• Abraham,  PENÍZE

  KVANTOVÝ SKOK PRO MILIARDU DOLARŮ

  Host: Jak to udělat, abych měl miliardu dolarů? Tím, že to chcete a věříte tomu.  Už to, jak jste vyslovil Miliarda, znělo nepravděpodobně,  znělo to jo jako „Příliš úžasné“, než abyste to brali do úvahy.  Bylo to jako rozdíl, mezi věděním a vírou.  Jak bych mohl vydělat/získat miliardu dolarů? Takto to znělo.  Cítíte to tak?  Neskutečně? Host: Vidím to jako vizi, jako, že se vše děje a zarovnává, ale myslím, že spěchám, dosáhnout toho čísla.    Nechte nás, abychom vám dali něco, co vám pomůže.  Uděláme sérii prohlášení a nezkoušejte si to zapamatovat.  Přijměte to dovnitř a nechte to působit.  Ten, kdo je napojený na tento proud nefyzického vědomí,  je silnější než milion lidí,…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  CO JE „BÝT VE VIBRAČNÍ SHODĚ“

  Máme v sobě jeden z nejdokonalejších navigačních systémů – a tím jsou naše pocity. Naprogramujeme svůj cíl a podle pocitů víme, kde se nacházíme, i když svůj cíl ještě nevidíme. Jako při cestě z Prahy do Brna…cíl nevidíte skoro 200 km, přesto máte příjemný pocit a důvěřujete své navigaci, protože „víte“, že do cíle jedete. Prostě jste bez jakýchkoliv pochybností, protože ukazatelé vám dávají najevo, že se cíl stále více blíží. A tak pocity, stejně jako navigace v autě a cedule na dálnici, ukazují vaše přibližování se k cíli. Tyto pocity jsou vždy příjemné, jsou to pozitivní emoce, které vás vedou k vašemu vysněnému cíli. Když se necháváte unášet svou touhou, cítíte vášeň, nadšení, lásku, jistotu,…

 • Abraham,  PENÍZE

  UZAVŘETE MÍR SE SVÝM NEJHORŠÍM SCÉNÁŘEM

  Abraham: Je to více o emocionální cestě než oprava něčeho ve fyzické formě.  Jinými slovy, musíte najít způsob, jak nenechat to, čeho se bojíte,  stát se tak špatným.  Musíte se smířit se svým nejhorším scénářem.  A když se smíříte se svým nejhorším možným scénářem, pak zjistíte,  že se můžete lépe zaměřit  a pak se věci začnou vracet do souladu. Jerry často mluvil o lidech, které znal a kteří zažívali finanční katastrofu.  A viděl, jak proti tomu bojují, protože se věci jen zhoršovaly a zhoršovaly.  Až se začaly ukazovat fyzické důkazy nebo projevy jejich zhroucení,  protože přišli o auto, loď, věci a dům.  A pak si všiml, že jakmile tohle bylo…

 • Abraham,  PENÍZE

  ZAMĚŘOVACÍ KOLO V PRAXI – Abraham Hicks

  Jak vyprávět svůj příběh, aby vám Vesmír na základě Zákona přitažlivosti mohl poslat to, co chcete. Ukázka je velmi praktická, jak se v podnikání zaměřovat. Jak ze setrvačnosti, protože to tak říkají všichni, nepokračovat ve vyprávění věcí, které změní bod přitažlivosti takovým způsobem, že ne a ne přijít to, co chceme. Slova a zas jen ta slova….mění vibraci, mění očekávání, mění náš svět. Lidé si neuvědomují, mnozí si to i odmítají připustit, kolik „zaklínadel“ denně používají jen tím, že mluví tak, jak je rodiče a ve škole naučili mluvit. A způsob, který v běžné mluvě používají, je odřezává od jejich blahobytu, prosperity, talentů, zdraví, krásy, úspěchu.

