých časech.

JAK ZMĚNIT SVÉ CITY K PENĚZŮM

Když změníte to, co v souvislosti s penězi cítíte, změní se i jejich množství ve vašem životě. Čím lepší pocity ve vás peníze vyvolávají, tím více je k sobě přitahujete jako magnet.

Nemáte-li dost peněz, nebudete mít dobrý pocit, když dostanete nějaký účet. Ale v okamžiku, kdy na ten účet zareagujete negativně, vydáte špatný pocit, a zcela jistě přilákáte účty ještě větší. Cokoliv dáváte, to také dostáváte. Nejdůležitější je při placení účtů najít způsob, jakýkoliv, jak z toho mít dobrý pocit. Nikdy neplaťte účet, když se necítíte dobře, protože to k vám přitáhne jenom další účty.

Chcete-li změnit, co cítíte, musíte využít svou představivost, abyste své účty změnili na něco, z čeho máte lepší pocit. Můžete si představovat, že to nejsou žádné účty, ale že jste se jen rozhodli darovat peníze každé společnosti nebo každému člověku, protože vám poskytuje tak skvělé služby.

Představte si, že účty jsou ve skutečnosti šeky, které dostáváte. Nebo použijte vděčnost a poděkujte formě, která ten účet poslala, protože si uvědomujete, jaký prospěch jste z její služby měli – z elektřiny nebo z toho, že máte kde bydlet. Můžete si na účet, když ho platíte, dopředu napsat: „Děkuji – zaplaceno.“ Jestliže nemáte zrovna teď dost peněz, abyste účet vyrovnali, napište přes něj: „Děkuji za peníze.“ Zákon přitažlivosti se neptá, jestli je to, co si představujete a co cítíte, skutečné. Reaguje na to, co vysíláte, a tečka.

„Nejste odměňováni podle své práce nebo času, ale podle míry své lásky. „

                                                                  svatá Kateřina Jienská (1347 – 1380)

                                                                  filozofka a učitelka katolické církve

Když dostáváte plat, buďte za něj vděční, aby se násobil! Většina lidí se ani necítí dobře, když dostanete zaplaceno, protože si dělají starosti, jak vůbec s platem vyjdou. Propásnou báječnou příležitost dávat lásku, kdykoli dostávají peníze. Když se vám do rukou dostanou nějaké peníze, byť by to bylo sebeméně, buďte vděční! Pamatujte, že vše, za co projevíte vděčnost, se násobí. Vděk je skvělý násobitel!

VYUŽIJTE KAŽDOU PŘÍLEŽITOST SI HRÁT

Podchyťte každý okamžik, kdy nakládáte s penězi, k tomu, abyste jejich množství znásobili svým dobrým pocitem. Když za něco platíte, vysílejte láskyplné pocity! Vydávejte peníze s láskou! Láskyplně si představujte, jak vaše peníze pomáhají dané firmě a lidem, kteří v ní pracují. Tak budete mít z peněz, které vydáváte, dobrý pocit a nebudete se cítit špatně, protože máte peněz míň. Rozdíl mezi těmito dvěma pocity je stejný jako ten, jestli máte peněz spousty, nebo jestli s nimi naopak celý život bojujete.

Můžete hrát jednu hru, která vám připomene, že se máte ohledně peněz cítit dobře, kdykoli s nimi přijdete do styku.Představte si dolarovou bankovku. Představte si její líc jako pozitivní stranu, která zastupuje hojnost peněz. Rub této bankovky si představte jako negativní stranu zastupující nedostatek peněz. Kdykoliv nakládáte s penězi, otáčejte bankovky i mince lícem nahoru, směrem k sobě. Do peněženky si je ukládejte lícem k sobě. Když peníze vydáváte, ať jsou lícem nahoru, Takto vám samy peníze pomohou připomínat, že se máte cítit dobře, protože jich máte spousty.

Když používáte kartu, otočte ji nahoru, svým jménem k sobě, protože přední strana karty vám říká, že je na ní hojnost peněz a že nese vaše jméno!

Když za cokoliv platíte a podáváte kartu nebo peníze, představujte si, že hojnost peněz má i ten člověk, kterému je dáváte, a myslete to upřímně. Cokoliv dáváte, to také obdržíte!

