Abraham,  PENÍZE

KVANTOVÝ SKOK PRO MILIARDU DOLARŮ

Host: Jak to udělat, abych měl miliardu dolarů?

Tím, že to chcete a věříte tomu. 

Už to, jak jste vyslovil Miliarda, znělo nepravděpodobně, 

znělo to jo jako „Příliš úžasné“, než abyste to brali do úvahy. 

Bylo to jako rozdíl, mezi věděním a vírou. 

Jak bych mohl vydělat/získat miliardu dolarů? Takto to znělo. 

Cítíte to tak? 

Neskutečně?

Host: Vidím to jako vizi, jako, že se vše děje a zarovnává, ale myslím, že spěchám, dosáhnout toho čísla.   

Nechte nás, abychom vám dali něco, co vám pomůže. 

Uděláme sérii prohlášení a nezkoušejte si to zapamatovat. 

Přijměte to dovnitř a nechte to působit. 

Ten, kdo je napojený na tento proud nefyzického vědomí, 

je silnější než milion lidí, co nejsou!

Nemůžete to ani srovnávat jakýmkoliv smysluplným způsobem. 

Esther ani nemůže najít přesná slova, jak popsat rozdíly v této síle

a proto produktivita tohoto energetického proudu v porovnání s činem a způsobem, 

kterým většina lidí přistupuje k životu je opravdu obrovská!

Skrze vaší životní zkušenost i před tím, než jste sem přišli, jste vysílali energii. 

A vysílali jste ekvivalent miliard, miliard, miliard těch, chcete-li to tak nazvat, dolarů, 

(můžete to nazývat vibračními kredity), do vašeho Vortexu. 

Energie je jako to, co byste zaplatili. 

Jak to někdo přesně spočítá a naúčtuje a dostane to od vás? 

Jak zaplatíte vaší spravedlivou část za sluneční svit, 

co dopadá na vaši osobu, na vaše tělo za rok? 

Když podělíte hodnotu celku miliardami na vaší planetě, jak to spočítáte? 

Samozřejmě, že to je směšná otázka. 

Nemá význam to počítat, protože vás nikdo nežádá to platit, ale i tak to je energie, 

která k vám přichází, mající ohromnou hodnotu, která je oddělená mimo peníze. 

Zkoušíme jen vaše myšlenky trochu uvolnit, abyste začali využívat vibraci a cítit to tak, 

jak vy cítíte peníze, zdroje peněz. 

Nyní chceme nadhodit pár prohlášení. 

Je to tak snadné vytvořit, jako hrad či knoflík, protože proces je stejný. 

Chtít to a nepochybovat o tom. 

Knoflík je evidentní. Chcete jej, aby vám nespadly kalhoty. 

Nemá smysl o tom pochybovat. 

Vzhledem k tomu, že knoflíky jsou všude, zdá se to jako hloupá otázka. 

Hrad nebo knoflík? 

Hrad se může zdát více jako miliarda dolarů. Těžší získat, ale není. 

Chceme to vyjádřit způsobem, který můžete pochopit. 

Když má tento čas a prostor prostředky inspirovat ve vás přání, 

pak to je ve Vortexu a je to hotová věc!

Proto tento čas a prostor inspiroval impulsy a prostředky, aby dodal zboží. 

Klíčem je, nežádat to, aby vám to bylo dodáno okamžitě, ačkoliv by mohlo, 

ale klíčem je umožnit to, nechat to přijít, a zde je klíčové slovo – v perfektním souladu s vaší schopností to umožnit přijít. 

Není to o velikosti či malosti požadavku, je to o otevřenosti či zavření 

vaší ochoty umožnit to, nebo to předpokládat. 

Jak předpokládat velikou věc? 

Tím, že předpokládáte menší věci a uznáte je, ale vtip je v tom, 

že všechny věci, které pokládáte za malé, nebo je berete jako samozřejmost, 

jako sluneční svit, že u nich nemáte přirozenou rezistenci a tak, 

jak přichází, přichází snadno, a proto ani nevíte, že to děláte. 

Protože máte asociace a spojujete, většina lidí spojuje dostávání s úsilím a bojem. 

Opak je pravdou. 

Úsilí činí dostávání těžkým a pomalým!

Je to absence boje, která to nechává k vám přijít. 

Pokud vás můžeme přesvědčit, že hojnost existuje, 

můžeme vám pomoci najít cestu, jak o tom mluvit a jak to cítit, tak, 

že to neblokujete, aby to k vám přišlo. 

Je to jako když kolem vás prší, ale vy máte otevřený deštník. 

Protože k vám ostatní mluví.

Někteří z nich to myslí velmi dobře a další jsou velmi opatrní, 

ale existuje mnoho lidí, kteří potřebují, abyste věřili, že pro ně musíte pracovat, 

abyste měli peníze. 

Nebo, že musíte strádat, bojovat pro peníze. 

A nic z toho není pravda. Jen musíte chtít a vědět to. 

To je vše. Chtít a vědět.

To je vše. 

Když věříte – víte, vidíte to.

 

Když Wayne Dyer psal knihu, hrál si s ideou, že lidé říkají Budu věřit, až to uvidím.

A on říká, Uvidíte to, když tomu uvěříte. – Já tomu uvěřím, až to uvidím. 🙂 – Musíte věřit, než to uvidíte svými fyzickými smysly. 

Můžete to vidět tady a čuchat to a ochutnávat to a dotknout se toho, 

ale to je potom, co se to manifestuje. 

To vám nepomůže. 

