MAIA TEXTY,  PENÍZE

CO JE „BÝT VE VIBRAČNÍ SHODĚ“

Máme v sobě jeden z nejdokonalejších navigačních systémů – a tím jsou naše pocity.

Naprogramujeme svůj cíl a podle pocitů víme, kde se nacházíme, i když svůj cíl ještě nevidíme.

Jako při cestě z Prahy do Brna…cíl nevidíte skoro 200 km, přesto máte příjemný pocit a důvěřujete své navigaci, protože „víte“, že do cíle jedete. Prostě jste bez jakýchkoliv pochybností, protože ukazatelé vám dávají najevo, že se cíl stále více blíží.

A tak pocity, stejně jako navigace v autě a cedule na dálnici, ukazují vaše přibližování se k cíli.

Tyto pocity jsou vždy příjemné, jsou to pozitivní emoce, které vás vedou k vašemu vysněnému cíli.

Když se necháváte unášet svou touhou, cítíte vášeň, nadšení, lásku, jistotu, vitalitu a pružnost, máte přemíru energie, milujete svůj život. Tyto vaši ukazatelé vám dávají najevo, že jste na cestě ke svému cíli (touhám). Je to znamení toho, že vaše myšlenky, kterým dáváte pozornost, ve vás vyvolávají příjemné pocity.

Když ale začnete pociťovat negativní emoci jako je zklamání, nedůvěra, hněv, zlost, vztek, zdrcení, strach, depresi, ze své cesty, a hlavně od toho, „kým skutečně jste“, se stále více vzdalujete.

Tyto vaše emoce vám ukazují vibrační vzdálenost mezi tím, „kým skutečně jste“ a mezi tím, „kým si dovolujete být“ v tuto chvíli, a to především tím, ČEMU VĚNUJETE SVOU POZORNOST.

Pociťujete-li tedy negativní emoci, znamená to, že si něco získalo vaši pozornost, což má svůj důvod, protože to pozorujete. Nikdo se schválně neodděluje od toho, kým skutečně je, bohužel, pokud cítíte negativní emoci, děláte to: oddělujete se od toho, „kým jste“.

Co nutí lidi věnovat pozornost tomu, co je od jejich podstaty odděluje?

Jsou to automatické vzorce myšlení a jejich stará přesvědčení.

Mnoho lidí se pohybuje ve svých životech jako stín toho, kým skutečně jsou.

Dělají věci jinak, než by opravdu chtěli, protože na svůj život reagují zcela automaticky.

Nejčitelnější je to na příkladu financí.

Tato stará přesvědčení se táhnou lidstvem tisíciletí a umocněná jsou překrouceným výkladem bible. Tyto překroucené myšlenky se nasákly do lidských životů, i když o sobě mnozí lidé tvrdí, že jsou ateisté. A protože dnes, a hlavně u nás v česku nemá náboženství již takový vliv, s velkou grácií převzala tyto myšlenky „ezoterika“. Když si totiž najdete na internetu „Ježíš a bohatství“ a začtete se do překroucených biblických textů či kázání, bude vám to připomínat mnoho z těch věcí, které čtete v novodobých duchovních textech či alternativních rozhovorech a videích.

S jakými přesvědčeními se dnes nejčastěji setkáváme anebo, která lidé v myslích nejvíce používají:

„Nemám dost peněz. 

Nikdy jsem neměl dost peněz. 

Nemohu si to dovolit.

Už mě unavuje chtít věci, které si nemůžu koupit. 

Budu duchovnější, když nebudu chtít nic. 

Skoro nikdo, koho znám, nemá dost peněz. 

Nikdo nemá dost peněz, to zboží je jen pro pár vyvolených, co si stejně nakradli. Támhleten bohatý hajzl má dost peněz. Bůhví odkud je vzal. Má mnohem, mnohem víc, než vykoná za práci. Rozhazuje a mrhá jimi, místo aby je dal na potřebné věci – jako je jídlo a přístřeší pro chudé, copak neví, kolik lidí trpí hladem? Zřejmě má peníze z drog, nebo vytuneloval nějaký podnik. To se mu to pak rozhazuje, když já chudák musím každý den chodit do práce. 