Představte si, že už teď jste bohatí. Představte si, že už teď máte všechny peníze, které potřebujete. V čem byste žili jinak? Myslete na všechno, co byste dělali. Jak byste se cítili?

Cítili byste se jinak, a proto byste také jinak chodili.

Jinak byste mluvili.

Jinak byste se nosili, pohybovali se.

Jinak na všechno reagovali, i na další účty.

Jinak byste reagovali na lidi, okolnosti, události a vůbec všechno v životě.

Protože byste se jinak „cítili“!

Byli byste uvolnění. V duši byste měli klid. Cítili byste se šťastní. Nic by nebyl problém. Užívali byste si každý den a nemysleli na zítřek. Přesně takový pocit chcete zachytit. To je pocit lásky k penězům a ten pocit se vás drží jako magnet!

„Zachyťte pocit spojený s okamžikem, kdy se vám splní přání, s okamžikem, kdy cítíte, že už vám patří, po čem toužíte, a vaše přání se vyjeví i ve skutečnosti.“

                                                                    Neville Goddard (1905-1972)

                                                                    spisovatel nového myšlení

LÁSKA PŘICHÁZÍ NEOMEZENÝMI CESTAMI

Peníze jsou jenom nástroj, abyste v životě mohli zažívat to, co máte rádi. Když myslíte na všechno, co můžete díky penězům dělat, cítíte víc lásky a radosti, než když myslíte jenom na peníze samy. Představujte si, že jste s tím, co máte rádi, děláte, co zbožňujete, máte věci, které milujete, protože pak budete cítit mnohem více lásky, než kdybyste mysleli jenom na peníze.

Přitažlivá síla lásky vám to, po čem toužíte, přináší mnoha neomezenými způsoby, a jen jedna z těch cest zahrnuje peníze. Nedělejte tu chybu, že si začnete myslet, že peníze jsou jediný způsob, jak něco získat. To je krátkozraké myšlení a vy si tím omezujete vlastní život!

Moje sestra k sobě přilákala nové auto, velmi dobrodružným sledem událostí. Jela do práce a ocitla se v bleskovém přívalu vody, auto se jí zastavilo. Na naléhání záchranáře se nechala přenést na suchou zem, přestože voda nebyla nebezpečně vysoko. Celou dobu se tomu zážitku smála, její záchrana se dokonce dostala do nočních zpráv v televizi. Sestřino auto bylo vodou nenapravitelně poškozeno. Za dva týdny dostala velký šek a koupila si auto, o jakém snila.

Nejúžasnější na celé historce je skutečnost, že sestra v té době renovovala dům a neměla na nové auto peníze. Ani si nepředstavovala, že nějaké nové auto má. Přilákala k sobě to krásné nové auto tím, protože plakala radostí, když slyšela, že náš další sourozenec získal nové auto. Sestra byla tak šťastná a vydávala tolik lásky našemu sourozenci, který měl nové auto, že zákon přitažlivosti pohnul každým prvkem, každou okolností a událostí, aby nové auto dal i jí. 

Taková je síla lásky!

Nebudete vědět, jak dostanete, co chcete, dokud se to k vám nedostane, ale síla lásky to ví.

Nebraňte tomu a věřte.

Představujte si, co chcete, vnímejte štěstí v duši a přitažlivá síla lásky najde dokonalý způsob,

jak vám to dodat.

Naše lidská mysl je omezená, ale inteligence lásky omezená není.

Její cesty se vymykají našemu chápání.

Neomezujte svůj život tím, že byste peníze považovali za jediný způsob,

jak získat něco, co chcete.

Nedělejte si z peněz jediný cíl, ale za cíl si dejte to,

čím chcete být,

co chcete dělat nebo mít.

Když chcete nový dům, představujte si ho a prociťte radost z toho,

že v něm žijete.

Když chcete krásné šaty, nové přístroje nebo auto; když se chcete dostat na vysokou,

přestěhovat se do jiné země, naučit se něčemu v hudbě, herectví nebo ve sportu

– představujte si to!

Všechno se k vám dostane neomezeným množstvím cest.