 • PENÍZE,  Transformace

  Jak vytvořit zázraky v našem životě

  Pokud jste schopní se dívat na krizi, jako na velkou příležitost, perfektně převlečenou do situace, kterou se zdá nemožné vyřešit a musíte sladit podmínky ve vašem okolí s novou myslí, v tu chvíli mluvme o Velikosti!  Protože inovace a tvořivost a nový způsob myšlení v novém způsobu existence znamená, že nemůžeme dělat stále totéž, jako v minulosti.  Jednotlivci a celé kultury, kteří překonali své okolní podmínky, jsou v historii pokládány za Mystické a Svaté a jsou nazýváni lídry, charismatickými lídry.  Když se začneme stávat tvořivými a inovativními, mozek se začne přepínat, začneme zapínat přední mozek, čelní lalok, což je opravdu vrcholný úspěch lidského bytí.  A začneme si pokládat větší otázky:  Jak můžeme vytvořit nový způsob bytí ve světě,…

 • PENÍZE,  Transformace

  NEJSMRTELNĚJŠÍ SLOVA, která blokují pozitivní manifestaci

  Naše slova jsou nástroje k utváření reality pro naši mysl.  Tato tři slova jsou obecně používána většinou lidí v jejich denním životě,  aniž by znali jejich nepříznivý efekt na jejich život.  Ta tři slova, o kterých věříme, že jsou tak běžná, blokují pozitivní manifestaci,  před jejím vstupem do reality vašeho života.  Používáme je, aniž bychom znali jejich nepříznivý vliv na náš život.  Jakmile si uvědomíte tato slova a odeberete je z vašeho slovníku,  brzy zjistíte, jak mohou změnit váš život.  Zákon přitažlivosti začne pozitivně pracovat ve vašem životě a vy uvidíte velké výsledky. Začneme zkoumat ta slova jedno po druhém  a rozumět jejich vlivu na naše životy.  Tím prvním slovem, které lidé běžně užívají…

 • Abraham,  PENÍZE

  MŮJ ŽIVOT SE STÁLE ZLEPŠUJE…

  Abraham: Lidé říkají: „Chci být tam.“ „A co je to tam?“ „To nevím, ale je tam daleko lépe.“ „Proč tam chcete jít?“ A oni pak řeknou:  „Protože tady nejsem šťastný.“ „Proč tam chcete jít?“ „Protože tady nejsem šťastný.“ „Co bude tam?“ „To nevím. Já tam nikdy nebyl. Chci tam, protože jsem tady.“ „A co bude tam?“ „To nevím. Já tam nikdy nebyl.“ „Zkuste přemýšlet nad tím, co je tam.“ „Je to těžké. Já nevím. Nikdy jsem tam nebyl.  Nedokáži si představit, co je tam.  Nesnáším to tady.  Vím pouze, co je tady.  A nesnáším, co je tady, a proto chci být tam.“ Nemůžete se tam dostat za těchto podmínek.  Musíte být…

 • PENÍZE,  Transformace

  „JÁ JSEM SI JISTÝ, ŽE…“ A manifestujte pokaždé cokoliv chcete – JE TO JAKO MAGIE!

  Viděl jsem mnoho lidí, kteří přišli, aby zjistili něco o manifestačních technikách  a chtěli je aplikovat v jejich vlastních životech, ale nemohli toho dosáhnout.  Dnes budu hovořit o jedné takové technice,  která vám velmi pomůže překonat tu prvotní rezistenci k vaší manifestaci.  Tuto techniku jsem již sdílel s mnoha lidmi a fungovalo jim to.  Je to něco, co já osobně používám pro manifestování a jsem si jistý,  že vám to bude také dobře fungovat.  Je to má nejoblíbenější technika, se kterou pracuji, protože je efektivní,  snadná a poskytuje výsledky mnohem rychleji než jakákoliv jiná.  Když ji začnete používat, uvidíte,  jak rychle vám to přinese výsledky do reálného života. Žijeme v rychlém světě, kde všichni chtějí vše okamžitě. …