Nikdo nemůže být bohatý bez toho, aby kradl. 

Nemám dost peněz. 

Nikdy nemám dost peněz. 

Život je tak nespravedlivý. 

Já tolik a tolik pracuji, přesto nemám dost peněz. 

Peníze jsou největším zlem na světě. 

Nikdo bohatý nemůže být hodný, duchovně vyspělý a nikdo bohatý se nedostane do Nebe. Mít se stále dobře, není správné…nejvíce se duchovně vyvíjím, když je mi špatně. 

Nemám dost peněz, nemám dost peněz…“

Jistě najdete více a více podobných přesvědčení, u kterých pociťujete (nebo jste pociťovali) nespokojenost, že nemáte dost peněz.

Tyto pocity však blokují „příjem“ a vy nemůžete s takovými pocity peníze do života pustit.

Nejenom peníze, tento princip se vztahuje na vše.

V nedávném emailu mi bylo popsáno, jak se jistá osoba snaží, jak ji bylo horoskopem řečeno, že je v lepším období…přesto klienti nepřicházejí a nepřicházejí, a dokonce se ji nedostává peněz ani na vysněnou cestu k moři.

Pokud nepřicházejí klienti a nechtějí vaši vysněnou práci, nemáte peníze na cestu, o které si myslíte, že vám změní život…pak je to jasným signálem toho, jak se vám skutečně daří. To se odvíjí od toho, jakým směrem neustále zaměřujete pozornost a jaká je vaše „vibrace“.

To, co prožíváte, je ukazatelem toho, co ze sebe formou vibrací vyzařujete.

Stav vašeho bankovního účtu je ukazatelem vaší vibrace. 

Bolesti a nemoci ve vašem těle jsou ukazatelem vaší vibrace. 

Nepřítomnost klientů je ukazatelem vaší vibrace. 

Nefungující vztahy jsou ukazatelem vaší vibrace. 

Lepící se smůla je pouze ukazatelem vaší dočasné vibrace. 

Cokoliv, co se týká vašeho těla, vašich financí, vašich vztahů, vašich příležitostí, je pouze ukazatelem toho, jakou vibraci jste ze sebe vyzařovali.“

A tento stav lze okamžitě změnit.

A abyste ho změnili, je čas začít o sobě hned teď vyprávět „nový příběh“.

Tento nový příběh neznamená jen, že si ho jednou napíšete a je hotovo. A dál pokračujete ve starém příběhu třeba pomocí slov napsaných v zoufalých emailech, či nevědomých rozhovorech s přáteli. 

Tento nový příběh musíte aplikovat každý den …v myšlenkách, v rozhovorech se známými, ve svých dialozích se sebou a v tom, na jaké věci nově zaměřujete pozornost. 

Nový příběh o penězích může vypadat třeba takto:

„Peníze jsou tady. 

Peněz je vždy hodně. 

Peníze jsou pro mě vibračně nachystané. 

Prostředky jsou na svém místě. 

Peníze jsou zde. 

Události a situace jsou připravené ke zhmotnění peněz. 

Vidím to tady a tady a tady…vše se již manifestuje. 

Vše, co chci, je pro mě nachystané. 

Všechny věci mi jdou zlehka a mám z nich opravdu dobrý pocit.“

Rozlišujte každé vynořené tvrzení, zda jde s proudem (máte z něj příjemný pocit), nebo jde proti proudu (pocit je nepříjemný). Myšlenka, která jde s proudem, vám přinese vždy lepší pocit než myšlenka směřující proti proudu.

Když vykročíte na cestu, která jde ve směru proudu, stáváte se velmi pozitivními lidmi.

A zde může být další překážka…protože se o pozitivním myšlení napsalo a řeklo tolik, že se mnohým při pomyšlení na pozitivitu dělá špatně. A zde může vznikat rozpor, který si neuvědomujete. Opět přichází na scénu „přesvědčení, které jste nabrali na základě duchovních článků, a to může blokovat vaši prosperitu. Většině je představa, že by se měli stát jedním z těch pozitivně naladěných lidí, přímo odporná. Nic se totiž lidem neprotiví tolik, jako když vidí někoho šťastného, zatímco oni nejsou. Když vidí, že někdo prožívá takový život, jaký by chtěli i oni. Když někdo s nadšením říká: „Jé, povím ti, jak je můj život úžasný, chceš?“

„Ten je ale sobecký, já mám tolik problémů, a on by mi chtěl tady vyprávět o tom, jak se mu daří?“

Je sobectví chtít pro sebe to nejlepší?

Je sobectví chtít mnoho peněz?

Je sobectví zaměřovat se na věci, které chcete vidět a které vám přinášejí dobré pocity?

Říkají především ti, kteří po vás „sobecky chtějí“, abyste se chovali tak, že ONI z toho budou mít dobrý pocit.

Když se na tebe díváme, chceme mít dobrý pocit, a tak dělej to a jednej takovými způsoby, abychom z toho měli my dobré pocity. Ne abys byl sobecký! Musíš se chovat tak, aby to u mě (tvé nesobecké maminky) vyvolávalo jen dobré pocity.

A toto po vás chtějí další, a další a další zástupy lidí a takto se vás a vaše chování snaží řídit pod heslem „nesobeckosti“, čímž vás zcela sobecky tlačí někam, kam chtějí pouze oni. 

Ta největší přetvářka je, že vám někdo říká, jak jste pro ně důležití (a s touto manipulací vaše chování korigují), ale ve skutečnosti je pro ně důležité jenom to, jak se cítí oni sami

Stále existuje dost lidí, kteří vás pojmenují „sobcem“, když jste tak opovážliví a potěšíte radši sebe, než je.  

Za sobce vás označují, protože nejste ochotni podvolit se jejich vlastnímu sobectví!

Ve skutečnosti si toto pokrytectví ani neuvědomují.

Pokud se tedy necháte manipulovat druhými lidmi, vzdalujete se od své vibrační shody, protože nejste dost „sobečtí“, abyste směrovali ke svým vlastním vibracím a ty udržovali ve shodě s tím, kým skutečně jste a místo toho žijete svůj život pro druhé. A tak se ve vás nashromáždí tolik odporu, jelikož sami uvnitř cítíte, jak úžasný by mohl být váš život, kdybyste si dokázali jít svou vlastní cestou, podle svých vnitřních pocitů.

Všimli jste si, kolik obětavých lidí umírá předčasně na rakovinu či selhání srdce?

Jak jejich těla volají…vzdaluješ se od toho, kým jsi!

Přehlíží svůj systém vedení a snaží se potěšit druhé.

Smrtí pak tuto velkou mezeru okamžitě zruší a stanou se tím, kým jsou. 

A jak říká Abraham v knize Peníze a Zákon přitažlivosti, nemusíte zhebnout, abyste se tím stali, můžete zůstat zde, ve svém fyzickém těle. A když se vyladíte s tím, kým skutečně jste, pak teprve začnete chápat, jak moc je život příjemný. Život by měl být příjemný, a proto jste sem všichni přišli!

Potřeba utrpení pro duchovní vývoj, je další přesvědčení, které vás udržuje ve velké vzdálenosti od toho, kým jste.

Utrpení je jen signál toho, že jste se od sebe velmi vzdálili a může vám pomoci uvědomit si, co nechcete a co skutečně chcete. Nicméně nemusíte poznat vše, co nechcete, abyste věděli, co chcete. Utrpení vzniká jen na základě toho, že neznáte tento systém a pouze automaticky reagujete na život. 

Není tedy cestou k duchovnímu růstu…tím je poznání principů „Zákona přitažlivosti“. Teprve v této chvíli duchovně rostete, 

když jdete pouze v souladu s tím, 

kým skutečně jste.

