MAIA TEXTY,  PENÍZE

SEBELÁSKA A PENÍZE

Mnoho, mnoho lidí v této době žádá o více peněz.

Žádají mnohem více než kdy jindy.

Mnoha lidem do jejich rozpočtu jak rodinného, nebo firemního zasáhla jistá doba,

která na dva roky vyvolala u některé části lidstva strach, 

ale u mnohých mnohá omezení, která nečekali 

a která se odrazila do jisté míry na jejich zavedené hojnosti, jež měli.

A než se mnozí stačili z této doby nadechnout, přišla další akce, 

a začala odčerpávat další peníze, pozornost a energii.

Zde nastává okamžik, kdy si mnozí začínají uvědomovat, že věci, 

které před tím produkovaly jistou úroveň hojnosti 

pro spokojenost či jistotu, 

najednou z čistě materiálního postoje přestávají fungovat.

Proto se lidé začínají, mnohem více než kdy jindy, obracet k nástrojům, 

které můžeme zahrnout do skupiny „duchovní praxe“.

Nejde o nic jiného, než o hledání a nacházení cest 

a spojení přímo s naším Zdrojem, protože jak stále více z nás cítí,  

tam uvnitř je jediná jistota pro další fungování ve vnějším světě.

Stejně tak někteří cítí rozladěnost ze všeho, 

co ve vnějším světě ohledně dění vidí nebo čtou 

a jasně vnímají, 

že odpojování se od toho, co je, 

o čem se píše a mluví, je tím nejlepším způsobem, 

jak si udržet co nejdéle lepší a lepší pocity.

Jdou správnou cestou nezaměřovat se na vnější svět – politiku,

ekonomiku, či nesouladné zkušenosti cizích lidí, 

jejichž vibrační podstatu by věnováním své pozornosti 

přitahovali do své zkušenosti.

Takto se pak tvoří obecná pravda, běžné nemoci a degenerace,

nedostatek, krize, pandemie, války apod.

Lidem to dochází stále více a nachází různé cesty,

jak si pro sebe umožnit něco jiného, 

něco lepšího, něco, po čem jejich srdce touží.

Do toho patří i více peněz, 

protože peníze jsou v dnešní době o hodně velkém 

kusu „svobody“.

A jakmile jde o téma peněz, není to o tom, to „vytvořit“,

ale celá podstata této svobody je o tom, si ji „umožnit“.

Nejdříve je nutné, k tomu, abyste zahájili „umožnění“, vědět, 

že veškerý blahobyt, veškeré peníze, 

jež by vám v pozici multimiliardářů stačily na více než 20–30 životů, 

máte hotové a připravené k tomu, 

abyste je mohli použít v tomto materiálním světě. 

Již jen uvědomování si této Pravdy, 

vám přenastavuje vaši osobní vibraci.

V této vědomosti jasně víte, že neexistuje jeden koláč pro všechny,

ale že koláče rostou s tím, 

kolik lidí si umožňuje přinést do této reality své vlastní Bohatství.

Neexistuje omezenost zdrojů, omezenost peněz, omezenost příležitostí, 

omezenost znalostí, omezenost energie, omezenost snů.

Existuje pouze jedno jediné omezování…

a to omezování toho, nakolik si umožníte být tím,

kým ve skutečnosti ve své celé podstatě jste.

Jde o to, že jste veškerou dokonalostí všeho, 

oč jste kdy v tomto i v minulých životech požádali.

Jakmile o cokoliv požádáte, je vám to okamžitě dáno.

Je to vytvořeno ve vibrační perspektivě 

a vaše nefyzická část se touto dokonalostí všeho stává ihned. 

Skutečná Pravda tedy je, že to máte a jste tím v tuto chvíli.

Lež je to, že vám to chybí, že tím nejste, že to nemáte.

Když žádáte, je vám ihned dáno…a v tomto bodě se většina lidí zabrzdí.

Proč?

Protože jejich myšlenky, které dál pěstují, v nich vytváří vibraci, 

která není souladná s tím, kdo skutečně jsou a tím neumožní věcem, 

které vibračně existují a jsou již stvořené, 

vejít 

a zviditelnit se v jejich hmotné realitě.

A k tomu, aby nastal soulad vibrace jedince s tím,

co chce ve svém životě mít a kým chce být, 

existuje mnoho pomocných nástrojů, které nasměrují naši pozornost k myšlenkám, 

jež upravují naši vibraci na tak dlouho, abychom otevřeli pomyslné dveře 

a vpustili to, co je hotové k sobě do své zkušenosti.

Mnoho lidí pak nástroje s nadšením uchopí 

a věnují těmto ladícím technikám jistý čas a ….

po nějakém čase zjistí, že to nefunguje tak, 

jak si původně mysleli.

Že sice cítí jisté změny v pocitech, do života jim vstupují jistá znamení o tom, 

že dobré věci jsou na cestě, občas se jim zviditelní kousek nějakého příjmu, 

tu kousek nějaké příležitosti, tu a tam zaznamenají jisté úspěchy, 

ale to, že by se jim ohromným způsobem otočil zcela život 

např. za měsíc či dva, 

nezaznamenají.

Otázka zní, kde to vázne?

Je to o tom, že to nějak dělají špatně?

Nebo něco důležitého nepochopili?

Než budu pokračovat, 

zde je jeden velmi důležitý citát od Abrahama 

z knihy VORTEX: Esther a Jerry Hicks:

JAK SE DOSTAT DO VORTEXU?

Klíčem k tomu, 

jak se dostat dovnitř vašeho Vibračního Vortexu Tvoření, 

jak zažít absolutní absenci odporu, 

jak dosáhnout úplné zarovnání s tím, 

čím vším se musíte stát 

a vším, co si přejete 

a jak přinést do vaší fyzické zkušenosti vše, 

co si přejete,

je být ve stavu oceňování. 

A není důležitější předmět pozornosti, 

kterému musíte poslat proud vašeho ocenění,  

než vy sami. 

Myšlenkový návyk, 

nebo víra, 

která udržuje většinu lidí mimo Vortex Tvoření, 

více než všechny ostatní myšlenky vzaté dohromady,  

je nedostatek sebe oceňování. 

A jsme u jádra celé věci.

Proč mnoho lidí v životě nemá to, čím je jejich Božská podstata – jejich Vyšší Já 

– jejich JÁ JSEM Přítomnost?

Protože oni se nemají rádi, neoceňují se, necítí se dobře ve svých tělech, 

nejednají se sebou, jako by byli Bůh.

Tuto vibraci nesebelásky, neoceňování se vysílají každý den ze sebe.

Směsice této vibrace pak není v souladu s vibrací toho, co mají hotové.

Veškeré dokonalosti sebe, jejich zdraví, jejich blahobytu, 

jejich inteligence a talentů, 

jejich peněz a bohatství, jejich vztahů, 

jejich úspěchu, jejich moci a schopností.

A tak k sobě jen v malinkých okéncích Světla umožní vejít do jejich života, 

jejich těla a jejich světa pouze nepatrné fragmenty toho, co mají a kým jsou.

A když někdo vyzařuje každý den velké procento nesebelásky a nesebehodnoty, 

pak pravidelné ladění se různými cestami nemusí dostatečně přeladit 

jejich nesouladnou vibraci toho, že se ve své podstatě nemají rádi. 

A v součtu této vysílané směsice vibrace to nestačí k tomu, 

aby se dveře hojnosti, blahobytu a úspěchu ve všem co si přejí, otevřely více.

A tak to, co jde, se v malých záblescích déle pociťované radosti z něčeho protlačí tak, 

jak může, skrze škvírku a nalézá to cestu nejmenšího odporu,

i když by to mohlo přijít mnoha jinými širokými cestami, 

kdyby mezi Zdrojem a jedincem nestála překážka nesebelásky.

Je důležité milovat sebe samotné, milovat to, co se nám v životě přihodilo, 

vibrovat na frekvenci vědomí, že já jsem ten, kdo to způsobil 

a já jediný mám Moc a schopnost to změnit.