To je po manifestaci. 

Musíte to cítit ve Vortexu. 

Musíte znát ten rozdíl mezi štěstím a smutkem, láskou a nenávistí, 

musíte dát pozornost způsobu, jakým pociťujete své myšlenky 

a musíte praktikovat bytí v režimu přijímání, v režimu přijímání, v režimu přijímání … 

A když jste v režimu přijímání, slibujeme vám, 

že všechno, co je ve vašem Vortexu 

a je tam toho opravdu hodně, protože jste to tam vkládali velmi dlouho, 

když jste v režimu přijímání, to, 

co je ve vašem Vortexu, 

plyne do vaší zkušenosti 

a je to tak lahodné se na to dívat, 

na chytrost vesmírné schopnosti inspirovat vás k myšlenkám a činům 

a na impulsy, 

které vám pomáhají užívat si to, tím, jak se rozvíjí. 

Tyto myšlenky vás vedou k tomuhle a tomuhle a tyhle myšlenky vás vedou k tomu, 

k tomu a k tomu, a tahle myšlenka vás vede k tomuhle setkání a k téhle schůzce 

a k téhle schůzce a tohle vede k tomuhle a k tomuhle a k tomuhle… 

A všechny tyto dobré pocity, pociťované cestou, nejsou poušť a žízeň, 

poušť a žízeň … a pak oáza. 

Nemůžete mít nešťastnou cestu na vaší cestě a šťastný konec!

Tak to není. 

Je to happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, po celou cestu, chápete?! 

Otázka: Jak vysvětlíte, že dosáhnete nějakého čísla, jako dva miliony, pět … čehokoliv a pak, jak se tam dostanete, hledáte další číslo a najednou to spadne třeba na deset tisíc. Hovořím v dolarech, protože všichni si to mohou spojit s penězi.

To má to nejjednodušší vysvětlení. 

Nikdy nenaznačujeme, že neexistuje náhrada za tvoření. 

Tolik o něčem hovoříte z jednoho místa na druhé, že vám to někdo zaplatí. 

A lidé jsou celkem efektivní ve své schopnosti hromadit skrze svou činnost. 

Ale my zde hovoříme o tom exponenciálním, 

chcete-li to tak nazvat, kvantovém skoku!

Mluvíme o přistupování k této energii, co tvoří světy.

A ať už mluvíte o deseti tisících či o milionech, to je všechno průměrnost, 

ve srovnání s tím, co je vám přístupné skrze váš Vortex. 

Tedy způsob, jak to vysvětlíme je, že někdo více doufal a umožnil milionu přijít 

a má jej k dispozici a přijde o něj, když ho začne hlídat. 

Nehlídal milion dolarů, než jej měl.

Jen našel něco, co bylo zábavné dělat a v této pozornosti na to, 

se často právě zamiloval do toho udělat to pro sebe. 

Pak začne vpouštět dovnitř, někdy ovlivněn druhými, věci jako – dej si pozor na tohle! … a pak to odejde. 

Vše se dá vysvětlit myšlenkami, které člověk myslí a indikované mimochodem tím, jak se cítí, jak myslí tu myšlenku, bez výjimky. Bez výjimky. 

Věříte, když říkáme, že když vás v tomto čase a místě vaše tělo inspirovalo k přání, 

tak to může být dodané, pokud v to skutečně věříte? 

Je tu ale další faktor, jak je ovlivněna vaše víra. 

Vaše víra je ovlivněna částečně druhými lidmi okolo vás! 

Můžete věřit v něco, dokud vám matka nepřipomene to, v co vždy věřila ona 

a když vám to připomene, vaše víra může na okamžik zaváhat. 

Vidíte kam se dostáváte? 

Nebo můžete věřit, že to je možné, ale ne pro vás, protože se cítíte bez hodnoty. 

Ale nemusíte to vše brát v úvahu, že?

 

Můžete to udělat opravdu složité, protože to existuje ve Vortexu 

a existují k tomu všechny cesty 

a vaše vnitřní bytost ví, co to všechno je. 

A vy jste právě ve správném rozpoložení, 

ve správném čase a můžete se z toho zbláznit, 

abyste to zkusili udělat, 

nebo se rozhodujete 

„Budu tak šťastný, jak mohu být, tak často, jak to jde“. 

Což znamená, že když si na někoho stěžuji, cítím to škubnutí v mém žaludku, 

zastavím se a řeknu – 

Mé vnitřní Já má na to jiný názor a Já, 

stěžujíc si na tuto osobu, zbavuji se svých miliard!!! 

CO? 

Vždyť to není stejný předmět? 

Nestěžoval jsem si na peníze. 

Stěžoval jsem si na jeho psa, co štěká vepředu u vchodu. 

To nevadí! 

Nezáleží na tom, co je důvodem vašeho odpojení se od dobrého žití, 

které je pro vás celé zarovnané. 

Právě tak, jako nezáleží na tom, jakým šťastným způsobem uvedete sami sebe 

do stavu přijímání. 

Najděte něco, abyste z toho byli šťastní, tak často, 

jak můžete a dívejte se na všechno, co jste umístili do Vortexu, 

jak to přichází do vaší zkušenosti!!!

A nezkoušejte nikomu nic vysvětlovat! 

Protože když nejsou s vámi sladění, řeknou: 

„Ale pamatuješ, když jsi udělal tohle, vzpomínáš na tohle a tohle …“ 

„Když jsi to udělal a není to dávno, …. 🙂 „

Abraham Hicks (Esther Hicks)

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

ZDROJ: