• Já Jsem,  PENÍZE

  PŘILÁKAT DO ŽIVOTA PROSPERITU?

  „Budu“ je přiznáním toho, že „nejsem“. Otcova slova vždy říkají JÁ JSEM. Dokud si neuvědomíte,  že VY jste OTEC  (existuje jen jediné JÁ JSEM a tímto JÁ JSEM je vaše nekonečné JÁ),  nikdy nepřestanete říkat „budu“. Zdroj nemůže říkat „budu“,  protože by to znamenalo „nejsem“. Jak by mohl Bůh říci „nejsem“? Chtít přilákat do života více prosperity  je totéž jako vysílat zprávu znějící „nejsem“.  Dokud takto přemýšlíte,  programujete tím své podvědomí,  aby vám nabízelo prožitky odpovídající vašemu pocitu.  „Nejsem“ předjímá stav nedostatečnosti. Když člověk ví,  že je Bůh  a má vědomí své vlastní Božské Podstaty,  potom nemůže říkat:  „Budu“. Proč?  Protože „budu“ znamená „nejsem“. Vaším vnitřním pokladem je pocit,  že žijete ve světě bezmezné hojnosti.  Odmítejte dovolit vnějším informacím  odvést vás…

 • MAIA TEXTY,  PENÍZE

  BOŽSKÉ PRÁVO NA PENÍZE? 

  Každý člověk má kolem sebe nashromážděné ohromné bohatství  skrze své veškeré minulé životy,  které vytvořil prostřednictvím svých tužeb,  jež během životů vyvolával.  Je toho ohromná magická pokladnice, která je navždy pouze jeho.  Kdyby z ní dokázal odteď nepřetržitě čerpat ohromnou finanční hojnost,  na její vyprázdnění by potřeboval více jak 20 dalších vtělení.  Jediný důvod, proč to lidé nedokáží je to,  že se po narození chytnou do vibrační pasti  a málokdo je schopen si to uvědomit  a změnit svou vibraci tak,  aby otevřel dveře stálému přílivu hojnosti a bohatství,  které mu patří  a nikdo na světě jej o něj nemůže připravit. Vibraci nedostatku tvoří hojná kritika,  přesvědčení že bohatí jsou vždy nepoctiví, …

 • Já Jsem,  PENÍZE

  O PENĚZÍCH

  Nejste ničím omezeni, Drazí!  Nenechte se déle trápit strachem  kvůli vašemu zdánlivému nedostatku financí.  Vaše „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ je váš Dům pokladů;  a pokud k Ní budete vážně volat,  otevřou se vám cesty a prostředky,  jimiž budete neustále zásobováni.  To, co si přejete mít,  není nijak omezeno.  Žádám vás pouze o to,  abyste byli harmoničtí dostatečně dlouho,  aby se to mohlo vylévat a uvolnit vše,  co potřebujete.   Vážení, přemýšlejte! Na světě existují jen tři věci,  které skutečně připravují lidstvo  o záplavu každé dobré věci;  a to jsou kritika, odsuzování a úsudek.  Z toho pramení téměř veškeré utrpení lidstva.  Jak snadno by to mohlo být zastaveno a rozpuštěno!  Úžasem je, …

 • PENÍZE

  Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (8.díl)

  Takže, čím více myslíte na tu svou chtěnou budoucnost, radost, vděčnost, pocity, které chcete mít, které jsou více pozitivní, čím více přemýšlíte, jako že to je budoucnost a stane se to, tím více se vaše tělo nyní posunuje?  Přesně. Vaše tělo věří, že prožívá tu budoucí realitu nyní. V přítomném okamžiku. Přemýšlejte o tom, z určité podmínky ve vašem životě, čím více pozměníte to, jak se uvnitř cítíte, tím více zacílíte váš fokus na tu událost a mozek to zmrazí, jako když uděláte fotku. A tato vzpomínka je nyní vyrytá do mozku, je to vypálené.  Lidé myslí, z neurologického pohledu, v kruzích – obvodech těchto minulých zkušeností a cítí, chemicky vzato, v hranicích těchto pocitů. Čím je zrada silnější,…

 • PENÍZE,  Transformace,  Videa

  J.Dušek – J. Rak : Jak na účet za elektřinu

  Stručně a jasně popsána ta nejčistší „Pravda“, která v tomto Vesmíru svobodné vůle existuje. 🙂 Nechte se inspirovat a bavte se! ČEZ se bude bavit s vámi. 🙂 🙂 🙂

 • PENÍZE

  Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (7.díl)

  Když se vrátíte o deset let zpět v mých nahrávkách, tak informace byly takové,  že věci, které stimulovaly myšlenky, stimulovaly nové nápady a jak jsme se učili nové věci, utvářeli jsme v mozku nová spojení. A jak jsme přidávali nové stehy, do třídimenzionální tapiserie naší mysli, začali jsme podmiňovat naši mysl,  aby fungovala novým způsobem.  Klíčové je ale aplikovat to a personalizovat to a něco s tím dělat. Před deseti lety, když jsem přišel před lidi na pódium a mluvil o použití a aplikaci toho všeho, nikdo nechtěl vystoupit z jakési filosofické, teoretické a intelektuální oblasti. Protože udělat něco znamená, že musíte na sobě něco změnit.  Budete zažívat nekomfortní věci, že.  Myslím, že jsme v informačním…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  BYZNYS A SCHŮZKY

  Nezapomeňte, že Moc vaší „Přítomnosti“, jak vám říkám,  je Samo-Světelná, Inteligentní Substance;  a jak Ji voláte vpřed,  a jak teče v, skrz, a kolem vašeho těla,   tak jednoduše převezme velení  dokonce i nad atomickou strukturou vašeho těla  –  buněk vašeho těla.  Proto, jak Ona vítězí, pak tam již není žádná bázlivost.  Je tam jen vědomá si Božská Moudrost, Láska, a Moc jednání,  které neznají žádný odpor jakýchkoliv lidských vlastností.  Proto, když jdete ven,  abyste se setkali s vašimi bližními  v potřebě vašich podnikatelských činností,  nebudete pociťovat, že někdo s vámi může zamést  kvůli nějakým jeho dominantním lidským vlastnostem,  které tam jsou,  protože Ona si vyžádala Dominantní Moc!   Řekněte: „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Ty…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  FINANČNÍ SVOBODA 2

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mé Finanční Svobody!”  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život  mé neomezené dodávky  každé dobré věci,  včetně Bohatství a peněz!  Právě teď a navždy!”  “Expanduj naše peníze!   Expanduj naše Bohatství!   Expanduj naši zásobu každé dobré věci!   Mocná Já Jsem Přítomnosti! UVOLNI MILIONY A MILIONY A MILIONY KORUN DNES! MILIONY! Všemocná JÁ JSEM!  MILIONY! V mém příkazu!  MILIONY! Proplať kapitál do mých rukou!  MILIONY! Toto Světlo expanduj!  Všemocná JÁ JSEM! ” (Každou větu 3krát) „JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby  každého  účtu nebo závazku,  okamžitě  a věčně viditelně, skrze Boží Lásku!”    „JÁ JSEM Přítomnost vytvářející Hojnost  kdekoli si volím,  pro použití  ve Službě Dokonalosti – Světla!”…