Tento postoj vnese do života zdraví, dobrou náladu, rostoucí blahobyt a úspěch, 

protože Láska je nejmocnější Silou v existenci.

To, jak se k sobě chováme 

– nejenom skrze činy, ale i myšlenky, 

se odráží v tom, 

co k nám přichází.

A tak, pokud někdo má nastavené omezení toho, jak by se chtěl mít, 

jak by chtěl žít, omezení toho, že peníze nejsou důležité a že mu stačí jen tolik a tolik, 

pak tato nastavení, tato spokojenost, vychází vždy z jistého bodu nesebelásky.

Když mu stačí jen to, či ono, říká tím jediné…nejsem hoden mít a být více.

Nejsem hoden žít velkolepý život a úspěch.

Nejsem hoden žít svůj růst a být tím, kým ve skutečnosti jsem.

A aby nebyl tím, kým je, musí se omezovat, degradovat a brzdit svůj život, 

kterému dávají pohon TOUHY.

A touhy zabrzdíte ve chvíli, kdy si vytvoříte omezené mantinely proto, 

čeho jste hodni!

V tu chvíli vyzařujete jen to, že si něco musíte zasloužit…

což je vždy postoj bez výsledku toho, co pro sebe skutečně chcete. 

A tak se k tomu málu propracováváte skrze těžkou práci 

a komplikace na cestě.

O podrobnějším nastavení si krok za krokem své sebelásky 

napíši v jiném článku, 

protože dnes je o vztahu vibrace sebelásky a peněz.

A tento vztah nejlépe vystihují slova…

„Proč mít jen zrnko písku, když můžete mít celou pláž.“

Toto vyjadřuje skutečnou Pravdu o nás všech.

Text + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

.

7 komentářů

 • Avatar photo

  Lýdia

  Ďakujem za fantastický článok, začina to cele do seba zapadať a prichádzajú odpovede. Ďakujem a teším sa na ďalšiu časť.

  • Avatar photo

   Maia

   LÝDIA
   s radostí se děje.
   Dnes byla inspirace obvzláště silná. 🙂
   Již se mi v mysli promítlo
   několik pokračování. 🙂 🙂

   • Avatar photo

    Lýdia

    Mayo vrelá vďaka zo ❤️ za tvoje inšpirácie. Cítiť z tvojich riadkov príval novej sviežej energie a ďakujem že ju s nami zdieľaš❤️❤️❤️

 • Avatar photo

  Katarina Mandincova

  Milá Maia, ďakujem za tento článok.
  Až mám slzy v očiach….premýšľala som, čo sa mi to deje, prečo sa mi veci tak trochu rúcajú, prečo akosi ťažšie nachádzam pokoj, spokojnosť a prečo mám vnútorný ne-pokoj spojený s finančnou slobodou.
  Sebaláska!! Áno, presne to je ono. Začala som o sebe pochybovať a prestala som sa oceňovať.
  Ďakujem Ti za tvoje inšpirácie a krásne články. Ďakujem sama sebe, že ich čítam, lebo viem, že toto je tá moja správna cesta. Teším sa na pokračovanie. Maia, ani nevieš aká som vďačná, že Ťa tu máme 💕

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, to je nádherný článek, který potvrzuje a rozšiřuje to, co jsem v těchto souvislostech pochopila a začala praktikovat a poslední době! Velmi oceňuji tuto svou cestu a to, že mě na ní provází k lepšímu prozření takovéto klenoty od Tebe!!! 💖💖💖 Děkuji!

 • Avatar photo

  Kate

  Dekuji, dekuji, dekuji ☺️ Ja uz se nad temi brilantnimi clanky jen blazene usmivam a rozplyvam, jak s nimi souznim, a ze vzdy prijdou v pravy cas na to moje potrebne tema 😁
  Tema financni hojnosti a umoznovani si hmotnych veci je fascinujici, a je zajimave sledovat tvoreni ostatnich kolem sebe a inspirovat se.

 • Avatar photo

  Maia

  KATARINA, RADKO, KATE
  Děkuji vám za láskyplná, pro mě milá, slova. 🙂 🙂 🙂