Zdroj ukázky: MOC

Autor: Rhonda Byrne

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Eliška Nováková

  Diky, díky, díky 🥰 tak tohle je naprosto úžasně napsáno a krásně vysvětleno, četla jsem hned několikrát a mám z toho velkou radost a hned se mi lépe a veseleji představuje všechno krásné po čem toužím. Maio jsi poklad ❤

 • Avatar photo

  Katerina

  Maio,
  toto je další skvělý text, u kterého vnímám silnou pozitivní energií a který mi připomněl nedávno prožitou situaci, týkající se právě tohoto tématu. Stala se asi před necelými třemi měsíci, kdy si spokojeně jedu mým milovaným autíčkem, když tu na mě cestou městem najednou blikne na semaforu oranžová. V prvním okamžiku překvapení přibrzdím a hlavou se začnou honit myšlenky typu stihnu to ještě či nestihnu, mám projet či nikoliv, určitě to znáte, občas se to přihodí. Nicméně vzápětí jsem nakonec zjistila, že to už ubrzdit nestihnu a tak rozhodnutí bylo jasné, jedůůůůů a jela jsem. No a když jsem pak mrkla do zpětného zrcátka a zjistila, že na mě taky šibalsky mrknul svým červeným očkem i nainstalovaný pan Radar, došlo mi, že moje rozhodnutí nebylo zrovna to nejlepší. Nebudu zastírat, že moje původní dobrá nálada se rázem vypařila jak pára nad hrncem, aby ji vystřídalo naštvání a frustrace, neboť jsem věděla, že tento přestupek tady není zrovna levná záležitost. Avšak jak míjely kilometry směrem k domovu, začala jsem si uvědomovat, že se stávám stále víc klidnější a když jsem pak vstupovala do domovníchi dvěří, hlavou mi běžely již myšlenky jako „však ono to nějak dopadne, třeba se to nějak vyřeší, zatím to z hlavy vypusť“. A tak jsem vypustila. Až teprve po pár týdnech, kdy na mě ze schránky vykoukla obálka od dopravní policie a bylo mi jasné, co v sobě asi skrývá, se mi vše opět vybavilo. Ale v tom okamžiku jsem kupodivu už všechno přijala s naprostým klidem a rozhodla se, že obálku zatím otvírat nebudu a šoupla ji mezi hromadu knih k malému odpočinku. Říkala jsem si, proč bych nezkusila něco podniknout, třeba způsob, o kterém se zmiňuje kvantový fyzik Jan Rak, kdy udával přklad s dopisem od „finančáku“. A tak má obálka v klidu ležela asi dva týdny, než jsem se rozhodla ji konečně otevřít. To jsem už byla úplně v pohodě, možná jen trošku zvědavá, copak mě asi očekává. Ve skutečnosti jsem si připadala při jejím otevírání a pomalém vytahování jejího obsahu jako kouzelník, když tahá králíky z klobouku. Nebudu vás dál dlouho napínat, kouzla se bohužel nakonec nekonala. Ale možná přece jen. Uvědomila jsem si, že i když mám za přestupek osmi desetin sekundy vyplácnout docela slušnou sumičku, což by zřejmě jiného člověka nemálo rozhodilo, já zůstala zcela v klidu a dobré náladě rozhodnutá , že ono se to uržitě nějak vyřeší a s tímto obálka opět putovala na své místo mezi stoh knih k dalšímu odpočinku.. A světe div se, ono se to vskutku vyřešilo . A co je na tom zajímavé, že aktérem bylo opět mé milované autíčko. Za pár dní nato se totiž stalo obětí dopravní nehody na jednom parkovišti a tak když mi pak pojišťovna vyplatila peníze, stačilo to nejen na jeho opravu,ale i na zaplacení pokuty a ještě mi něco i zůstalo. No není to krásné? A tak velmi oceňuji lásku a péči, kterou mi vesmír neustále poskytuje.
  A ještě k placení bankovkami, jak je zde v textu zmiňováno , tak já vždy při placení říkám s láskou „jděte a brzy se vraťe i s kámoškami „

  • Avatar photo

   Maia

   KATEŘINO
   děkuji za velmi zajímavý příběh.
   Náš Zdroj zná cestu nejmenšího odporu,
   jak k nám může poslat různé věci.
   A tak nás to mnohdy překvapí, kde je Zdroj schopen vidět místečko,
   kudy nám může kousek podsunout, kde není tak silný odpor.
   Pak jsou z toho takové krásné příběhy. 🙂 🙂