Za prvé, přestaňte dávat pozornost tomuto „paradigmatu nutnosti utrpení“ jako cesty k vývoji!

Pak totiž budete schopni úspěšně dál pokračovat ve svém tvoření toho, co chcete a přibližování se ke svému Vyššímu Já.

Za druhé, začněte vyprávět „nový příběh“ o sobě.

Za 68 vteřin dosáhnete vibrační shody s jakoukoliv myšlenkou a věci se dají do pohybu tak, že dokážete postřehnout, že manifestace začala.

Takže, 68 vteřin vyprávějte „nový příběh“, tedy takový, jaký chcete mít.

Ne takový, jaký máte!

Jsou ve vašem životě věci, jaké chcete mít? 

Na takové zaměřujte svou pozornost a na nich stavte svůj nový příběh.

Je něco ve vašem životě, co není takové, jaké chcete, aby bylo? 

Takový příběh nevyprávějte…ani nepište. 😉

Pochopením toho, jak je pro vás důležitý „nový příběh“, ubude klientů u lékařů, léčitelů, psychoterapeutů, na rodinných konstelacích, u homeopatů apod.

Všechny tyto výše uvedené příklady vás nutí stále opakovat „starý příběh“ toho, co nechcete,

a přitom to je.

Tím se udržujete ve stále podobném vibračním vysílání!

A jak můžete začít vyprávět např. svůj nový „finanční“ příběh?

Třeba takto:

„Dozvěděl jsme se, že pro mě existuje vibračně připravené „opravdové bohatství“. 

Moc se mi tato myšlenka líbí. 

Líbí se mi, že mohu být čímkoliv a mít cokoliv, co chci.

A tak začínám vyprávět svůj nový příběh.

Myslím, že peníze vedou ke svobodě. 

Při více penězích mám více možností a při více možnostech zažívám více legrace. 

Líbí se mi myšlenka, že mohu dělat to, co chci podle svých pocitů než přemýšlet, zda si to mohu finančně dovolit.

Miluji příležitosti, které mi peníze nabízejí. 

Jsem nadšený ze svého „opravdového bohatství“, které je pro mě připravené.

Miluji svůj život a umím si představit, jak peníze, které jsou na cestě ke mně, tak, a tak, a tak, a tak můj život obohacují.

5.000 korun navíc pro dnešek by znamenalo tyto změny.

500.000 korun navíc tento rok by znamenalo toto a toto a toto. Atd.…“

Více podrobností o tom, jak vyprávět své nové příběhy o zdraví, bohatství, svém těle apod. včetně dvou her, které vás donutí virtuálně utrácet své peníze a jsou velmi efektivní, najdete v knize „Peníze a Zákon přitažlivosti“ od Esther a Jerry Hicks.

Všichni jste sem přišli prožít „svůj život“ sami za sebe – ne za druhé.

A tak je vaším nejdůležitějším úkolem, cítit se dobře a dělat věci, 

u kterých se skutečně cítíte bezpodmínečně dobře.

Proto žijte, žijte, žijte… pouze svůj vlastní život.

Ve stálé radosti, nadšení, vášni, expanzi, tvoření, inspirace a příležitostech…

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

  • Avatar photo

    Katerina

    I když se to může zdát složité, je velmi důležité mít svoje myšlenky co nejvíc pod kontrolou a taky to, jak se vyjadřujeme a vnímat pak, jaké pocity a emoce z toho prožíváme a to nejenom ve finanční sféře života, ale i ve všech ostatním. Například takové stárnutí se může zdát nezvratitelné, vždyť přece všichni musíme zestárnout a přesto….. Vše je jen o nastavení naši mysli, jaké limity si sami tvoříme a jak je i vědecky doloženo, i tady jsou jiné možnosti. Doktorka Ellen Jane Langerová říká: “Prakticky všechny neduhy světa pramení z bezmyšlenkovitosti,”
    https://www.superionherbs.cz/psychologie-moznosti-jak-zmenit-zpusob-starnuti/