Abraham,  PENÍZE

MŮJ NOVÝ PŘÍBĚH

Líbí se mi myšlenka, že peníze jsou mi k dispozici stejně jako vzduch, 

který dýchám. 

Líbí se mi představa, že nadechuji a vydechuji více peněz. 

Je zábavné představovat si, jak ke mně přichází spousta peněz. 

Chápu, že to, jaký je můj pocit vůči penězům, 

ovlivňuje peníze, které se ke mně dostanou. 

Je pro mne snadné pochopit, 

že tréninkem mohu dospět k ovládání svého postoje vůči penězům 

anebo vůči čemukoliv jinému. 

Všímám si toho, 

že čím více vyprávím svůj příběh hojnosti, 

tím lépe se cítím. 

Líbí se mi vědět, 

že jsem tvůrcem své vlastní reality 

a že peníze přicházející do mé zkušenosti 

mají přímý vztah s mými myšlenkami. 

Líbí se mi vědět, 

že mohu přizpůsobit množství peněz, 

kterého se mi dostává, přizpůsobením svých myšlenek. 

Teď, když chápu rovnici tvoření; 

teď když chápu, 

že se ke mně dostává esence toho, na co myslím; 

a především, když teď chápu, 

že podle toho, jak se cítím, mohu rozpoznat, 

zda se zaměřuji na peníze, 

nebo na nedostatek peněz, 

jsem si jistý, 

že časem sladím své myšlenky s hojností 

a peníze začnou intenzivně proudit do mé zkušenosti. 

Chápu, že lidé kolem mne

mají mnoho různých pohledů na peníze, 

bohatství, utrácení, šetření, dobročinnost, 

dávání peněz, dostávání peněz, vydělávání peněz a tak dále 

a že pro mě není důležité, 

abych pochopil jejich názory či zkušenosti. 

Je pro mne úlevou vědět, 

že se tímhle vším nemusím vůbec zatěžovat. 

Je velmi pěkné si uvědomovat, 

že mým jediným úkolem je sladit své vlastní myšlenky o penězích 

s mými vlastními přáními, která se týkají peněz, 

a že ten soulad nacházím kdykoliv, když se dobře cítím. 

Je dobré vědět, že to nevadí, 

když občas ve vztahu k penězům pocítím negativní emoce.

Nicméně je mým záměrem rychle své myšlenky nasměrovat 

k příjemněji pociťovaným cílům, 

neboť je pro mě logické, 

že myšlenky, které pociťuji jako dobré, když si je myslím, 

mi přinášejí pozitivní výsledky. 

Chápu, že se změnou mého myšlení 

se peníze hned nemusí manifestovat v mé zkušenosti, 

ale očekávám, 

že jako výsledek mého vědomého úsilí, 

myslet si příjemněji pociťované myšlenky, 

vidím stálé zlepšovaní.

Prvním důkazem mého souladu s penězi 

bude můj lepší pocit, má lepší nálada 

a můj lepší postoj 

a pak budou následovat skutečné změny v mé finanční situaci. 

Tím si jsem jistý. 

Jsem si vědom naprosté souvztažnosti mezi tím, 

co jsem si dosud o penězích myslel 

a jak jsem se dosud ve vztahu k penězům cítil, 

a tím, 

co se opravdu v mé životní zkušenosti děje. 

Vidím důkaz absolutní a neomylné reakce Zákona přitažlivosti

na mé myšlení a těším se na více důkazů, 

které se dostaví jako reakce na mé lepší myšlenky. 

Cítím mocné působení energie, 

když vědomě myslím. 

Na mnoha úrovních jsem přesvědčen, 

že jsem toto vždy věděl, 

a mám dobrý pocit, 

že se toto vědění opět navrátilo 

mezi má základní přesvědčení o mé vlastní síle, 

významu a hodnotě. 

Žiji velmi bohatý život a dobře se cítím, 

když si uvědomím, 

že čehokoliv, 

co se na základě této životní zkušenosti stává mým přáním, 

mohu dosáhnout. 

Miluji vědomí, že jsem neomezený. 

Pociťuji obrovskou úlevu, 

když si uvědomím, 

že nemusím čekat, 

než se peníze či věci zhmotní, 

abych se mohl cítit lépe. 

A teď chápu, 

že když se cítím lépe, 

věci a zkušenosti a peníze, které chci, 

musejí následovat. 

Tak plynule, 

jako vzduch proudí dovnitř a ven z mé bytosti, 

tak je to i s penězi.

Má přání je přitahují 

a mé uvolněné myšlení je nechává odejít. 

Dovnitř a ven. 

Dovnitř a ven. 

Neustále proudící. 

Vždy plynulé. 

Cokoliv si přeji, 

kdykoliv si přeji, 

tolik, kolik si přeji, 

dovnitř a ven. 

Neexistuje ani správný ani špatný způsob, 

jak vyprávět svůj lepší příběh. 

Může se týkat minulých, současných či budoucích zkušeností. 

Jediným důležitým kritériem je, 

že jste si vědomi svého záměru vyprávět příjemněji pociťovanou, 

vylepšenou verzi svého příběhu. 

Vyprávění mnoha příjemně pociťovaných krátkých příběhů v průběhu vašeho dne 

změní váš bod přitažlivosti. 

Jen si zapamatujte, 

že příběh, který vyprávíte, 

je základem vašeho života. 

Vyprávějte jej tedy takový, 

jaký jej chcete mít. 

Text z knihy: Peníze a Zákon přitažlivosti: Esther a Jerry Hicks

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Žádná myšlenka nemůže proniknout
  do podvědomé mysli bez pomoci
  „principu autosugesce“,
  s výjimkou myšlenek zachycených ze Zdroje. 😘🌼

  Člověk je stvořen tak,
  že má absolutní kontrolu
  nad tím,
  co se mu dostává do podvědomé mysli. 🤯😉

  Většinou však lidé tuto kontrolu nevykonávají,
  proto většina lidí
  prochází životem v chudobě
  nebo neustálém nedostatku. 🍂

 • Avatar photo

  Azuzi

  Tak toto je krásne pripomenutie Maia, aj si ma inšpirovala a som si kdesi na bazare objednela knihu, už som davnejšie nič nečítala od Ester Hicks, okrem Požadej a je mi dáno. Ale aj k tomu sa občas vraciam aby som si pripomínala.

  • Avatar photo

   Maia

   AZUZI
   dobře jsi udělala.
   Peníze a zákon přitažlivosti je jedna z nej.
   Je naplněná tématem o penězích, ale i o zdraví a tvoření těla. 🙂