MAIA TEXTY

JÁ JSEM

Nejmocnější prohlášení, které můžeme pronést, je: JÁ JSEM.

Tímto prohlášením uvádíme do chodu blahodárné síly a silné energie.

Uvědomění si své esence „JÁ JSEM“ aktivujeme svou jedinečnost a svůj vlastní plán.

JÁ JSEM, je vyjádření Božství.

Když jej vyslovíme, uvolníme pramen stále trvajícího života, který bude nerušeně proudit ven. Vyvoláme vlnu odezvy po celém vesmíru a aktivujeme v něm náš energetický otisk.

Tato slova mají neuvěřitelnou moc.

Tato síla působí neomezeně jak v pozitivním, tak negativním smyslu.

Popřemýšlejme o tom, v jakém spojení používáme slova „JÁ JSEM“.

Já jsem nemocen, já jsem unavený, já jsem zaneprázdněn, já jsem starý, já jsem chudý, já jsem hloupý, já jsem neschopný, já jsem …

Velmi často tato nevědomá spojení používáme v rámci hovorů, či ospravedlnění se před někým (já jsem to zkazil atd.), aniž bychom si uvědomili, že v tu chvíli oblékáme tuto Mocnou Sílu velkým nesouladem a vytváříme hybnost pro jeho manifestování.

Pochopíme-li svou Moc, které udáváme směr tímto spojením, začneme více dbát na to, co říkáme a slova JÁ JSEM nebudeme spojovat s vlastnostmi a věcmi, které ve svém světě nechceme.

Buďme více „vědomí“ a slova JA JSEM budou velmi účinná ve směru, který nás povede k rozkvětu.

Ježíš pronesl jedno z nejmocnějších prohlášení : „JÁ JSEM Vzkříšení a Život!“

Tato slova okamžitě otáčí vaší vibraci a mají schopnost vás vyvést z jakékoliv nesouladné situace či stavu.

Tuto ohromnou Sílu těchto slov jde také nasměrovat konkrétněji na objekt vaší pozornost, který si žádá velkou změnu a je nutné rychle otočit jeho stav ve směru Dokonalosti.

Dá se tedy použít i takto:

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé mysli a mého těla!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život všech buněk mého těla!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé finanční Svobody!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Dokonalé formy!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mého mládí a krásy!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé věčné kreativní Energie a nových ideí!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Energie!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život mého Dokonalého Zdraví!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život harmonie a míru v mém životě!“

„JÁ JSEM Vzkříšení a život veškerého Dobra v mém životním proudu!“

atd.

Jakmile se slovy „JÁ JSEM“ přihlásíme ke svému místu, aktivujeme tím energie nacházející se na našem místě v univerzální mřížce. Tato energie se rozvibruje a rozzáří vždy, když ji slovy „JÁ JSEM“ vezmeme na vědomí. Vytryskne ve vesmíru všemi směry, aby nesla náš jedinečný otisk.

Slovy „JÁ JSEM“ se také slaďujeme se svým energetickým plánem našeho života- s naším posláním a tím, co jsme se rozhodli dosáhnout.

Slovy „JÁ JSEM“  sami sebe přivádíme k ŽIVOTU.

„Ano, JÁ JSEM zde! Žádám si své místo; dostává se mi ho. JÁ JSEM!“

Každá naše buňka na to odpoví- ožije, vyladí se na energetický proud našeho místa ve vesmíru. Buňky začnou vibrovat jinak, neboť se sjednotí s energií našeho JÁ. Začneme pak zakoušet nepoznaný pocit jednoty se vším a neuvěřitelné lásky, která se právě rodí v našich buňkách. Vibrujeme na frekvenci LÁSKY!

Pak si vzpomeneme na to, že LÁSKA existuje v každičkém okamžiku.

A pravda je, že LÁSKA jsme MY.

Obejměme se.

Vnímejme tu Mocnou Sílu uvnitř sebe.

Je velkou výzvou ŽÍT VĚDOMĚ.

Když žijeme svůj život vědomě a s otevřeností vůči všemu, začneme přebírat zodpovědnost za vše, co se v našem životě děje. Díky tomu se nám otevře přístup k poselstvím a darům a my je budeme umět využít.

Náš život je určen tím, jak se rozhodneme žít, jakou máme sebekázeň a nakolik o sebe láskyplně pečujeme.

Láska a oddanost „sobě“ je klíčem k neustálému rozvoji našeho JÁ.

Vnitřní kázeň nás povede k láskyplnému jednání vůči sobě samým a to podpoří naše srdce, aby se otevřelo přijímání radosti.

Žijeme důsledky svého jednání.

Sklízíme to, co jsme zaseli.

A protože ve vesmíru neexistuje oddělenost, když dáváme SOBĚ, dostávají automaticky i druzí.

„JÁ JSEM“ uvolňuje obrovskou tvůrčí Sílu.

Ve jménu „JÁ JSEM“ jsme spolutvůrci na Velikém Plánu pro naši Zemi.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

5 komentářů

    • Avatar photo

     Radka

     Maio, to je nádherný článek! ❤ Nevím, jestli mají Tvé články stále větší sílu, nebo jen já jsem tomu postupně víc otevřená. Moc děkuji! 🥰❤

     • Avatar photo

      Maia

      RADKO
      jak měníš vibraci, jsi více vnímavá na mnohá slova,
      která by jsi třeba před dvěma lety minula.

      Přesně to znám,
      a vím, jak kniha – většinou pocházející z nějakého nelidského zdroje,
      může změnit obsah tak,
      že tam čteš mnohé informace v jiném světle. 🙂